Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Andmekaitse

Avatud Piibli Ühingu privaatsuspoliitika

 
Iga inimene ja tema privaatsus on Avatud Piibli Ühingule oluline. Me kogume üksnes sellist isiklikku teavet, mida vajame oma töös ja kasutame seda vaid senikaua, kui see on vajalik. Me ei kogu tundlikku isiklikku teavet ilma mõjuva põhjuseta. Näiteks on see vajalik üritustel turvalisuse tagamiseks, või töötegijate, osalejate ja vabatahtlike sobivuse taustakontrolliks. Teatud üritustel (nt laagrites) on vajalikud osalejate terviseandmed, et ürituste korraldajad saaksid vajadusel kohast abi anda. Anname selgelt teada, millist informatsiooni kogume ja milleks seda kasutame.
 
APÜ ei edasta isiklikku teavet turunduse eesmärgil kolmandatele osapooltele. Olenemata inimeste rollist ja positsioonist Avatud Piibli Ühingus, lähtume järgmisest privaatsuspoliitikast:
 
 • Me kogume informatsiooni vaid inimestelt, kes teevad kaastööd meie organisatsioonile (palvepartnerid, üleilmne ja kohalik personal, vabatahtlikud, toetajad, juhatuse liikmed)
   
 • Informatsioon on vajalik kommunikeerumiseks või erinevate kogunemiste tulemuslikuks korraldamiseks.
   
 • Me kogume üksnes teavet, mida vajame või mille suhtes on olemas pooltevaheline kokkulepe.
   
 • Püüame kõigile võimalikult lihtsaks teha juurdepääsu isiklikele andmetele, selleks nõusoleku andmise ning isikliku teabe uuendamise või selle muutmise.
   
 • Me käitleme informatsiooni ettevaatlikult ja hoiame turvaliselt.
   
 • Me ei jaga ega müü inimeste isiklikku teavet teistele organisatsioonidele. Teeme seda vaid seadustele vastava nõude alusel.
   
 • Kasutades kolmandate osapoolte teenuseid (näiteks meililistid), valime neid hoolikalt ja kontrollides eelnevalt nende usaldusväärsust andmete hoidmisel ning kasutamisel.
   
 • Igaühel on õigus muuta või uuendada oma andmeid või paluda meil kommunikatsioon lõpetada, kasutades selleks kontaktaadressi info@avatudpiibel.ee

 

Kaardimaksete informatsioon

 
Pangakaartidega annetuste tegemisel kasutab Avatud PIibli Ühing / Scripture Union international teiste organisatsioonide teenuseid, ega kogu pangakaartide andmeid.

 

Miks küsime teie andmeid ja kuidas neid kasutame?

 

Põhjused võivad olla järgmised:

 • Et vastata teie endi päringutele
 • Et käidelda annetusi
 • Et paluda teie toetust organisatsioonile vastavalt teie eelistustele
 • Et informeerida teid meie tööst vastavalt teie soovile
 • Et kutsuda teid osalema küsitluses või teie poolt soovitud üritustes
 • Administreerimise huvides (annetused, vabatahtlike regimine jne)
 • Organisatsiooni-sisese teabe hoidmine (näiteks kaebuste lahendamine)
 • Igaühel on õigus valida, mil viisil saada organisatsiooni kohta teavet ja kuidas selle töös osaleda. Alati on õigus oma seisukohta nendes küsimuste muuta ja sellest Avatud Piibli Ühingule teada anda.
 

Andmete usaldusväärsus

Me teeme kõik selleks, et isiklikud andmed oleksid täpsed ja uuendatud. Ebatäpsustest palume koheselt teatada ja anda juhised andmete parandamiseks. Teeme seda esimesel võimalusel. Me säilitame isikuandmeid vastavalt vajadusele ja vaid nii kaua, kui see on organisatsiooni tegevuse huvides.

 
Iga inimesel on õigus:
 • Nõuda koopiat meie käes olevatest isikuandmetest
 • Vajadusel uuendada või muuta meie käes olevaid isikuandmeid
 • Muuta kommunikatsioonikanaleid meiega suhtlemisel
 • Paluda kõrvaldada meie käes olev isiklik informatsioon
 • Keelata isiklike andmete kasutamine turunduse eesmärgil
 • Vaidlustada viis, kuidas organisatsioon isikuandmeid kasutab
 

APÜ’l on õigus ühepoolselt muuta ja täiendada käesolevaid privaatsustingimusi. 

Muutustega saab igaüks tutvuda APÜ koduleheküljel: http://www.avatudpiibel.ee/mis-on-apu/andmekaitse

 
Andmekaitse kohta lisainformatsiooni saamiseks palume pöörduda:
 
Üleilmselt:
Scripture Union International, PO Box 282, Didcot, OX11 8ZZ, UK