Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Koolitus lastevanematele ja lastetöö tegijatele

Teisipäev, 11. September 2018

 

Lapse ja noore kõige suurem usulise kasvamise mõjutaja on tema kodu.  Sageli aga on just seal vanematel vajaka abist ja toetusest.  Mida saavad muuta vanemad? Kuidas saab toetada kogudus?  Mida veel peaks teadma või silmas pidama? 

Avatud Piibli Ühing kutsub kõiki lapsevanemaid ja lastetöö tegijaid ülemaailmse APÜ laste- ja peretöö juhi, Terry Williamsi koolitusele 28.-29. septembril, Nõmme Baptistikoguduse ruumides, Puuvilja 4.

 

Registreeri siin!

 

ORIENTEERUV KAVA

Reedel, 28.09

kell: 18.00 -21.00 

Teemad: Piibli SUUR LUGU ja Jumala Kuningriik;  Laste ja noorte (kaasa)haaramine vestlusesse usulistel teemadel. Kuidas lapsed ja noored usuliselt arenevad ja õpivad. Palvetamine lastega.

Laupäeval 29.09

I  osa

kell: 10.00-13.00

Teemad: Usk kodus.  Tugeva perekonna ja vanemluse alused. Kodu kui jüngerdamiskeskkond. Kuidas lastele edasi anda Jumala parimat?

LÕUNA

II osa

kell: 14.00-18.00

Teemad: Laps ja kiirelt muutuv digitaalne maailm

Kuidas vastata laste küsimustele elust ja usust

Toimetulek laste keerulise käitumisega rühmas

 

Koolituse maksumus 15 €  

SWEDBANK

AVATUD PIIBLI ÜHING
EE402200221011657470

SEB
AVATUD PIIBLI ÜHING
EE361010022018488006

 

Terry Williamsi lühitutvustus:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enne liitumist  Scripture Union Queensland (Queenslandi Avatud Piibli Ühingu) meeskonnaga,  omandas Terry kvalifikatsiooni ning töötas algklasside ja põhikooli õpetajana.  SU Queenslandi meeskonnas töötas ta 34 aastat nii lastetöö kui ka peretöö spetsialistina.  Alates 2008-st aastast kutsuti Terry spetsialistina osalema SU ülemaailmse liikumise juhtide grupis, mille kõrvalt jätkas ta aktiivset ja globaalset võrgustikutööd ning partnersuhete loomist. 

Terry igatseb kirglikult näha lapsi ja noori kasvamas usus Jeesusesse nii, et sellest saaks nende elu alus, ning et nad võiksid kogeda seda “elu ülirohkesti”, mida Kristus on meile tooma tulnud. Üks tema põhirolle on toetada ja varustada perekonda kui lapse peamist usu tekkimise ja kasvamise keskkonda. 

Terry on abielus Margaretiga ning neil on kolm täiskasvanud last ja neli lapselast.