Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Tegevused

Avatud Piibli Ühingu tegevusvaldkonda Eestis kuuluvad süstemaatilise piibliõppe programmide tutvustamine, evangelismitöö laste hulgas, noortetöö, töö perekondadega, vaba aja üritused ja laagrid, töö koolides, koolitused, kirjastamine ning audiovisuaalsete vahendite väljaandmine ja levitamine. APÜ tegutseb koostöös kõigi kristlike kirikutega ning erinevate rahvusvaheliste ja kodumaiste organisatsioonidega. Jooksev töö ja erinevad projektid viiakse ellu peamiselt vabatahtlike abiga, keda juhendatakse ning koolitatakse ühingu poolt.