Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Täiuslik naine?

Neljapäev, 12. Detsember 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 31: 10-31

Tubli naise ülistus 10 Tubli naine on palju enam väärt kui pärlid. Kes leiab tema? 11 Ta mehe süda loodab tema peale ja tulust ei ole tal puudust. 12 Kogu oma eluaja teeb ta mehele head ja mitte kurja. 13 Ta muretseb villu ja linu ning töötab virkade kätega. 14 Ta on kaupmehe laevade sarnane: ta toob oma leiva kaugelt. 15 Ta tõuseb, kui on alles öö, ja annab oma perele rooga ja määratud osa oma teenijaile. 16 Ta soovib põldu ja hangib selle, oma käte viljast ta istutab viinamäe. 17 Ta paneb enesele vöö kõvasti vööle ja teeb oma käsivarred tugevaks. 18 Ta märkab, et ta tulemused on head: ei kustu öösel ta lamp. 19 Ta paneb oma käed koonlapuu külge ja ta pihud hoiavad kedervart. 20 Ta avab oma pihu viletsale ja sirutab vaestele mõlemad käed. 21 Ei ta karda lund oma pere pärast, sest kogu ta perel on kahekordsed riided. 22 Ta valmistab enesele vaipu, ta riietus on linane ja purpurpunane. 23 Ta mees on tuntud väravais, kui ta istub maa vanemate hulgas. 24 Ta valmistab ja müüb särke ning annab kaupmeestele vöösid. 25 Ta riided on tugevad ja ilusad ja ta vaatab rõõmsalt tulevikku. 26 Ta avab oma suu targasti ja tema keelel on sõbralik õpetus. 27 Ta valvab tegevust kojas ega söö laiskuse leiba. 28 Ta pojad tõusevad ja nimetavad teda õnnelikuks, ja ta mees ülistab teda: 29 „Palju on tütarlapsi, kes töös on tublid, aga sina ületad nad kõik!” 30 Võluvus on petlik ja ilu on tühine, aga naine, kes Issandat kardab, on kiiduväärt. 31 Andke temale ta käte vilja ja tema teod ülistagu teda väravais!”

Mõtle kõikidele naistele, kes on armastanud, juhendanud ning mõjutanud sind elus, hea suunas ning täna Jumalat nende eest.

Tänase teksti lugemine võib tekitada naistes süütunde, kui just mõni neist ei pea end “supernaiseks”. Aga tuleb meeles pidada, et need salmid sisaldavad kuningas Lemueli ema soovitusi oma pojale. Eelnevalt oli ta juba edasi andnud üsna põhjapanevad hoiatused selle kohta, kuidas üks kuningas peaks end üleval pidama ( vt s 1-9), nüüd aga järgnevad nõuanded partneri valiku osas.

Kogu teksti sisuks ongi partnerlus. Nii kuningad kui abikaasad on enamasti väljas äri-  ja tööasju ajamas ning neil on vaja teada, et kodu on jäetud headesse kätesse (s 11). Siinkirjeldatud naine on ettevõtlik ( s 16, 24), ta otsib häid tehinguid (s 14, 18), haldab majapidamist ( s 15, 27) ning on äärmiselt praktiline (s 13, 19).

Tema voorused ei ole loomulikult need, mida omavad vaid abielunaised. Tal on paljutki, mille poole me kõik võime püüelda. Teda armastatakse ning austatakse (s 28,29), ta mõtleb teiste peale (s 20) ning tal on tarkust ning enesekindlust mis tuleneb Jumala usaldamisest (s 25, 26, 30, 31). 

Ja tema mees? Mees loodab oma naise peale (s 11) ning ei sega end tema asjadesse. Ta hindab teda ning ütleb seda talle ka välja (s 28,29). Ning ta ei halvusta ega tee oma naist kuidagi maha, vaid väärtustab kogu austust, mida naine on kogukonnas pälvinud (s 31). Taoliste tegusate ja mõjukate naiste puhul mõeldakse sageli, et kuna nad oma toimetustes on nii efektiivsed, siis sellest neile piisab. Ning võib olla, et mõnigi teine nende kõrval kogeb end milleski vähemana või ohustatuna ja reageerib vastavalt...Seda enam aga vajavad taolised naised eestpalveid, toetuse ja tunnustusesõnu. Sest jumalariigis ei hinnata inimesi väliste saavutuste või ühiskondliku tunnustuse järgi, vaid selle järgi, milline on inimese süda ning kuidas keegi oma ande rakendab. 

 
Mõtle nüüd naiste peale oma koguduses, kes on mingitel juhtivatel või mõjupositsioonidel. Palveta täna nende eest, et Jumal võiks neid õnnistada ning kõiki teisi, kelleni nad oma tööd tehes jõuavad.

Selle kommentaari autor: APÜ