Your word is a lamp for my feet, a light on my path.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Piiblivõtme arhiiv

January 2021
Kuupäevsort descending Kirjakoht Pealkiri
01.01.2021 Psalm 8 Jumala aulise nime ülistus
02.01.2021 Lk 3:1–20 Teeparandusest
03.01.2021 Psalm 100 Rõõmus tähistamine
04.01.2021 Lk 3:21–38 Maine ja vaimne põlvnemine
05.01.2021 Lk 4:1–13 Kes võidab?
06.01.2021 Lk 4:14–30 Vabastada ja kuulutada
07.01.2021 Lk 4:31–37 Võim üle kogu kurjuse
08.01.2021 Lk 4:38–44 Väeline argielu
09.01.2021 2Ms 1:1–22 Hirmunud vaarao
10.01.2021 Psalm 72 Igavene Kuningas
11.01.2021 2Ms 2:1–22 Päästetud poeg
12.01.2021 2Ms 3:1-22 Ületamatu “Mina olen”
13.01.2021 2Ms 4:1–17 Kangekaelne vastupanu
14.01.2021 2Ms 4:18–31 Vennad kohtuvad
15.01.2021 2Ms 11:1–10 Paadutatud süda
16.01.2021 2Ms 12:1–28 Tähis, mida tuleb meeles pidada
17.01.2021 Psalm 40 Kiida, palveta, kuuluta….
18.01.2021 2Ms 12:29–51 Aeg uueks alguseks
19.01.2021 2Ms 13:1–16 Esmasündinud kuuluvad Jumalale!
20.01.2021 2Ms 13:17–14:9 Jumala juhtimisel
21.01.2021 2Ms 14:1–31 Jumal avab tee
22.01.2021 2Pt 1:1–11 Valikulised ekstrad?
23.01.2021 2Pt 1:12–21 Kindlana elades
24.01.2021 Psalm 16 Mul on hea.
25.01.2021 2Pt 2:1–10 Võimas Päästja
26.01.2021 2Pt 2:10b–22 Vaba elama Kristusele
27.01.2021 2Pt 3:1–7 Hoia kinni lootusest!
28.01.2021 2Pt 3:8–13 Eluks valmis!
29.01.2021 2Pt 3:14–18 Toimekalt oodates
30.01.2021 Hs 22:1–16 Kui Jumal ununeb
31.01.2021 Ps 18:1–20 Jumal tuleb appi
February 2021
Kuupäevsort descending Kirjakoht Pealkiri
01.02.2021 Hs 22:17–31 Sõda kohtumõismise vahendina
02.02.2021 Hs 23:1–21 Räige võrdpilt
03.02.2021 Hs 23:22–35 Jumala rahva hoiatav ajalugu
04.02.2021 Hs 23:36–49 Koguduse vastutus
05.02.2021 Hs 24:1–14 Hävitus ukse ees
06.02.2021 Hs 24:15–27 Leinamise aeg
07.02.2021 Ps 18:21-51 Õnnistus sõnakuulmise läbi
08.02.2021 Hs 33:1–20 Vastutuse põhimõte
09.02.2021 Hs 33:21–33 Jumala tegutseb konkreetselt
10.02.2021 Hs 34:1–19 Aruandmiskohustuse tähendus
11.02.2021 Hs 34:20–31 Tulevik on Jumala käes
12.02.2021 Hs 35:1–15 Kui olukord pöördub
13.02.2021 Hs 36:1–15 Jumal on ustav
14.02.2021 Psalm 15 Täiuslikud standardid
15.02.2021 Hs 36:16–38 Valgus rahvaile
16.02.2021 Hs 37:1–14 Surmast ellu
17.02.2021 Hs 37:15–28 Üks rahvas
18.02.2021 Hs 38:1–23 Välk selgest taevast
19.02.2021 Hs 39:1–20 Tulevased sündmused
20.02.2021 Hs 39:21–29 Viimane lahing
21.02.2021 Psalm 10 Kas keegi kuuleb?
22.02.2021 Hb 1:1–14 Ülim ilmutus
23.02.2021 Hb 2:1–9 Jeesusele vaadates
24.02.2021 Hb 2:10–18 Asjasse pühendatu
25.02.2021 Hb 3:1–6 Ülim Poeg

26.02.2021 Hb 3:7–19 Ülim Andja
27.02.2021 Hb 4:1–13 Ülim lootus
28.02.2021 Psalm 25 Issand, õpeta mulle oma teed…
March 2021
Kuupäevsort descending Kirjakoht Pealkiri
01.03.2021 Hb 4:12–5:10 Ülim usaldus ja pääste
02.03.2021 Hb 5:11–6:8 Küpsuse suunas?
03.03.2021 Hb 6:9–20 Kahekordselt kinnitatud tõotus
04.03.2021 Hb 7:1–10 Jumala täielik nõu
05.03.2021 Hb 7:11–19 Meie võimalus
06.03.2021 Hb 7:11–28 Täielikult piisav
07.03.2021 Psalm 34 Kiitkem koos Issandat!
08.03.2021 Hb 8:1–13 Uus leping ja troonile asetatud Päästja
09.03.2021 Lk 19:28–40 Kuninga saabumine
10.03.2021 Lk 19:41–48 Õigluse ja rahu tee
11.03.2021 Lk 20:1–8 Jumala tarkus
12.03.2021 Lk 20:9–19 Mina olen viinapuu
13.03.2021 Lk 20:20–26 Jumala-keisri väljakutse
14.03.2021 Psalm 84 Igatsus osaduse järele
15.03.2021 Lk 20:27–40 Tall ja tema pruut
16.03.2021 Lk 20:41–21:4 Täielikult Jumal ja täielikult inimene
17.03.2021 Lk 21:5–19 Vali mitte muretseda
18.03.2021 Lk 21:20–28 Maranata: tule Issand Jeesus!
19.03.2021 Lk 21:29–38 Vaadake puid
20.03.2021 Lk 22:1–13 Suur vabastamine
21.03.2021 Ps 22:1–22 Risti all
22.03.2021 Lk 22:14–23 Igatsetud ohver
23.03.2021 Lk 22:24–30 Taevariigi kombel
24.03.2021 Lk 22:31–38 Tundmata oma jõudu
25.03.2021 Lk 22:38–46 Pimeduse meelevallas
26.03.2021 Lk 22:47–53 Kaisutades nuga selga
27.03.2021 Lk 22:54–62 Tuulelipp
28.03.2021 Ps 22:23–32 Lootusetusest rõõmu
29.03.2021 Lk 22:63–71 Kuningas juutide käes
30.03.2021 Lk 23:1–12 Kuningas paganate käes
31.03.2021 Lk 23:13–25 Rahva tahe?
April 2021
Kuupäevsort descending Kirjakoht Pealkiri
01.04.2021 Lk 23:26-46 Õiguse teostamine
02.04.2021 Lk 23:44–49 Pimeduse tund
03.04.2021 Lk 23:47–56 Kui tundub, et kõik on kadunud
04.04.2021 Lk 24:1–12 Kes seda usuks?
05.04.2021 Lk 24:13–27 Ootamatu võõrustaja
06.04.2021 Lk 24:26–53 Jüngerluse rütm
07.04.2021 Hb 9:1–10 Piiratud ligipääs
08.04.2021 Hb 9:11–22 Igavene lunastus
09.04.2021 Hb 9:23–28 Ükskord ja alatiseks
10.04.2021 Hb 10:1–10 Suur erinevus
11.04.2021 Psalm 116 Issand päästis mu!
12.04.2021 Hb 10:19–31 Jumala armu varal kõige pühamas paigas
13.04.2021 Hb 10:11-18 Üksteist julgustades
14.04.2021 Hb 10:32–39 Vaid Kristuses
15.04.2021 Hb 11:1–7 Usk näeb nähtamatut
16.04.2021 Hb 11:8–16 Mis on usk?
17.04.2021 Hb 11:17–22 Selge sõnum
18.04.2021 Psalm 23 Issand on mu karjane
19.04.2021 Hb 11:23–31 Kindel veendumus
20.04.2021 Hb 11:32–40 Risti teoloogia
21.04.2021 Hb 12:1–11 Distsiplineeritud usk
22.04.2021 Hb 12:12–17 Teeparandusest
23.04.2021 Hb 12:18–29 Olulised hoiatused ajaloost
24.04.2021 Hb 13:1–6 Olulised meeldetuletused
25.04.2021 Psalm 67 Igatsedes õnnistust
26.04.2021 Hb 13:7–17 Uue lepingu jumalateenistus
27.04.2021 Hb 13:18–25 Üksnes läbi Kristuse!
28.04.2021 Jos 1:1–18 Muutusteks valmistudes
29.04.2021 Jos 2:1–24 Jumalast ettevalmistatud teekonnal
30.04.2021 Jos 3:1–17 Aeg minna
May 2021
Kuupäevsort descending Kirjakoht Pealkiri
01.05.2021 Jos 6:1–27 Jumalal on plaan
02.05.2021 Psalm 45 Jumalariik ja kogudus
03.05.2021 Jos 7:1–26 Usalduse küsimused
04.05.2021 Tn 1:1–21 Joon liivas
05.05.2021 Tn 2:1–24 Miski pole ilmalik
06.05.2021 Tn 2:25–49 Halb uni, head uudised
07.05.2021 Tn 3:1–30 Ustavuse proov
08.05.2021 Tn 3:31–4:24 Tõerääkimise väestav mõju
09.05.2021 Psalm 1 Aja oma juured sügavale
10.05.2021 Tn 4:25–34 Karm arm
11.05.2021 Tn 5:1–30 Issandat tuleb karta!
12.05.2021 Tn 6:1–29 Õigusega väljateenitud?
13.05.2021 Psalm 47 Kiida ja ülista Jumalat!
14.05.2021 Tn 7:1–14 Sügavam reaalsus
15.05.2021 Tn 7:15–28 Kes valitseb?
16.05.2021 Psalm 27 Jumal, meie valgus
17.05.2021 Tn 8:1–27 Mustrid ajaloost
18.05.2021 Tn 9:1–19 Tõotused ja palved
19.05.2021 Tn 9:20-27 Jumala kell ja kalender
20.05.2021 Tn 10:1–11:1 Palveta – ja inglid lähevad sõtta
21.05.2021 Tn 11:2–19 Uhkus tuleb enne hävitust
22.05.2021 Tn 11:20–45 Jumala „mängimine“ vs Jumala tundmine
23.05.2021 Ap 2:37–47 Sõge ja haige kultuur
24.05.2021 Ap 2:42-47 Ideaalne kogudus?
25.05.2021 Tn 12:1–13 Kuidas seda kõike mõista
26.05.2021 Lk 5:1–11 Kõike maha jättes
27.05.2021 Lk 5:12–16 Täiesti puhtaks tehtud
28.05.2021 Lk 5:17–26 Kas haigus on karistus?
29.05.2021 Lk 5:27–32 Ebatõenäoline jünger?
30.05.2021 Psalm 28 Hoia kinni!
31.05.2021 Lk 5:33–39 Uute lähkrite probleem
June 2021
Kuupäevsort descending Kirjakoht Pealkiri
01.06.2021 Lk 6:1–11 Seadus üle seaduse
02.06.2021 Lk 6:12–19 Palves langetatud otsus
03.06.2021 Lk 6:20–26 Karmid sõnad
04.06.2021 Lk 6:27–36 Võimatu missioon
05.06.2021 Lk 6:37-42 Olles tõeliselt helde
06.06.2021 Psalm 29 Suur ja vägev Jumal
07.06.2021 Lk 6:43–49 Me tulime, me kuulsime, me teeme
08.06.2021 Lk 7:1–10 Usust üllatunud
09.06.2021 Lk 7:11–17 Hämmastatud elust
10.06.2021 Lk 7:18–23 Kahtlev Johannes
11.06.2021 Lk 7:24–35 Kui ootused ei täitu
12.06.2021 Lk 7:36–50 Armastuse vägi
13.06.2021 Psalm 13 Issand vasta mulle!
14.06.2021 Lk 8:1–15 Jumal kui aednik
15.06.2021 Lk 8:16–21 Valgus pimeduses
16.06.2021 Lk 8:22–25 Hämmastav vägi
17.06.2021 Lk 8:26–39 Kuningriigi meelevald
18.06.2021 Lk 8:40–56 Nõrkade kaitsja
19.06.2021 Ob 1:1-16 Julge olla teistsugune
20.06.2021 Psalm 103 Andestatud ja lunastatud
21.06.2021 Ob 1:15–21 Palveta!
22.06.2021 Jl 1:1–20 Kutse ärkamisele
23.06.2021 Jl 2:1–17 Pöörduge tagasi!
24.06.2021 Jl 2:18–27 Maa päästmine
25.06.2021 Jl 3:1–4:21 Kui Jumal muudab olukorrad
26.06.2021 Ml 1:1–14 Ärapõlatud armastus
27.06.2021 Psalm 5 Õige tee
28.06.2021 Ml 2:1–17 Jumal noomib ja hoiatab
29.06.2021 Ml 3:1–15 Armastuse sulatusahjus
30.06.2021 Ml 3:16–24 Lõplik õiglus
July 2021
Kuupäevsort descending Kirjakoht Pealkiri
01.07.2021 1Jh 1:1–4 Põlev rõõm
02.07.2021 1Jh 1:5–10 Reaalsuskontroll
03.07.2021 1Jh 2:1–6 Teistsugune advokaat
04.07.2021 Psalm 72 Kõrgeim kohus
05.07.2021 1Jh 2:7–11 Autentne eluviis
06.07.2021 1Jh 2:12–17 Jumalat tundes
07.07.2021 1Jh 2:18–21 Hoiatav tõde
08.07.2021 1Jh 2:22–29 Mis on tõde?
09.07.2021 1Jh 3:1–10 Milline armastus?
10.07.2021 1Jh 3:11–18 Peamine on armastus
11.07.2021 Psalm 26 Julgus erineda
12.07.2021 1Jh 3:19–24 Kui süda süüdistab
13.07.2021 1Jh 4:1–6 Peidetud sõnum
14.07.2021 1Jh 4:7–16 Ohverdav armastus
15.07.2021 1Jh 4:17–21 Jumala kirglik hoolimine inimesest
16.07.2021 1Jh 5:1–5 Armastuses elades
17.07.2021 1Jh 5:6–12 Ülalpool kahtlust
18.07.2021 Psalm 92 Kuulutus rahvastele
19.07.2021 1Jh 5:13–21 Kindel olles
20.07.2021 2Jh 1:1–13 Tõe ja armastuse väljakutsed
21.07.2021 3Jh 1:1–15 Tõe kaastöölised
22.07.2021 Õp 29:1–14 Tarkus noomimise kaudu
23.07.2021 Õp 29:15–27 Õiglane juhtimine
24.07.2021 Õp 30:1–14 Elutoov tarkus
25.07.2021 Psalm 116 Kindlalt seistes
26.07.2021 Õp 30:15–33 Suurem tarkus
27.07.2021 Õp 31:1–9 Ema nõuanded
28.07.2021 Õp 31:10–31 Täiuslik naine?
29.07.2021 Esr 1:1–11 Jumala võimalused
30.07.2021 Esra 3:1–13 Uus algus
31.07.2021 Esra 4:1–24 Vastuseis
August 2021
Kuupäevsort descending Kirjakoht Pealkiri
01.08.2021 Psalm 63 Janunedes Jumala järele
02.08.2021 Esr 5:1–17 Kui on vaja julgustust
03.08.2021 Ne 1:1–11 Palve pisaratega
04.08.2021 Ne 2:1–10 Ootetuba
05.08.2021 Ne 2:11–20 Elustav vaade
06.08.2021 Ne 3:1–32 Detailide Jumal
07.08.2021 Ne 3:33–4:17 Usust inspireeritud tegutsemine
08.08.2021 Psalm 30 Valel alusel olev enesekindlus
09.08.2021 Ne 8:1–18 Aluste kinnitamine
10.08.2021 Ne 9:1–15 Tõeline Jumal
11.08.2021 Ne 9:16–37 Meeleparanduse tee
12.08.2021 Lk 9:1–9 Töö käigus õppides
13.08.2021 Lk 9:10–17 Andke teie neile süüa!
14.08.2021 Lk 9:18–27 Otsustavad arusaamised
15.08.2021 Psalm 17 Jumal, kes päästab
16.08.2021 Lk 9:28–36 Ilmutus
17.08.2021 Lk 9:37–45 Tagasi tasasel maal
18.08.2021 Lk 9:43b–50 Suhtumised
19.08.2021 Lk 9:51–62 Jüngerluse väljakutsed
20.08.2021 Lk 10:1–16 Halastus ja kohtumõistmine
21.08.2021 Lk 10:17–24 Issanda tööd tehes
22.08.2021 Psalm 12 Appihüüd
23.08.2021 Lk 10:25–37 Halastades ligimesele
24.08.2021 Lk 10:38–42 Läbi klaaslae
25.08.2021 Lk 11:1–4 Kuidas tuleks palvetada?
26.08.2021 Lk 11:5–13 Helde Isa
27.08.2021 Lk 11:14–26 Milleks oled vabastatud?
28.08.2021 Lk 11:27–36 Mis on usu aluseks?
29.08.2021 Psalm 28 Hoia kinni!
30.08.2021 Lk 11:37–54 Õige südameusk on otsustav
31.08.2021 Lk 12:1–12 Ainus, mida karta
September 2021
Kuupäevsort descending Kirjakoht Pealkiri
01.09.2021 Lk 12:13–21 Valesti elatud elu
02.09.2021 Lk 12:22-34 Juhitud elu
03.09.2021 Lk 12:35–48 Ootevalmis
04.09.2021 Lk 12:49–53 Tagajärjed
05.09.2021 Ps 119:137–144 Tõeline kirglikkus
06.09.2021 Lk 12:54–59 Kui tahad rahu, valmistu sõjaks
07.09.2021 Sk 1:1–17 Uue aja algus
08.09.2021 Sk 2:1–17 Jumala kutse ja hoiatus
09.09.2021 Sk 3:1–10 Jumala päästev arm
10.09.2021 Sk 4:1–14 Kustumatu jõu allikal
11.09.2021 Sk 5:1–11 Lendav rullraamat ja naine vakas
12.09.2021 Ps 119:145–152 Muutumised Jumala ligiolus
13.09.2021 Sk 6:1–15 Kogu maailma valitseja
14.09.2021 Sk 7:1–14 Õige paastumine
15.09.2021 Sk 8:1–23 Jumal, kes tahab õnnistada
16.09.2021 Sk 9:1–17 Jumal kes juhib rahvaste tulevikku
17.09.2021 Sk 10:1–11:3 Kõik sõltub Jumalast
18.09.2021 Sk 11:4–17 Karjaste mõistatus
19.09.2021 Ps 119:153–160 Peaasi
20.09.2021 Sk 12:1–14 Tervendav nutt
21.09.2021 Sk 13:1–9 Valeprohvetite häving
22.09.2021 Sk 14:1–21 Issanda päev
23.09.2021 Ef 1:1–6 Jumala armastuse suur pilt
24.09.2021 Ef 1:7-14 Temas!
25.09.2021 Ef 1:15–23 Kui rikas on sinu kogudus?
26.09.2021 Ps 110 Jumala paremal käel
27.09.2021 Ef 2:1–10 100 südamelööki - ja siiski surnud
28.09.2021 Ef 2:11–22 Üheks Ihuks kasvamine
29.09.2021 Ef 3:1–13 Mille nimel elada
30.09.2021 Ef 3:14–21 Isa inimesed
October 2021
Kuupäevsort descending Kirjakoht Pealkiri
01.10.2021 Ef 4:1–6 Vaimu antud ühtsuses
02.10.2021 Ef 4:7–16 Kelle ülesanne?
03.10.2021 PSalm 104 Keda sa näed?
04.10.2021 Ef 4:17–24 Uued rõivad
05.10.2021 Ef 4:25–5:2 Uus elu
06.10.2021 Ef 5:3–20 Üleujutatud valgusest
07.10.2021 Ef 5:21–33 Kutsutud alistuma
08.10.2021 Ef 6:1–9 Austavad suhted
09.10.2021 Ef 6:10–24 Koguduse lahinguvarustus
10.10.2021 Psalm 32 Andekssaamise rõõm
11.10.2021 Ii 1:1–22 Südamemotiivid
12.10.2021 Ii 2:1–13 Usukangelane
13.10.2021 Ii 3:1–26 Elu kõige hullem päev
14.10.2021 Ii 4:1-21 Haavu tuleb ravida õrnalt
15.10.2021 Ii 5:1–27 Hoidu pealesurumisest
16.10.2021 Ii 6:1–30 Mis teeb kellestki sõbra?
17.10.2021 Psalm 62 Kinnita oma hinge
18.10.2021 Ii 7:1–21 Valusad küsimused
19.10.2021 Ii 8:1–22 Püsiv ja kõikuv lootus
20.10.2021 Iiobi 9:1–35 Vahemees
21.10.2021 Iiobi 10:1–22 Jumalat pommitav Iiob