Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Teenige teda rõõmuga!

Teisipäev, 1. Jaanuar 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 100

Kutse kiita Issanda headust
1Tänulaul.
Hõisake Issandale, kõik ilmamaad!

2Teenige Issandat rõõmuga, tulge tema palge ette hõiskamisega!
3Teadke, et Issand on Jumal! Tema on meid teinud ja tema omad me oleme, tema rahvas ja tema karjamaa kari.
4Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele!
5Sest Issand on hea, tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus põlvest põlve.

“Juubeldage kõik, teenige Issandat kõigil oma teedel ja tulge tema palge ette hõiskamisega; sisenege tema õuedesse kiituslauludega! Sest Issand, meie Jumal on helde ja rikas halastusest... Jubliate Deo!”

See hästituntud ning armastatud psalm jaguneb kaheks paralleelseks osaks. Kumbki neist kutsub meid üles kiitma ja ülistama Jumalat rõõmuga (s1,2,4) ning kumbki pool annab ka põhjuse miks peaksime sel viisil toimima (s 3,5). Meie kiitus peab olema nii täis rõõmu kui arusaamist, täidetud Jumala tundmisest - sellest, Kes Ta on ning mida Ta on teinud.
“Hõisake” - meenutab meile ka erutatud rahvahulga hüüdeid, kes kogunevad hõiskama kui Kuningas nähtavale ilmub (Ilm 19:1,6). Sõna mida on tõlgitud “teenige” (s 2) - meenutab meile, et jumalateenimine ei piirdu ainult kirikus laulmisega, vaid selles sisaldub ka kogu oma olemuse ohvrikstoomine aktiivses teenimises (Rm12:1). Vajame mõlemat: ilma kiitmiseta, muutub meie teenimine paljaks sehkendamiseks; ilma teenimiseta muutub meie kiitus pelgaks emotsionaalseks tõmblemiseks.
Ja siis on meil vaja “tulla” (s 2) - mis tähendab palju enamat kui vaid osalemist, pigem viidates enda vabatahtlikult Kuninga käsutusse andmisele.

Miks peaksime seda kõike tegema? Kõigepealt seetõttu et Ta on Jumal. Tema on meid loonud ning me kuulume Talle. See pole mitte üksnes loomise küsimus, vaid ka valimise küsimus. Tema, kes on meid teinud, tegi meid enesele rahvaks, ning ta toidab ja juhib meid kui Karjane. Nii ei kuulu me vaid iseenestele ning kiitmine ja kummardamine ja sõnakuulmine on asjad mida võlgneme Talle (1Kr 6:19, 20). Veelgi enam, meile kinnitatakse jätkuvalt, et Jumal on hea, armastav ning ustav. Ta on väärt oma rahva armastust, ning hea ülistus meenutab meile ja teistele, et asjad on just nii.
Kuigi praegu teavad seda vaid need kes kuuluvad Jumalale, on see teadmine mida me ei tohi hoida vaid enestele. Psalm algab pöördumisega terve maa ja selle äärte poole - hõlmates kõikide rahvaste kõik põlvkonnad. Jumala kutse on universaalne oma ulatuses ning igavene oma asjakohasuses.

“Kõik ilmamaa” kõlab paljudele tänapäeval nagu kristliku imperialismi retoorika, tegelikult on aga väljund meie võlast (Rm 1:14). Kuidas saaksime seda võlga täna vähendada?

Selle kommentaari autor: Alastair Campbell