Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hirmust usku

Pühapäev, 21. Jaanuar 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 54

Palve vaenlaste ahistuses
1Laulujuhatajale: keelpillil mängida; Taaveti õpetuslaul,
2kui Siifi mehed tulid ja ütlesid Saulile: „Eks Taavet ole peidus meie juures.”
3Jumal, päästa mind oma nime abil ja aja mu asja oma vägevuse varal!
4Jumal, kuule mu palvet, pane tähele mu suu kõnet!
5Sest muulased kipuvad mu kallale ja vägivaldsed püüavad mu hinge; nad ei sea Jumalat oma silma ette. Sela.
6Vaata, Jumal on mu abimees, Issand on mu hinge tugi.
7Lasku ta tulla tagasi õnnetus minu varitsejaile, oma ustavusega hävita nad!
8Hea meelega ma toon sulle ohvreid, ma tänan su nime, Issand, sest see on hea.
9Sest ta tõmbas mind välja kõigist kitsikustest ja mu silmad parastasid mu vaenlasi.

Kõigepealt täna Jumalat, et hoolimata sellest, milline on meie olukord, on Ta alati truu oma nimele ja headele eesmärkidele.

Psalm 54 on hea näide teekonnast, mida psalmide raamatus sageli kujutatakse. See on teekond meeleheitest vabadusse, palvest ülistusse. Selline muster on psalmides sage, samuti ka prohvetite raamatutes: Habakuki lugu kaardistab oma kolmes lühikeses peatükis samasuguse teekonna, miks-küsimusest ülistuseni, hirmust usuni.

Selles psalmis tuleneb ülevoolav emotsioon ja meeleheitlik pöördumine Jumala poole sellest, et Taaveti hülgasid tema enda lähedased inimesed. (1Sm 23:12-29; 1Sm 26:1-25) Tema liitlasteks on ta vaenlased, ka sõpradeks on vaenlased, tema usaldatud kaaslased on ta reetnud.  Taavetil on ainult üks koht kuhu minna. Avasalm vihjab sellele reaalsusele - ta pöördub kõikvõimsa Jumala poole, kelle nimi on tagatiseks, et Ta suudab aidata (s 1). Psalmi keskpunkt on kindel veendumus Jumala jätkuvast väelisusest (s 4). Meile võib tunduda pisut võõrana üleskutse salmis 7, et kuri peaks pöörduma vaenlastele tagasi.  Kuid tegelikult on see tark palve: Taavet igatseb, et kurja plaanid saaksid tagasilöögi. See kordab mõtet Õp 26:27, et "kui sa kaevad augu, siis langed ise sinna sisse." Sellise taotluse taga on teadlikkus Jumala võimest suunata kuri tagasi kurja tegijale (see on teine teema, millest Habakuk kirjutas) (Hb 2:6-20), ja lahendada olukord oma rahva kasuks (1Ms 50:20).

Võibolla see on põhjus, miks psalm saab lõppeda tänu- ja vabanemistundega. Sest Jumala käes on kontroll. Ta saab tegutseda ja tegutseb, et nurjata kuri ning aidata ja hoida neid, kes usuvad. Meil tuleb võibolla kannatlikult oodata, kuid ühel päeval kõik pöördub ja Jumala head eesmärgid täituvad (2Pt 3:8-13).

 
Jumal suudab lunastada kurjad teod ja pöörata olukord heaks. Palveta inimeste või olukordade eest, mida tead, kus see peab juhtuma.

Selle kommentaari autor: Jonathan Lamb