Your word is a lamp for my feet, a light on my path.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala ääretu heldus

Sunday, 26. June 2022

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 36

Jumala muutumatu heldus
1Laulujuhatajale: Issanda sulase Taaveti laul.
2
Üleastumise sõna on õelal
tema südame põhjas;
ei ole Jumala kartust
tema silma ees.
3Sest temale meeldib arvata,
et ta ülekohut ei leita ega vihata.
4Tema suu sõnad on nurjatus ja pettus,
ta on lakanud targaks saamast
ja head tegemast;
5ta mõtleb nurjatust oma voodis,
ta jääb seisma teele, mis pole hea,
ta ei põlga kurja.
6
Issand, sinu heldus on taevas
ja su ustavus ulatub ülemate pilvedeni.
7Sinu õigus on nagu Jumala mäed,
su kohtuotsused on nagu suur ürgvesi;
Issand, sa päästad inimesi ja loomi.
8Kui kallis on su heldus, Jumal!
Sellepärast otsivad inimlapsed pelgupaika
su tiibade varju all.
9Nad saavad söönuks su koja küllusest,
ja sa joodad neid oma rõõmujoovastuse ojast.
10Sest sinu juures on eluallikas,
sinu valguses me näeme valgust.
11
Säilita oma heldus neile,
kes sind tunnevad,
ja oma õigus neile,
kes on õiglased südamelt!
12Ärgu tallaku suurelise jalg mu peal
ja õelate käsi ärgu peletagu mind!
13Seal on kukkunud,
kes teevad nurjatust;
nad on maha paisatud
ega suuda enam tõusta.

Issand, ilmuta mulle seda tõelist õudust, mis tuleb mässamisest Sinu vastu. Juhi mind jätkuvalt oma armastuse, helduse ja ustavuse juurde.

See psalm kirjeldab üleküllust. Laul algab inimese kurjuse määra kirjeldamisega: “isegi oma voodis mõtleb ta nurjatust” (s 4). Kas õelad kunagi ka lakkavad kurja haudumast?! Samas toob psalmi autor kontrastina kõrvale Jumala piiritu helduse ja headuse. “Issand, sinu heldus on taevas ja su ustavus ulatub ülemate pilvedeni. “ (s 6)

Taavet esitleb siin ennast kui Jumala sulast. Ja nii nagu paljud, Jumala teenijad, on temagi teadlik  nii inimlikust nõtrusest kui ka patu kohutavast mõjust. Jumal ise oli talle seda näidanud (s 1-4), ilmutades jumalatute südames tulvavat mässu. Võibolla oli ta ka kogenud kuidas mõni sõber teda pettis või ehmunud mõne uskmatu südame kurjusest. 

Pane tähele mida Taavet selle ilmutusega teeb: ta  pöördub kiituses Jumala poole, ülistades Jumala imelisi omadusi ja tegusid. Taavet kõrvutab selle, mis talle masendavalt mõjus, Jumala loomuse iluga ja kinnitab oma silmad Jumalale.

Selle asemel, et jääda kinni ümbritseva kurjuse ja rooja tulva, valib Taavet käimise Jumala valguses ning kümblemise eluallikas (s 9). Ta tõstab kõrgele Jumala loomust: Tema armastust, ustavust, õigsust ja õiglust -  kõike head mida Ta Jumala juures imetleb. Nii nagu ka Nutulaulude autor, vaatab Taavet eemale inimeste keskel toimivast hävitusest ning deklareerib usus: “suur on Su ustavus!” (NL 3:23).

 Jumala loomus ootab inimlastelt vastust. Nii kõrge kui madal leiba varju Tema tiibade all (s 7) ja Jumal ootab inimlapsi sinna. Sama kehtib meile täna - me võime igas olukorras leida pelgupaiga Jumala ligiolus ja hoole all ( Ps 91:4).

Taaveti jaoks on osadus Jumalaga pidusöök Kuninga lauas ja joomine Jumala helduse (rõõmujoovastuse) jõgedest. Seal palub ta ka kaitset oma vaenlaste rünnakute vastu (s 11). 

Psalm lõpeb samuti kontrastiga: kurjade saatus on hirmus (s 12). Mitte keegi ei tule neile appi kui nad on langenud. 

Pole mingit kahtlust, millise poole peaksime täna valima ka meie.

 
Kas sinu elus on reaalselt olemas selline paik/ tegevus, mis sümboliseerib varjule minekut Jumala tiibade alla? Kui mitte, siis palu, et Jumal aitaks sul selle leida ning õpetaks sind sisenema Tema ligiollu ja osadusse.

Selle kommentaari autor: Eric Gaudion