Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lepingu murdmine

Esmaspäev, 5. Oktoober 2009

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 25:15-38

Issanda vihakarikas rahvastele
15Sest Issand, Iisraeli Jumal, ütles mulle nõnda: Võta see vihaveini karikas minu käest ja jooda sellega kõiki rahvaid, kelle juurde ma sind läkitan,
16et nad jooksid ja tuiguksid ning hulluksid mõõga ees, mille ma läkitan nende sekka!
17Ja ma võtsin karika Issanda käest ning jootsin kõiki rahvaid, kelle juurde Issand mind läkitas:
18Jeruusalemma ja Juuda linnu, selle kuningaid ja vürste, et teha nad varemeiks, jubeduseks, pilkealuseks ja needuseks, nagu see tänapäeval on;
19vaaraod, Egiptuse kuningat, ja tema sulaseid ja vürste ja kogu ta rahvast;
20ja kõike segarahvast ja kõiki Uusimaa kuningaid ja kõiki vilistite maa kuningaid ja Askeloni, Assat, Ekroni, ja neid, kes on Asdodis alles jäänud;
21Edomit, Moabit ja ammonlasi;
22ja kõiki Tüürose kuningaid ja kõiki Siidoni kuningaid ja saarte kuningaid teiselt poolt merd;
23ja Dedanit, Teemat, Buusi ja kõiki, kellel on pügatud oimud;
24ja kõiki Araabia kuningaid ja kõiki kõrbes elava segarahva kuningaid;
25ja kõiki Simri kuningaid, kõiki Eelami kuningaid ja kõiki Meedia kuningaid;
26ja kõiki põhjamaa kuningaid ligidalt ja kaugelt üksteise järel, ja kõiki maailma kuningriike, mis maa peal on. Ja nende järel peab jooma Seesaki kuningas.
27Ja ütle neile: Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Jooge ja joobuge, oksendage ja langege maha ja ärge tõuske enam mõõga ees, mille ma läkitan teie sekka!
28Aga kui nad tõrguvad karikat joomiseks su käest vastu võtmast, siis ütle neile: Nõnda ütleb vägede Issand: Te peate jooma!
29Sest vaata, linnast, millele on pandud minu nimi, alustan ma õnnetuse toomist, ja teie peaksite jääma hoopis karistamata! Te ei jää karistamata, sest mina kutsun mõõga kõigi maa elanike kallale, ütleb vägede Issand!30Aga sina kuuluta neile prohvetlikult kõik need sõnad ja ütle neile:
Issand müristab kõrgusest ja toob oma pühast eluasemest kuuldavale oma hääle. Ta müristab võimsasti oma karjamaa kohal, kõigi maa elanike vastu kostab otsekui viinamarjatallajate hüüd.

31Mürin jõuab maailma ääreni, sest Issandal on rahvastega riid, ta käib kohut kõigiga: ta annab õelad mõõga kätte, ütleb Issand.
32Nõnda ütleb vägede Issand: Vaata, õnnetus käib rahvast rahvani ja suur torm tõuseb maa viimastest äärtest.
33Ja sel päeval on Issanda mahalööduid maa äärest ääreni. Neid ei leinata ja neid ei koristata ega maeta, nad jäävad maa peale sõnnikuks.
34Ulguge, karjased, ja kisendage, püherdage, karja isandad, sest päevad on täis, et teid tappa ja pillutada, ja te langete nagu hinnaline astja!

Palu, et Jumal aitaks sul näha loetu tähendust sinu elu kontekstis praegu. Palu et oleksid valmis tegema korrektuure seal kus tema sulle neid näitab.

Need on kohutavad sõnad ning keegi ei loe neid rõõmuga. Ja ometi peaksime siit midagi tähele panema. Tegu on vihakarikaga kõikidele rahvastele. Jah, see algab Jeruusalemmast ja Juudast, aga ei lõpe seal. Näeme taas kuidas Jumal mõistab kohut kõikidele vahet tegemata. Iisrael oli vaid mudelrahvas kuid kohtumõistmine laieneb kõikidele – st ka meile, eestlastele.

Selgelt tuleb välja et tegemist on inimeste tegude tagajärgedega – sh ka selle kursiga mida valinud ning hoidmas rahva juhid. See on suunatud Jumala seaduste ignoreerimisele, tema standardite hävitamisele ning ebajumalateenistusele; tema teenrite vaigistamisele – see on suunatud Jumalast lahti saamisele. Sisuliselt on tegu ärataganemise ning lepingu murdmisega.
Kui Jumal on ühe rahvaga teinud lepingu – siis on see püha ja igavene. Selles ei ole kirjas mitte ainult soodustused vaid ka karistused. Ja kui Jumal on öelnud et ta peab lepingut, siis inimesed rõõmustavad, et nende kaitse varustus ja abi ei jää tulemata. Aga sellel ustavusel on ka kohutav pool, mis tähendab et ka lepingus ettenähtud karistused antakse võrdväärsel moel ning kellelegi ei tehta siin erandeid.
Vaadates kuidas Jumal on oma rahva üle kohut mõistnud näeme, et ta on alati rahvast ette hoiatanud. Ta on palunud neil ära pöörata nende kurjalt teelt, ning tema hoiatused lähevad üha karmimaks. Aga kui inimesed ei kuula, siis ei saa Jumal enam olla õnnistaja, vaid ta muutub kohtunikuks. Ta ei ole ainult ühe rahva / hulga Jumal, vaid kogu loodu, kõikide rahvaste Jumal – kes jääb õiglaseks ning kannab vastutust kogu loodu eest. Ja seepärast ei tee ta erandeid.
Jeesus ütles: igaüks saab Jumalalt vastavalt oma tegudele. Jumalat tuleb karta, teda ei tohi ignoreerida – just seepärast et ta ei tee vahet isikute vahel. See raamat on eelkõige hoiatus neile, kes kergekäeliselt võtavad omaks teised suhtumised.
Aga see tähendab et ka meil pole oodata muud kui sarnaseid tulemusi, kui valime need samad teed mida valis Iisrael. Iisrael ja Juuda on selles meile kõikidele mudeliks – meile, kes elame tohtu progressi aga ka meeletu allakäigu keskel; kes näeme kuidas kogu moraalne ja eetiline alus heidetakse kõrvale. Ometi Jumala tahe ei ole et me hukkuksime oma hävituseks
See ennustus ulatub ka tulevikku – lõpuaegadeni välja. Teame, et kõik rahvad saavad kord kohtumõistmise osaliseks; kõiki kaalutakse kord nendesamade mõõdupuudega. Sellepärast ei tehta siin vahet Iisraelil ega Juudal. Siin öeldakse et kõik peavad jooma Jumala viha karikast, ka need kes ei taha.
Nii on see küll kättemakspäev aga ka päev mil uuesti pannakse valitsema õigsus. Loetu on siis Jumala üks valitsemise meetodeid ja mõtteviise mis kehtib ka praegu.
Olgu meil tarkust seda tähele panna ning teha korrigeerinuid enne, kui meile selliseid sõnumeid hakkab tulema.

Jeesus, muuda mind! Muuda meie maa ja rahvas!

Selle kommentaari autor: Mart Metsala