Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

APÜ Eestis

Avatud Piibli Ühingu tegevus Eestis sai alguse aastal 1992.

Scripture Union'i rahvusvahelise koordinaatori Danilo Gay (Šveits) initsiatiivil kogunes eestseisus ja loodi põhikiri. Asutajaliikmed esindasid EELK, EEKBL ja EMK kogudusi. 1993. aastal alustati kirjastustegevust. Koostöös kirjastusega Logos anti  esimesena välja evangeeliumide sisu seletav lasteraamat Jah, see on tõsi. Samal ajal alustati esimese teismelistele mõeldud piiblilugemise vihiku koostamist, mis ilmus samal aastal. Koostöös Eesti Piibliseltsiga anti välja  piiblilugemise kalender Piibel aastaga läbi. APÜ  on aastaid välja andnud erinevaid pühakirjaga seostuvaid abimaterjale, praegu ilmuvad igapäevased piiblitekstide kommentaarid raadios ja internetis. Abimaterjale kirjastatakse ja erinevaid programme valmistatakse ette pühapäevakoolide ja noortetöö tarvis, õpetajate koolituseks ning abielu- ja perekondade tugevdamiseks. 2003. aastal alustati piiblilugemise laagrite (PLL) korraldamist, mis on mõeldud nii lastele, noortele kui täiskasvanutele. 2006. aastast  alates osaleb APÜ rahvusvahelises pilootprojektis, mille eesmärgiks on  AIDS/HIV ennetustöö koolides. Praeguseks on see muutunud iseseisvaks noorteprojektiks MTÜ SEOS Estonia, mis pakub noorele informatsiooni  elulistel teemadel ning väärtuspõhist arutelu eesmärgiga aidata noortel teha ennasthoidvaid otsuseid. APÜ tegevus on üles ehitatud vabatahtlikule tööle ning kodu- ja välismaistele annetustele.