Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Vabatahtlik abi

Avatud Piibli Ühing ei saaks eksisteerida ilma vabatahtlike abita. Neid osaleb meie erinevais tööharudes kokku ligi paarsada.

Raadioautorite nimekirja on aastate vältel kogunenud sadakond nime, samas ei saa sugugi kõik jätkuvalt osaleda. Sellesse meeskonda otsime ja ootame vaimulikult küpseid ja Pühakirja armastavaid inimesi, kes on nõus kõigepealt lubama "Piiblil ennast lugeda", et siis saadud sõnumit paljude kuulajatega jagada. Meeskonnas on  praktiseerivaid ja väga tuntud erinevate kirikute vaimulikke, ilmikuid, noori ja noortejuhte, teolooge ja tudengeid, koduperenaisi ja eakaid kaastöölisi. Raadioautorite töökoormus ei ületa ühe nädala kommentaaride salvestamist aastas. Erilised on selles meeskonnas "tuletõrjujad" ehk need, kes suudavad ülikiiresti appi tulla tekkinud kriisiolukorras.

Palvemeeskonna liikmeid loeme kümnekaupa ning esindajaid on pea kõikidest kirikutest. See on varjatud, suurt ustavust nõudev järjepidev töö, mida praegu koordineerib Ruth Alas. Palvemeeskond suhtleb peamiselt interneti vahendusel, neid on nii kodu- kui välismaal. Koordinaatori vahendusel edastatakse neile igakuiselt jooksva töö aktuaalseid palveteemasid, aga ka inimestelt tulnud isiklikke palvesoove. Palvemeeskond on APÜ töö üks alussambaid  - aastatepikkune kogemus on meid veennud, et kõik asjad algavad ja sõltuvad kõige enam palvest.  

Laagrimeeskond koosneb valdavalt noortest (14 - 20+), kes tulevad erinevaist Eestimaa paigust ning kogudustest. Parasjagu toimiv meeskond on ca 40-50 noort, kuid koosseis muutub pidevalt, sest vanemad abielluvad või asuvad täiskoormusega tööle, nooremaid tuleb juurde igal aastal. Meeskonda kuulub enamasti ka paar huvilist-sõpra välismaalt. Eesti meeskonna liikmed aga saavad võimalusi osaleda rahvusvahelistes laagrites ja üritustel. Laagrimeeskond on alates 2010. aastast isetoimiv, st tööd juhib ja otsuseid langetab umbes 10-liikmeline LTG (laagritöö tugigrupp), kellel omakorda on 3-4 liikmeline roteeruv juhtgrupp. Nii on PLL tööharu, mida noored ise haldavad ning milles lisaks erioskuste arendamisele saavad nad ka juhtimispraktikat. Kõik laagrimeeskonnas omandatu on täiel määral rakendatav kogudusetöös.

Tõlkijad on APÜ töös väga otsitud ja oodatud ning asendamatud! Tõlkida tuleb igapäevaseid piiblikommentaare, lastematerjale, programme jm. Töökoormus sõltub konkreetsest projektist, kuid inimene ise määrab oma panuse mahu. Läbi aastate on selles vallas olnud 3-5 ustavat inimest, väga oleks aga inimesi juurde vaja. Peamiselt tõlgime materjale inglise keelest. Harvem on vaja  soome, saksa ja prantsuse keelest tõlkida. Abi on vaja ka toimetamisel ja keelekorrektuuri osas.

Lastematerjalide koostajaid on läbi aastate olnud 3 inimest. Nende abiga sünnib pühapäevakooli materjal "Aareteotsija", mis ilmub regulaarselt ajakirjas "Päikesekiir". Lisaks oleks aga vaja inimesi, kes aitaksid kohandada ja sobivaks toimetada juba tõlgitud lastematerjale. APÜ rahvusvahelises võrgustikus on palju väga head ja ka Eestisse sobivat abimaterjali, mille vahendamine sõltub sobivate inimeste leidmisest. Sellesse meeskonda on oodatud kõik, kes omavad pikemat  kogemust lastega töötamisel ja kelle südames on soov panustada Eesti laste vaimulikku kasvamisse.

IT alast abi  on ustavalt ja läbi aastate pakkunud paar inimest. Ka siia valdkonda on lisaks vaja osavaid tegijaid, sest pole enam projekti kus saaks hakkama ilma nende teadmisteta.

Koolitöö meeskond tegutseb alates 2011. aastast MTÜ SEOS Estonia raames. Viimased 3-4 aastat on koolide tellimusi tulnud rohkem kui oleme suutnud vastata, sest puudus on vabatahtlikest. Siia on oodatud kõik noored, kes julgevad võtta vastu väljakutse rääkida elu alusväärtustest põhi-ja keskkoolinoorte ees. SEOS'e püsimeeskonnad tegutsevad Tallinnas ja Tartus, projektipõhiselt on peetud loenguid Pärnus, varasematel aastatel ka mitmel pool mujal. Koostööd tehakse Eestis VNL, Vineyard Tallinna kogudusega jt., aga ka erinevate rahvusvaheliste organisatsioonidega.  

APÜ juhatus koosneb samuti vabatahtlikest liikmetest. Ka sinna ootame täiendust inimeste näol, kes just juhtimise vallas tahaksid panustada APÜ tegemistesse. Erinevad juhatuse liikmed esindavad erinevaid kirikuid ning koordineerivad erinevaid tööharusid.

Rajamisjärgus olev vaimulik laagri- ja taastuskeskus KIBUVITS alles koondab esimesi vabatahtlikke. Praegu on oodatud inimesed Kibuvitsa palvemeeskonda, mille põhituumik asub Nõval. Edaspidi läheb abi vaja nii ehitustegevustes, haldamises kui kogukonna moodustamisel.