Your word is a lamp for my feet, a light on my path.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Nõrkade kaitsja

Friday, 18. June 2021

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 8:40-56

Jeesus äratab surnuist Jairuse tütre ja tervendab veritõbise naise
40Aga kui Jeesus tagasi pöördus, võttis teda vastu rahvahulk, sest
nad kõik ootasid teda.
41Ja vaata, tuli mees, nimega Jairus, ta oli sünagoogi ülem.
Ja ta langes Jeesuse jalge ette ning palus teda tulla oma koju,
42sest tal oli üksainus tütar, umbes kaksteist aastat vana, ja
see oli suremas.
Aga Jeesuse sinnaminekul tungles rahvahulk tema ümber.
43Ja üks naine, kes oli veritõves olnud kaksteist aastat ja
arstide peale ära kulutanud kogu oma vara, ning keda ükski ei olnud
suutnud terveks teha,
44see tuli Jeesuse selja taha ja puudutas ta kuue palistust. Ja
otsekohe lakkas ta verejooks.
45Ja Jeesus küsis: „Kes puudutas mind?” Aga kui kõik eitasid,
ütles Peetrus: „Õpetaja, rahvahulgad lausa tungivad su peale ja
rõhuvad sind.”
46Aga Jeesus ütles: „Keegi puudutas mind, sest ma tundsin väge
enesest välja minevat.”
47Kui naine nägi, et ta ei saa varjule jääda, tuli ta
värisedes ja langes Jeesuse ette maha ja kuulutas kogu rahva ees,
mis põhjusel ta oli Jeesust puudutanud ja kuidas ta otsekohe oli paranenud.
48Jeesus aga ütles naisele: „Tütar, sinu usk on su päästnud, mine
rahuga!”
49Kui ta alles rääkis, tuli keegi sünagoogi ülema perest ja
ütles: „Su tütar on surnud, ära tülita enam Õpetajat!”
50Aga seda kuuldes Jeesus vastas Jairusele: „Ära karda, usu
ainult, ja ta pääseb!”
51Kui ta siis läks majja, ei lasknud ta kedagi endaga
koos sisse tulla peale Peetruse ja Johannese ja Jaakobuse ning lapse isa ja ema.
52Kõik nutsid ja halisesid tütarlapse pärast. Aga
Jeesus ütles: „Ärge nutke, ta ei ole surnud, vaid magab!”
53Ja nad naersid tema üle, teades, et tütarlaps on surnud.
54Aga Jeesus hüüdis tüdruku käest kinni võttes: „Tütarlaps, ärka
üles!”
55Ja vaim pöördus tüdrukusse tagasi ja ta tõusis otsekohe üles. Ja Jeesus
käskis talle süüa anda.
56Ja tütarlapse vanemad olid jahmunud; aga Jeesus keelas neid
kellelegi seda rääkimast, mis oli sündinud.

“Vaadake, missuguse armastuse Isa on meile andnud, et meid hüütakse Jumala lasteks!” (Jh 3:1)

See vaene naine tänases loos, oli kannatanud kaksteist aastat oma verejooksu probleemi käes. Aneemiale ja kurnatusele lisaks tähendas see talle ka vaimulikku ja sotsiaalset kannatust. Veritsuse tõttu oli ta käsuseaduse kohaselt ebapuhas (3Ms 15:19-27) ning igaüks, kes  puudutas teda, või midagi, mida tema oli puudutanud, muutus samuti roojaseks ning pidi läbima kindlad puhastusriitused. Milline sotsiaalne häbimärgistamine! Nii pidi naine selleks, et jõuda Kristuse ligidusse, rikkuma mitmeid reegleid, pugedes vargsi ja anonüümselt läbi rahvahulga.

Jairusel selliseid porbleeme polnud. Sünagoogi juhina peeti temast lugu. Jairus võis vabalt minna Jeesuse juurde ning Tema jalge ette langedes ja anudes tagada, et Jeesus tema palvet kuuleb ning aitab tema tütart.

Too nimetu naine sai aga Jeesusele ligineda vaid vargsi, seljatagant, ning püüda märkamatult ja kiiresti puudutada Jeesuse kuuepalistust. Jairuse tütrel oli isa, kes tema eest seisis ja võitles, tol vaesel naisel ei olnud kedagi.

Seepärast on nii liigutav, kuidas Jeesus ütleb talle: “Tütar..”.  Välja heidetud oma kogukonnast, kuid Kristusele sama oluline kui Jairuse väike tütar: too naine oli Kristuse tütar ning juba sellepärast tervendas Jeesus ka tema.

Kas oled kunagi kogenud end mittekõlbavana? Või on sulle tundunud, et teistel on kõik paremini: parem haridus, jõukam perekond, parem tervis, rohkem enesekindlust, perekonda ja sõpru, kes neid toetavad? Ja kas need tunded on sind kuidagi takistanud - muutes sind näiteks kadedaks?

Tänase teksti sõnum kinnitab meile, et mitte meie staatus inimeste seas, vaid Jumala ees on see, mis tegelikult loeb. Võibolla pead iseennast täna vaatama teise pilguga, et näha kui väga oled armastatud Jumala silmis?

 
Kes on kaasajal need “veritõbised naised” meie ühiskonnas, keda tõrjutakse ning kellel puuduvad mõjukad eestkostjad?

Selle kommentaari autor: Caroline Fletcher