Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Uued elud vanade asemel

Esmaspäev, 23. Oktoober 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ef 4:17- 32

Vanast ja uuest inimesest
17Ma ütlen seda nüüd ja tunnistan Issandas, et keegi teist ei elaks enam nii, nagu paganad elavad oma tühises meeles,
18olles oma mõtlemisega sattunud pimedusse ning võõrdunud Jumala elust neis oleva teadmatuse ja südame paadumuse tõttu.
19Nende tunnetus on nüristunud ja nad on loovutanud end kõlvatusse tegema ahnelt kõike roppust.
20Teie ei ole aga niimoodi Kristust tundma õppinud,
21kui te üldse olete temast kuulnud ja temas õpetatud, nii nagu tõde on Jeesuses.
22Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes,
23ning saada uueks oma mõttelaadilt
24ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja vagaduses.
25Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed.
26Kui vihastute, siis ärge tehke pattu! Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle!
27Ärge andke ka maad kuradile!
28Kes seni varastas, ärgu varastagu enam, selle asemel tehku tööd oma kätega, teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus.
29Ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu.
30Ja ärge kurvastage Jumala Püha Vaimu, kes on kinnitanud teid oma pitseriga lunastuspäevani!
31Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele eemale koos kogu kurjusega.
32Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses.

Täna Jumalat selle muutuse eest, mida Tema su ellu on toonud.

Paulus pöördub tagasi selle teema juurde, millised me olime ning millised oleme nüüd. Ta kasutab mitmeid metafoore, et edasi anda muutust, mis on toimunud Kristuse vastuvõtmise läbi.  Üks neist on rõivaste ära võtmine ning selga panemine (s 22-24) - kõige selle “seljast võtmine”, mis kuulub meie vana identiteedi juurde, ning hoopis uue olemise “selga panemine”. On ka kujund  vanast, nüristunud tunnetusest välja liikumisest uude suhtumisse ja meeleseisundisse; see kui jätame maha ükskõiksuse, tühisuse ja ihadest täidetud mineviku ning elame Jumala ees täies läbinähtavuses. Nüüd oleme täiesti uued oma isiksuses, ning see, kuidas Kristus meid muutnud on paistab välja.

Otsekui kartes, et Pauluse lugejad lähevad tema ilukõnest liialt hoogu, lisab ta mõned väga praktilised nõuanded. Usklikud ei tohiks valetada. Nad ei peaks vimma pidama. Need, kes enne on varastanud, peaksid selle lõpetama ning hakkama ausalt tööd tegema. Me peaksime hoolega jälgima mida ja kuidas räägime. Ei tohiks olla mingit tagarääkimist, kibedust, rõvedat kõneviisi, reavutsemist või pahatahtlikkust (s 25-31). Need on väga otsesed nõudanded, kus ei ole ruumi kaksipidiseks tõlgenduseks.

Need Pauluse nõuaded on ääretult mõistlikud. Ta ei mõista hukka viha kui tunnet, sest on mitmeid asju, mille peale peabki vihane olema - näiteks rõhumina või ekspluateerimine. Viha ebaõigluse suhtes on suunanud mitmed kristlased vastanduma kurjusele ning muutnud seeläbi ühiskonda. Aga me ei tohiks lubada vihal tõmmata enda pattu tegema. Ja kui oleme kellegi peale isiklikult vihased, peaksime leidma lepituse ja lahenduse enne päeva loojumist - s 26: “Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle! “

Kui võtame oma viha voodisse kaasa, valmistame endale koleda öö. Mõnikord on väga raske jääda lahkeks, kaastundlikuks ja andestavaks isegi siis kui teame, et meile on meie eksimused andeks antud - kuid see on jumalariigi põhimõte ning täiel määral mõjuv ja rakendust vajav.

 

Paulus ütleb, et meil on Püha Vaimu pitser, mis kinnitab et kuulume Jumalale (s 30). Milles näed selle pitseri ilmnemist oma elus?

Selle kommentaari autor: Elaine Storkey