Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ei mingit kaost

Teisipäev, 2. Veebruar 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 45:1-15

Joosep annab ennast vendadele tunda
1Siis Joosep ei suutnud enam enese üle valitseda kõigi nende ees, kes ta juures seisid, ja ta hüüdis: „Minge kõik mu juurest ära!” Ja ükski ei seisnud tema juures, kui Joosep ennast vendadele tunda andis.
2Ja ta puhkes valjusti nutma, nii et Egiptus seda kuulis ja kuulis vaarao koda.
3Ja Joosep ütles oma vendadele: „Mina olen Joosep! Kas mu isa veel elab?” Aga vennad ei suutnud temale vastata, nõnda hirmunud olid nad tema palge ees.
4Siis ütles Joosep oma vendadele: „Astuge ligemale!” Ja nad astusid ligemale ning ta ütles: „Mina olen Joosep, teie vend, kelle te müüsite Egiptusesse.
5Aga nüüd ärge kurvastage ja ärgu süttigu teil isekeskis viha, et müüsite mind siia, sest teie elu säilitamiseks läkitas Jumal mind eele.
6Sest kaks aastat on olnud nüüd nälg maal ja on veel viis aastat, mil ei ole kündi ega lõikust.
7Seepärast Jumal läkitas mind teie eele kindlustama teile järeltulijaid maa peal ja hoidma teid elus, pääsemiseks paljudele.
8Niisiis ei ole teie mind läkitanud siia, vaid Jumal, ja tema on mind pannud vaaraole isaks ja isandaks kogu ta kojale ning valitsejaks kogu Egiptusemaale.
9Tõtake ja minge mu isa juurde ning öelge temale: Nõnda ütleb su poeg Joosep: Jumal on mind pannud isandaks kogu Egiptusele. Tule minu juurde, ära viivita!
10Sa võid elada Gooseni maakonnas ja olla mu läheduses, sina ja su pojad ja su poegade pojad, ja su lambad, kitsed ja veised ja kõik, mis sul on.
11Ma hoolitsen seal sinu eest, kuna veel viis aastat on näljahäda, et ei jääks vaeseks sina ega su pere ega keegi, kes sul on.
12Ja vaata, te näete oma silmaga, samuti näeb mu vend Benjamin oma silmaga, et ma tõepoolest ise teiega räägin.
13Jutustage mu isale kõigest minu aust Egiptuses ja kõigest, mida olete näinud, ja tõtake ning tooge mu isa siia!”
14Siis ta langes oma vennale Benjaminile kaela ja nuttis, ja Benjamin nuttis tema kaela ümber.
15Ja ta andis suud kõigile oma vendadele ning nuttis üheskoos nendega; ja seejärel ta vennad rääkisid temaga.

Kõrvalda kõik segajad, tee endale ruumi ning luba Jumalal end sulle ilmutada.

Perekondlikust vihavaenust valmistab Jumal “suure päästetöö” (s 7). Kui suudame otsustavalt  keskenduda paremale tulevikule, muutub andeksandmine palju enam võimalikuks kui tundub olevikus. Joosepi perekond saab Egiptuses taasühendatud ning päästetud näljahäda käest - Egiptus muutus neile päästepaigaks.

Tulevikus aga, saab pääsemine Egiptuses ning Egiptusest Jumala suures päästeplaanis võtmetähenduse. Nüüd oli Tema rahvas õiges kohas, et see kõik võiks sündida. Meenuta seda suurt päästetööd, mille Jumal tulevikus tegi, et tuua oma rahvas Egiptusest välja (vt 2Ms 13:3).

Ning peaaegu automaatselt, muutuvad Jumala toimimise läbi kõik endised halvad uudised heaks kristlaste elus, eks ju? No mitte päris nii…. vähemalt mitte minu kogemuses. Teisalt  aga - jah!  - ühel päeval teeb Jumal seda, ja viisil mis on pealpool meie igasugust arusaamist või unistamist. Nagu drapeering, mis ühelt poolt vaadates on täis ristuvaid niite ja segadust, kuid ümberpööramisel osutub imekauniks pildiks.

See väljend siin: “Aga Jumal…..” (s 7) kätkeb endas kõike - nii Joosepi elus kui ka meie elus. Kui pealtpoolt paistab ainult üks suur segadus, siis…..”Aga Jumal……”, muudab selle pildi täielikult. Jumalaga koos ei ole kaost.

 

Too Jumala ette praegu kõik halvad uudised oma elus - need, millest sa lihtsalt aru ei saa, kus asjad tunduvad absoluutses kaoses olevat. Su haavatasaamised, perekonnatülid, pettumised, reetmised ja tagasilöögid, murtud südamed ja purunenud unistused. Kuidas täidaksid lüngad enda olukorrast lähtuvalt, kui lause algab “Aga Jumal………”?

Selle kommentaari autor: Terry Clutterham