Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tausta asetatud sõnum

Reede, 6. Juuni 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ap 3:11-26

Peetruse kõne Saalomoni sammaskäigus
11Aga kui jalutu, kes oli terveks saanud, jäi Peetruse ja Johannese järel käima, jooksis kogu rahvahulk nende juurde kokku paika, mida kutsutakse Saalomoni sammaskäiguks.
12Seda nähes hakkas Peetrus rahvale kõnelema: "Iisraeli mehed, miks te imestate selle üle või miks te ainiti vahite meid, otsekui meie oleksime oma erilise väe või jumalakartlikkusega selle mehe pannud kõndima?
13Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, meie isade Jumal, on kirgastanud oma sulase Jeesuse, kelle teie olete reetnud ja ära salanud Pilaatuse palge ees, kui see oli otsustanud tema vabaks lasta.
14Teie salgasite ära Püha ja Õige ning palusite, et teile kingitaks mees, kes oli mõrtsukas.
15Teie tapsite Elu Juhi, aga Jumal on ta surnuist üles äratanud; selle tunnistajad oleme meie.
16Ja kuna tema siin, keda te näete ja tunnete, on uskunud Jeesuse nimesse, siis on see nimi teinud ta tugevaks, ja usk, mis tuleb Jeesuse läbi, on talle andnud täie tervise teie kõikide silma all.
17Ja nüüd, vennad, ma tean, et te olete seda teinud teadmatusest just nagu teie ülemadki.
18Jumal on aga sel kombel täide saatnud kõigi oma prohvetite suu kaudu ennustatu, et tema Võitu peab kannatama.
19Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks,
20nii et Issandalt tuleksid kosumisajad ja ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeesuse.
21Tema peab jääma taevasse kuni selle ajani, kui uuendatakse kõik, millest Jumal on rääkinud oma pühade prohvetite suu kaudu maailma algusest peale.
22Mooses on ju öelnud: "Issand, teie Jumal, tõstab teile Prohveti teie vendade seast, seesuguse nagu mina. Teda kuulake kõiges, mida ta iial teile ütleb.
23Aga iga inimene, kes seda Prohvetit ei kuula, kaotatakse rahva seast ära."
24Kõik prohvetid Saamuelist peale ja hiljem, niipalju kui nad on rääkinud, on ka neid päevi ette kuulutanud.
25Teie olete prohvetite ja selle lepingu lapsed, mille Jumal sõlmis teie isadega, kui ta Aabrahamile ütles: "Ja sinu soos õnnistatakse kõiki maailma suguvõsasid."
26Jumal on esmalt teile oma sulase Jeesuse üles äratanud ja teie juurde läkitanud teid õnnistama, kui te igaüks pöördute oma tigedusest."

“Teie tapsite Elu Juhi, aga Jumal on ta surnuist üles äratanud” (Ap 3:15) Tänu Jumalale!

Kas sinuga on kunagi juhtunud seda, et oled end ümbritsevat olukorda valesti tõlgendanud?  Või on sind valesti mõistetud? Usun, et vastus mõlemale küsimusele on “jah”. Meie tänane lugemine algab just sarnase mittemõistmisega. Rahvahulgad nägid halvatud meest kõndimas, hüppamas ning Jumalat kiitmas (s 8) ning nad on hämmastunud (s 11). Kuid nagu kohe selgub, arvavad nad, et tervenemine toimus mingi Peetruses ning Johanneses oleva jumalikkuse tõttu (Ap 14:11) ning Peetrusel tuleb see eksiarvamus parandada, tuues esile, kes tegelikult mehe imeliselt tervendas.

Ta alustab ühe Pühakirjast pärineva fraasiga (s 13), mis rahva seas kohese usalduse tekitab. Seejärel kirjeldab ta Jeesust mitmel erineval viisil, ehitades samas süüdistust juutide vastu (s 13-15). Siis aga tekitab ta kõige hämmastavama kontrasti, öeldes “aga Jumal” (s 15). Piiblit lugedes tuleb alati hoolega jälgida väiteid, mis algavad sõnadega “aga Jumal”, sest need osutavad Jumala muutvale toimimisele isegi kõige hullemates olukordades (nt 1Ms 50:20; Rm 5:8).

Juutide jaoks ei ole olukord lootusetu, sest nad toimisid sel viisil teadmatusest (s 17) ning Pühakirja täites (s 18). Samas on nüüdseks teadmatuse aeg möödunud, ning rahval on vaja meelt parandada (s 19). Selle tõenduseks toob Peetrus tsitaadi Pühakirjast ( 5Ms 18:15-19), mis räägib prohvetist, keda esile tuuakse ning keda nad peavad kuulama (s 22). Selle prohveti mittekuulamise tagajärjeks on väljaarvamine Jumala rahva hulgast (s 23). 

Edasi näitab Peetrus, kuidas Jeesus, Jumala sulane- on see, kelle kaudu Jumal täidab oma tõotuse, mille ta andis sajandeid varem Aabrahamile (s 25). Peetrus teadis, et tema kuulajaskond tundis hästi Pühakirja ning sai seeõttu seda kasutada  Jeesuse tähenduslikkuse selgitamiseks. Peetruse kõne on väga kohane antud sündmuste kontekstis. Tänapäeval tuleb meil rakendada suurt loovust, et esitleda seda muutumatud sõnumit Jeesusest viisil, mis tegelikult viiks selle pärale ka mitteusklikele.

 
Loe seda lõiku uuesti pannes tähele erinevaid viise, kuidas Jeesust kirjeldatakse. Mõtle, mida need väited sulle tähendavad ning kuidas võiksid neid selgitada neile,kes ei usu.

Selle kommentaari autor: Julie Robb