Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Seda kõike mõista

Laupäev, 12. Detsember 2009

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Tn 12

Lõpuaeg
1Ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani; aga sel ajal päästetakse su rahvas, kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud.
2Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad: ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks.
3Siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus, ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otsekui tähed ikka ja igavesti.4Aga sina, Taaniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks! Siis uurivad seda paljud ja äratundmine süveneb."5Ja mina, Taaniel, vaatasin, ja ennäe, veel kaks inglit seisid seal, üks jõe siinpoolsel kaldal ja teine jõe sealpoolsel kaldal.
6Ja üks küsis linases riides mehelt, kes oli jõe vete kohal: "Kui kaua tuleb oodata nende imede lõppu?"
7Siis ma kuulsin linases riides meest, kes oli jõe vete kohal, kuidas ta oma paremat ja vasakut kätt taeva poole tõstes vandus selle juures, kes igavesti elab: "Tõesti, aeg, ajad ja pool aega! Ja kui püha rahva jõu hävitus on lõpule jõudnud, siis teostuvad need kõik."
8Ma kuulsin, aga ei mõistnud, ja ma küsisin: "Mu isand, missugune on nende lõpp?"
9Aga ta ütles: "Mine, Taaniel, sest need sõnad jäävad saladusse ja pitseriga kinnipanduks kuni lõpuajani!
10Paljusid puhastatakse, tehakse valgeks ja sulatatakse, aga õelad teevad õelust ja ükski õel ei mõista seda; aga mõistlikud mõistavad küll.
11Ja alates sellest ajast, kui kõrvaldatakse alaline ohver ja sinna pannakse hävituse koletis, on tuhat kakssada üheksakümmend päeva.
12Õnnis on see, kes ootab ja elab üle tuhat kolmsada kolmkümmend viis päeva.
13Aga sina mine lõpule vastu ja puhka ning tõuse oma liisuosaks päevade lõpus!"

Mõnikord ei mõista me raamatu või näidendi mõtet enne kui oleme jõudnud kõige viimase lõigu või lauseni. Kas nii võib juhtuda ka meie eluga?

Asjaolu, et õiged võivad kanda kannatusi head tehes, sel ajal kui kurjad õitsevad on see mis paneb paljud Jumala poole suures ahastuses hüüdma ( vt Ii 21, Ps 73). Mida Jumal õige arvab end tegevad, lubades kõigel sellel sündida? Hämmastus ning ahastus süvenevad eriti aga martüüriumi ees. Sest see tundub kurjade lõpliku võiduna.
Taanieli 12:1-3 moodustab olulise osa Piibli vastusest sellele küsimusele. Siit leiame ainsa selge viite surnute ülestõusmise kohta Vanas Testamendis, aga samuti ka ainsa viite kohtumõistmisele, mis tuleb pärast surma. See lõpuaja nägemus kinnitab meile, et Jumla suhtub kurjasse äärmiselt tõsiselt ning viimselt hävitab selle lõplikult. Ja kui see sünnib siis saab kogu Jumalale ustavaks jäänute sõnakuulmine, ning märtrisurma läinute olukord rehabiliteeritud, nende õiglus jalule seatud. Siis need kurjadest, kes tunduvad olevat põgeneda saanud oma tegude tagajärgede eest -saavad kätte oma tegude õiglase tasu. Ning see seab jalule taas ka Jumala õigluse. Kõik kirjeldatu aga annab meile veel ühe põhjuse jääda Jumalale ustavaks isegi keset raskeid eluprobleeme ning kriise.
Loetud nägemus aga ei vasta siiski kõikidele meie küsimustele. Endiselt võivad meie ellu tulla ajad, mil võideldes kurjaga hakkame iseeneses kahtlema et kas ikka kogu lõpus eesootav taastamine ning õigluse jalule seadmine ja tasumine kaalub üles kogu hetkel kogetavat kannatust. Vastust sellele saame näha aga ainult siis kui see lõpp on kätte jõudnud.
Ometi – meie lootus ei ole kinnitatud ainul nägemusse. Meile on antud ka tühi haud, Jeesuse ülestõusmise pealtnägijad ning meie endi kogemus osadusest Temaga läbi Püha Vaimu väe.

Usalda Jumala kätte kõik murettegevad olukorrad millest sa enam aru ei saa, ning usu et viimselt tuleb tõesti aeg kus ka kõik see millest sa praegu aru ei saa, saab mõistetavaks.

Selle kommentaari autor: E Lucas