Your word is a lamp for my feet, a light on my path.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sõna sulle

Tuesday, 15. August 2023

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 13:8-13

Armastuse ülemlaul
8Armastus ei hääbu kunagi. Olgu ennustused - need kõrvaldatakse, olgu keeled - need vaibuvad, olgu tunnetus - see lõpeb ära.
9Sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame,
10aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik.
11Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps, arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed.
12Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud.
13Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus.

Kommentaari leiad arhiivist, kui sisestad sinna kirjakoha alguse - raamatu ja peatüki. Salmide jaotus võib olla aastate lõikes erinev.

 
Õnnistatud kohtumisi Jumalaga Sõna vahendusel!