Your word is a lamp for my feet, a light on my path.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vastupanijad

Tuesday, 20. October 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 22:21-40

Baalak kutsub Bileami
21Ja Bileam tõusis hommikul üles, saduldas oma emaeesli ja läks koos Moabi vürstidega.
Issanda ingel ja Bileami eesel
22Aga kui ta läks, süttis Jumala viha põlema ja Issanda ingel seadis ennast teel temale vastu; tema aga ratsutas oma emaeesli seljas, ja ta kaks poissi olid koos temaga.
23Kui emaeesel nägi Issanda inglit tee peal seisvat, paljastatud mõõk käes, siis emaeesel põikas teelt ja läks väljale; aga Bileam lõi emaeeslit, et ta pöörduks teele.
24Siis seisis Issanda ingel viinamägede kitsasteel, millel oli müür kummalgi pool.
25Kui emaeesel nägi Issanda inglit, siis ta surus ennast seina ligi ja pigistas Bileami jala vastu seina; ja Bileam lõi teda veel korra.
26Siis Issanda ingel läks edasi ja seisis kitsas kohas, kus ei olnud teed pöördumiseks paremale ega vasakule.
27Kui emaeesel nägi Issanda inglit, siis ta heitis maha Bileami all; aga Bileami viha süttis põlema ja ta lõi emaeeslit kepiga.
28Siis Issand avas emaeesli suu ja too küsis Bileamilt: „Mis ma sulle olen teinud, et sa nüüd lõid mind kolm korda?”
29Ja Bileam vastas emaeeslile: „Sellepärast et sa tembutasid minuga. Kui mul oleks mõõk käes, ma tõesti tapaksin su nüüd!”
30Aga emaeesel ütles Bileamile: „Eks ma ole sinu emaeesel, kelle seljas sa oled ratsutanud kogu aja kuni tänapäevani? Kas mul on olnud viisiks sulle nõnda teha?” Ja tema vastas: „Ei!”
31Siis Issand tegi lahti Bileami silmad ja ta nägi Issanda inglit tee peal seisvat, paljastatud mõõk käes. Siis ta kummardas ja heitis silmili maha.
32Ja Issanda ingel ütles temale: „Mispärast sa lõid oma emaeeslit kolm korda? Vaata, ma olen su vastu välja astunud, sest hukutav on see tee minu ees.
33Emaeesel nägi mind ja põikas mu eest need kolm korda. Kui ta ei oleks pöördunud mu eest, ma tõesti oleksin nüüd tapnud sinu ja jätnud tema elama.”
34Siis Bileam ütles Issanda inglile: „Ma tegin pattu, sest ma ei teadnud, et sina seisid tee peal mu vastas. Kui see nüüd sinu silmis on paha, siis ma lähen tagasi.”
35Aga Issanda ingel vastas Bileamile: „Mine koos meestega, aga räägi ainult seda, mis mina sulle ütlen!” Ja Bileam läks koos Baalaki vürstidega.
Bileam ja Baalak
36Kui Baalak kuulis, et Bileam tuli, siis ta läks temale vastu Moabimaa linna, mis oli Arnoni piiril, maa kaugeimas osas.
37Ja Baalak ütles Bileamile: „Kas ma ei ole tungivalt läkitanud su juurde sind kutsuma? Miks sa ei tulnud mu juurde? Kas ma tõesti ei suuda sind austada?”
38Aga Bileam vastas Baalakile: „Vaata, ma olen tulnud su juurde! Kas ma aga ise oskan nüüd midagi rääkida? Ma räägin seda, mis Jumal mulle suhu paneb.”
39Siis Bileam läks koos Baalakiga ja nad tulid Kirjat-Husotti.
40Ja Baalak tappis veiseid, lambaid ja kitsi ning läkitas Bileamile ja vürstidele, kes olid koos temaga.

“Kel kõrvad on kuulda, see kuulgu!” Jumal ei räägi meie vastu ainult ühel viisil. Ole valmis üllatusteks.

Milline on selle eriskummalise loo sõnum? Bileami põikpäisus, kel on silmad aga kes ei näe; kõrvad, aga kes ei kuule ning otsustavus minna igal juhul oma valitud teed, sisaldab meie jaoks karmi hoiatust. Peab ta ju lõpuks olema silmitsi eesli, ingli, naeruvääristamise ja ka hirmuga. Võib aimata kuidas Bileami saatjaskond (paras rünnakrühm koos kõikide teenrite ning Moabi printsidega) naersid ja pilkasid jälgides pentsikut, kuid vaikset vaidlust eesli ja lausuja vahel. Taolised “targad mehed” pidid ju ometi esimestena märkama imelikke asju - ka Bileam oleks pidanud koheselt olema alarmeeritud kui enne igati taltsas loom korraga imelikult käituma hakkab. Igatahes enne, kui eesel teda peksimse eest noomima hakkas.

Kui oled laisk, mine sipelga juurde õppima, ütleb Õpetussõnade raamat  (Õp 6:6). Ilmselt vaatame liiga vähe loomariigi poole, leidmaks kohaseid õppetunde, kuigi näiteks kannatlikkuse ja ustavuse kohta ei ole raske eeskuju leida. Jeesus ratsutas Jeruusalemma eesli seljas, teades, et neile kes talle kiitust hüüavad, meenub prohvet Sakarja sõnum (Sk 9:9). Bileam mõistab et ta on narriks tehtud ning saab peatselt ka teada miks. Pahandatud ning häbistatud, valab ta eeslit piitsutades oma ärrituse välja  hoolimatu julmusega.

Kuigi lugu on omamoodi naljakas, tõstatab see meie jaoks mitmeid olulisi küsimusi. Kes on selles loos suurem vastupanija ja põikpea? Mis põhjusel? Kas põikpäisus võib olla ka positiivne?  Kas meil on kunagi tekkinud kiusatust karjuda või karistada kedagi sellepärast, et oleme ise “põikpäised kui eeslid", ega suuda näha oma vigu? Või kas oleme valmis vabandama ja isegi tänama, kui mõistame, et kellegi “alama” järjekindlus on tegelikult päästnud meid? Või mil määral oleme valmis ise tolle eesli kombel järjekindlaks jääma, isegi peksa saades, sest näeme Jumalat toimimas? Kes on sinu elus olnud need “eeslid”, kes oma järjekindluse ja kannatlikkusega on sind päästnud?

Võibolla peaksime paluma täna, et Jumal aitaks meil näha teise pilguga neid inimesi oma elus, kellesse oleme suhtunud üleolevalt, ennast paremaks pidades ja neid “eeslite” hulka arvates.

 Korralekutsutud Bileam igatahes avastab, et ta tohib rääkida ainult Jumala poolt antud sõnu ( 4Ms 23:8-12) ning eelneva draama läbinuna, on ta alles nüüd valmis sõna kuulama.  Kui ta viimaks Baalakit kohtab - annab ta sõnumi koheselt edasi -sest viimselt see on Jumala tahe, mis siin maksab ja mitte kellegi teise oma.

 
 „Kuulge ometi seda, rumal ja südametu rahvas! Silmad teil on, aga te ei näe, kõrvad teil on, aga te ei kuule…” (Jr 5:21). Palu Jumalalt andeks ajad, mil oled olnud kurt kuulma Tema häält. Täna Teda iga “eesli” eest, kes on sind halvimast päästnud ning palu, et võiksid alati olla valmis kuulma ja kuuletuma Jumalale.

Selle kommentaari autor: APÜ