Your word is a lamp for my feet, a light on my path.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hoia kinni lootusest!

Wednesday, 27. January 2021

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Pt 3:1-7

Issanda päeva tulemisest
1Mu armsad, see on nüüd juba teine kiri, mille ma teile kirjutan.
Mõlemas ma virgutan meenutamise kaudu teie selget mõistust,
2et te mäletaksite sõnu, mida pühad prohvetid enne on rääkinud,
ning Issanda ja Päästja käsku teie apostlitelt.
3Seda teadke esmalt, et viimseil päevil tuleb pilkesõnadega pilkajaid,
kes käivad iseenese himude järgi
4ja ütlevad: „Kus on tema tulemise tõotus? Sest pärast seda, kui
isad on läinud magama, on jäänud kõik nõnda nagu loomise algusest
peale.”
5Aga seda väites jääb neil kahe silma vahele, et muiste olid
olemas taevad ja veest tuli maa, mis püsis koos vee läbi Jumala sõna
jõul,
6mille läbi tookordne maailm hukkus veeuputuses.
7Aga praegusi taevaid ja maad, mis on säilitatud sellesama sõna
jõul, hoitakse tule jaoks jumalakartmatute inimeste kohtu ja
hukatuse päevaks.

“See on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud: need on igal hommikul uued - sinu ustavus on suur!” (Nl 3:22-23)

Peetrus on kogudusele varemgi kirjutanud ning viitab tänases tekstis oma eelmisele kirjale (s 1). Tegu võis olla Peetruse 1. kirjaga, aga võis olla ka mingi muu kiri. Mõlemal juhul kirjutab Peetrus sellekes, et “virgutada meenutamise kaudu nende selget mõistust” - tema soov on, et kogudus seisatuks ning mõtleks järele selle üle mida usuvad ja kuidas toimivad.

Eriliselt on Peetrusel südamel Jeesuse tagasitulek. See ei olnud veel toimunud, kuigi paljud varakirikikus uskusid, et see sünnib peatselt. Mõned aga olid hakanud kahtlema Jeesuse tagasitauleku reaalsuses üldse (s 4). Peetrus hoiab tugevalt kinni Jeesuse taastuleku lootusest. Tema veendumus toetub Jumala vägevatele tegudele minevikus, eriliselt aga loomisloole. Jumal on see, kes loob ja hoiab ülal kõiki asju oma sõna läbi. Neile, kes kahtlevad Jeesuse taastulekus, meenutab Peetrus Jumala väge ja võimust teha nii nagu Talle meeldib.

Kui asjad ei sünni nii kiiresti kui oleme lootnud, on lihtne lootust kaotada. Väga paljud meist on palvetanud kuid, isegi aastaid, mõne asja pärast, ning pole ikka veel vastust saanud. Heituda on lihtne, Peetruse kindlus aga tuleb Jumala toimimisest minevikus ning see innustab teda uskuma Jumala tõotuste täitumisse ka tulevikus.

Mul on kombeks päevikut pidada ning aegajalt loen mõnd sissekannet möödunud ajast. Seda tehes hämmastun jätkuvalt sellest, kuidas Jumal on toiminud, Tema hoolitsusest minu esst, Tema õnnistustest ning ülalhoidvast ligiolust.

Võibolla peaksime korraks tagasi vaatama, meenutades, et Jumal, kes hoiab kogu maailma toimimas, hoolitseb meie eest ka täna. Tema, kes on minevikus meid mitmest katsumusest ja hädast läbi toonud, tahab ka täna meid julgustada ja rõõmustada. Võta vastu uus lootus, vaadates tagasi; uus kinnitus selle kohta, et Jumal ei ole sind unustanud, vaid sa võid kindel olla Tema tõotustes.

 
Meenuta minevikku tänumeeles, vaata edasi lootuses ning vaata üles usukindluses.

Selle kommentaari autor: Gareth Higgs