Your word is a lamp for my feet, a light on my path.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Taastamise meelsuses

Tuesday, 4. August 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Kr 2:5-11

Kahetsejale antagu andeks
5Aga kui keegi on kurvastust põhjustanud, siis ta ei ole kurvastanud mind, vaid mingil määral - et ma ei ütleks liiga rängalt - teid kõiki.
6Niisugusele piisab noomimisest, mida ta enamiku käest on saanud,
7nii et nüüd te peate talle pigem andestama ja teda julgustama, et suur kurvastus teda ära ei neelaks.
8Seepärast ma palun teid osutada armastust tema vastu.
9Selleks ma ju kirjutasingi, et läbi katsuda teie meelsust, kas te kõiges olete kuulekad.
10Kellele teie aga midagi andestate, sellele andestan minagi. Ja selle, mida minul on andestada - kui mul üldse on midagi andestada -, selle ma andestan teie pärast Kristuse palge ees,
11et saatan meid ei tüssaks. Sest tema mõtted ei ole meile teadmata.

Pööra negatiivne positiivseks, valu rõõmuks, vihkamine armastuseks. See protsess saab alguse palvest

Me ei tea täpselt, mis Korintoses juhtus, aga päris kindlasti avaldas see üsna suurt mõju nii Paulusele kui ka kogudusele (s 4)!

Paulus on juhtunule lahenduse leidmisel väga tundlik, samas ei karda ta kogudust ka korrale kutsuda. Pärast viimast külaskäiku nende juurde, palvetas ta seal toimunu pärast ning otsustas kirjutada tõsise kirja. Ta julgustas neid, oma esialgselt kavandatud külaskäigu asemel, ise teatud samme ette võtma. Paulus ei suhtu oma vastutusse kergekäeliselt; esimeses peatükis näeme, kuidas ta kogudusest hoolib. Leia tekstist kõik sõnad ja laused, millega Paulus väljendab oma hoolimist. Need ei ole autoritaarse juhi sõnad, vaid sellise, kes igatseb leida parimat tulemust ning on teadlik sellest, kuidas kogudus end tunda võib.

Suhted ei ole kunagi kerged. Inimestena mõistame üksteist valesti, tahtlikult või tahtmatult mõistame teisi hukka ja üldiselt on lihtsam kritiseerida kui kiita. Kui meid kritiseeritakse, õiglaselt või ülekohtuselt, oleme kärmed end kohe kaitsma. Pauluse reisiplaanide muutust mõisteti valesti ning tema ja koguduse vahelised suhted halvenesid. Oli „külaskäik, mis põhjustas palju kurbust“ (2:1) ning kiri, mida kirjutades tundis Paulus suurt ahistust ja südamevalu (2:4).

Salmides 5-11 näeme, et kogudus oli vastanud. Nad olid olnud kuulekad Issanda pühaduse kutsele ning vastavalt sellele  ka tegutsenud. Huvitaval kombel polnud aga kõik sellega nõustunud (s 6), nagu tihti juhtub, kui kogudust noomitakse. Osa probleemidest paistavad olevat põhjustatud kellegi Korintosest väljaspool oleva isiku poolt, keda Paulus on palunud kogudusel noomida (2:6). Kas kogudus kuuletus ja mida soovitas Paulus neil edasi teha (s 6-8)?

Väga julgustav on näha, et nende tegu pani selle inimese meelt parandama ning nüüd oli aeg ja koht taastamiseks ja andestuseks. Paulus rõhutab selle tähtsust, sest andestamatus võib avada ukse vaimulikule rünnakule.

Siin näeme ka Pauluse pastoraalset suhtumist: ärge „materdage“ süüdlast, vaid andke andeks ja  aidake tal taastuda. Miks nii (s 11)? Sest saatan igatseb usklike seas külvata ja õhutada lahkmeelt. Mitte miski ei mõju Jumala tööle hukatuslikumalt kui lõhenemised ja lahkmeel – ja ta teab seda.

Usklike vahelised probleemid ei ole midagi uut, ning meil on ikka ja jälle vaja kontrollida kas meie suhted teiste usklikega on korras. Samuti tuleb meil tegutseda silmas pidades eelkõige  koguduse ühtsust ning mõnikord, võib ka noomimine (karistus) osutuda vajalikuks.

Pane tähele Pauluse vastust pärast korrigeeringut  ja meeleparandust . Andestus ja taastamine (lepitus) on Jumala rahva ühtsuse tugevdamiseks hädavajalikud – sest saatan tahab lahutada ja vallutada. Olgem siis „teadlikud saatana mõtetest“ (s 11), et tema plaanid läbi kukuksid ja kogudusest saaks see kogukond, kelleks ta on kutsutud.

 
Kui keegi on sind haavanud, siis tee midagi praktilist, mis näitaks, et oled andestanud.

Selle kommentaari autor: Catherine Doig