Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

SUI Palvenädal

Kolmapäev, 7. November 2018

APÜ / SCRIPTURE UNION GLOBAL

PALVENÄDAL 5.-9. november 2018

 

Juba mitmeid aastaid on novembrikuu esimene nädal olnud APÜ (Scripture Union) töötegijate,

vabatahtlike ja sõprade jaoks ülemaailmselt eestpalvenädalaks. Töötegijad ja vabatahtlikud,

sõbrad ja toetajad – kõik, kes armastavad ja hindavad seda tööd, on oodatud ühinema

ülemaailmse palvetava kogukonnaga kas kohalikus palvegrupis või virtuaalsel palvekogunemisel,

et viia Jumala ette lokaalsed ja globaalsed vajadused. Paljudes riikides on Scripture Unioni

palvenädal saanud aasta eriliseks, SU kogukonda ühendavaks tähtsündmuseks.

 

Kutsume Sindki ühinema 5. - 9. novembril toimuva Palvenädalaga.

 

Sel aastal palvetatakse kogukonnagruppides. Kõik 13 kogukonnagruppi on jaotatud 5 päeva

peale, seega palvetab 2-3 gruppi igal päeval just neile sobival ajal.

 

Eesti on koos oma kogukonnagrupiga palvekalendris neljapäeval, 8. novembril.

Lähem informatsioon tel: 56456142

 

Jumal on meid ühendanud kogukonnaks, mida iseloomustab sügav igatsus teenida maailma selle

vajadustes. Viigem siis need vajadused kogu maailmas Jumala ette, kes vastab

meie palvetele.

Me oleme ka ülistav kogukond, kes kiidab Jumalat selle eest, kes Ta on ning mida Ta meie heaks

on teinud. Usume, et need palves jagatud päevad mõjutavad oluliselt ja sügavalt meid kõiki ning

kogu SU liikumist, kujundades ja uuendades meie teenimist.

 

Monika Kuschmierz

SU ülemaailmse töö juht

 

 

NELJAPÄEV 8. NOVEMBER

Austria

Pransusmaa kirjastamine

Poola 

Gambia

Belgia

Saksamaa

Portugal

Gaana

Bulgaaria

Kreeka

Rumeenia

Libeeria

Kanada (prantsuskeelne)

Ungari

Serbia

Nigeeria

Tšehhi

Kosova

Slovakkia

Nigeeria (prantsuskeelne)

Horvaatia

Läti

Hispaania

Sierra Leone

Taani

Leedu

Šveits (prantsuskeelne)

 

Eesti

Holland

Šveits (saksakeelne)

 

Soome

Norra

Rootsi

 

 

 

 

TÄNAGE

 

* Selle eest, kes Jumal on

* Selle eest, mida Jumal on teinud

 

Kohalikul tasandil

* Laste ja noorte eludes

* Avatud Piibli Ühingus

 

Kogukonnagrupis ( Euroopa liikumised)

* olevate riikide liikumiste eest

 

Globaalselt

* et Jumal on loonud ühtsuse- ja partnerlusetunde erinevate SU liikumiste vahel üle

maailma.

* et ülemaailmne juhatus on hakanud tööle ning kasvab ühtsuses, adresseerides järjest

kõige kriitilisemaid küsimusi ning kujundades uut strateegiat

* et ülemaailmne meeskond on leidnud hea koostöövormi ning arendanud juba

programme ja kasutanud ressursse, mis aitavad ja stabiliseerivad tööd kohalikul tasandil

* et paljud SU juhid üle maailma on valmis investeerima ka globaalsel tasandil

finantsiliselt, osaledes ja eestpalveis

 

PALVETAGE

 

Laste, noorte ja perekondade eest meie maal ja ülemaailmselt. Palvetage eriti:

 

a) nende eest, kes on kõige haavatavamad;

b) nende eest, kes kannatavad nälja, vaesuse, sõdade ja vägivalla käes, haigustes ja

looduskatastroofides;

c) nende eest, kes on kokkupuutes APÜ tööga;

 d) nende eest, kelleni kogudused või teised kristlikud organisatsioonid veel ei ole

jõudnud.

 

Värske visiooni eest. Palvetage eriliselt:

 

a) vaimulikku uuenemist ja värskust palgatöötegijatele, vabatahtlikele ja juhtidele;

sügavat nälga Jumala sõna järele ning valmisolekut selle rakendamiseks igapäevaselt;

b) et oleksime valmis nägema praegust teenimistööd värske pilguga ning arendama uusi

töövorme, mis ulatuks kasvava põlvkonnani sõnumiga Jeesusest;

c) et Jumal ilmutaks meile, kus on vajadused ning võimalused ning kuidas APÜ peaks

reageerima;

d) et oleksime valmis välja tulema mugavustsoonist selleks, et jõuda ka kõige raskemini

ligipääsetavate inimesteni.

 

Juhtide ees lokaalselt ja ülemaailmselt. Palvetage eriliselt:

 

a) oma rahva juhtide ja poliitikute eest. Paluge tarku otsuseid, rahu ja usulise vabaduse

keskkonda;

b) oma juhatuste, nõukogude, komiteede eest kohalikul tasandil;

c) APÜ tegevjuhtide eest, kes sageli on väga üksi oma rollis;

d) parimate uute töötegijate leidmise ja uute juhtide vahetuste pärast.

 

Palgaliste ja vabatahtlike eest. Palvetage eriliselt:

 

a) et neil jätkuks sügavat pühendumist teenida lapsi, noori ja perekondi;

b) uut valmisolekut anda oma aega, loovust ning ressursse;

c) noorte juhtide eest, et nad võiksid olla valmis üles astuma ning astuma oma rolli ning

et nad võiksid kogeda vanema põlvkonna usaldust ja tuge vastutuse ülevõtmisel. 

 

Vajaminevate ressursside eest. Palvetage eriliselt:

 

a) et Jumal tõstaks esile inimesi, kes soovivad anda oma osa meile antud SU visiooni ja

missiooni teostamiseks;

b) et oleksime liikumistena valmis jagama ja toetama üksteist, eriti aga vendi ja õdesid

suletud ja keelu all olevates riikides.

 

SU Globaalse kogukonna eest. Palvetage eriliselt:

 

a) et meie suhted üksteisega võiksid süveneda ning uued partnerlusviisid ilmneda;

b) et kogukonnagrupid muutuksid pastoraalse hoolimise, loomingulise mõtlemise ja

vastastikuse õppimise keskkonnaks;

c) et globaalsest liikumisest võiks kujuneda teenimise ja jätkusuutlikkuse katalüsaator.