Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Piiblivõtme arhiiv

Jaanuar 2021
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.01.2021 Psalm 8 Jumala aulise nime ülistus
02.01.2021 Lk 3:1–20 Teeparandusest
03.01.2021 Psalm 100 Rõõmus tähistamine
04.01.2021 Lk 3:21–38 Maine ja vaimne põlvnemine
05.01.2021 Lk 4:1–13 Kes võidab?
06.01.2021 Lk 4:14–30 Vabastada ja kuulutada
07.01.2021 Lk 4:31–37 Võim üle kogu kurjuse
08.01.2021 Lk 4:38–44 Väeline argielu
09.01.2021 2Ms 1:1–22 Hirmunud vaarao
10.01.2021 Psalm 72 Igavene Kuningas
11.01.2021 2Ms 2:1–22 Päästetud poeg
12.01.2021 2Ms 3:1-22 Ületamatu “Mina olen”
13.01.2021 2Ms 4:1–17 Kangekaelne vastupanu
14.01.2021 2Ms 4:18–31 Vennad kohtuvad
15.01.2021 2Ms 11:1–10 Paadutatud süda
16.01.2021 2Ms 12:1–28 Tähis, mida tuleb meeles pidada
17.01.2021 Psalm 40 Kiida, palveta, kuuluta….
18.01.2021 2Ms 12:29–51 Aeg uueks alguseks
19.01.2021 2Ms 13:1–16 Esmasündinud kuuluvad Jumalale!
20.01.2021 2Ms 13:17–14:9 Jumala juhtimisel
21.01.2021 2Ms 14:1–31 Jumal avab tee
22.01.2021 2Pt 1:1–11 Valikulised ekstrad?
23.01.2021 2Pt 1:12–21 Kindlana elades
24.01.2021 Psalm 16 Mul on hea.
25.01.2021 2Pt 2:1–10 Võimas Päästja
26.01.2021 2Pt 2:10b–22 Vaba elama Kristusele
27.01.2021 2Pt 3:1–7 Hoia kinni lootusest!
28.01.2021 2Pt 3:8–13 Eluks valmis!
29.01.2021 2Pt 3:14–18 Toimekalt oodates
30.01.2021 Hs 22:1–16 Kui Jumal ununeb
31.01.2021 Ps 18:1–20 Jumal tuleb appi
Veebruar 2021
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.02.2021 Hs 22:17–31 Sõda kohtumõismise vahendina
02.02.2021 Hs 23:1–21 Räige võrdpilt
03.02.2021 Hs 23:22–35 Jumala rahva hoiatav ajalugu
04.02.2021 Hs 23:36–49 Koguduse vastutus
05.02.2021 Hs 24:1–14 Hävitus ukse ees
06.02.2021 Hs 24:15–27 Leinamise aeg
07.02.2021 Ps 18:21-51 Õnnistus sõnakuulmise läbi
08.02.2021 Hs 33:1–20 Vastutuse põhimõte
09.02.2021 Hs 33:21–33 Jumala tegutseb konkreetselt
10.02.2021 Hs 34:1–19 Aruandmiskohustuse tähendus
11.02.2021 Hs 34:20–31 Tulevik on Jumala käes
12.02.2021 Hs 35:1–15 Kui olukord pöördub
13.02.2021 Hs 36:1–15 Jumal on ustav
14.02.2021 Psalm 15 Täiuslikud standardid
15.02.2021 Hs 36:16–38 Valgus rahvaile
16.02.2021 Hs 37:1–14 Surmast ellu
17.02.2021 Hs 37:15–28 Üks rahvas
18.02.2021 Hs 38:1–23 Välk selgest taevast
19.02.2021 Hs 39:1–20 Tulevased sündmused
20.02.2021 Hs 39:21–29 Viimane lahing
21.02.2021 Psalm 10 Kas keegi kuuleb?
22.02.2021 Hb 1:1–14 Ülim ilmutus
23.02.2021 Hb 2:1–9 Jeesusele vaadates
24.02.2021 Hb 2:10–18 Asjasse pühendatu
25.02.2021 Hb 3:1–6 Ülim Poeg

26.02.2021 Hb 3:7–19 Ülim Andja
27.02.2021 Hb 4:1–13 Ülim lootus
28.02.2021 Psalm 25 Issand, õpeta mulle oma teed…
Märts 2021
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.03.2021 Hb 4:12–5:10 Ülim usaldus ja pääste
02.03.2021 Hb 5:11–6:8 Küpsuse suunas?
03.03.2021 Hb 6:9–20 Kahekordselt kinnitatud tõotus
04.03.2021 Hb 7:1–10 Jumala täielik nõu
05.03.2021 Hb 7:11–19 Meie võimalus
06.03.2021 Hb 7:11–28 Täielikult piisav
07.03.2021 Psalm 34 Kiitkem koos Issandat!
08.03.2021 Hb 8:1–13 Uus leping ja troonile asetatud Päästja
09.03.2021 Lk 19:28–40 Kuninga saabumine
10.03.2021 Lk 19:41–48 Õigluse ja rahu tee
11.03.2021 Lk 20:1–8 Jumala tarkus
12.03.2021 Lk 20:9–19 Mina olen viinapuu
13.03.2021 Lk 20:20–26 Jumala-keisri väljakutse
14.03.2021 Psalm 84 Igatsus osaduse järele
15.03.2021 Lk 20:27–40 Tall ja tema pruut
16.03.2021 Lk 20:41–21:4 Täielikult Jumal ja täielikult inimene
17.03.2021 Lk 21:5–19 Vali mitte muretseda
18.03.2021 Lk 21:20–28 Maranata: tule Issand Jeesus!
19.03.2021 Lk 21:29–38 Vaadake puid
20.03.2021 Lk 22:1–13 Suur vabastamine
21.03.2021 Ps 22:1–22 Risti all
22.03.2021 Lk 22:14–23 Igatsetud ohver
23.03.2021 Lk 22:24–30 Taevariigi kombel
24.03.2021 Lk 22:31–38 Tundmata oma jõudu
25.03.2021 Lk 22:38–46 Pimeduse meelevallas
26.03.2021 Lk 22:47–53 Kaisutades nuga selga
27.03.2021 Lk 22:54–62 Tuulelipp
28.03.2021 Ps 22:23–32 Lootusetusest rõõmu
29.03.2021 Lk 22:63–71 Kuningas juutide käes
30.03.2021 Lk 23:1–12 Kuningas paganate käes
31.03.2021 Lk 23:13–25 Rahva tahe?
Aprill 2021
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.04.2021 Lk 23:26-46 Õiguse teostamine
02.04.2021 Lk 23:44–49 Pimeduse tund
03.04.2021 Lk 23:47–56 Kui tundub, et kõik on kadunud
04.04.2021 Lk 24:1–12 Kes seda usuks?
05.04.2021 Lk 24:13–27 Ootamatu võõrustaja
06.04.2021 Lk 24:26–53 Jüngerluse rütm
07.04.2021 Hb 9:1–10 Piiratud ligipääs
08.04.2021 Hb 9:11–22 Igavene lunastus
09.04.2021 Hb 9:23–28 Ükskord ja alatiseks
10.04.2021 Hb 10:1–10 Suur erinevus
11.04.2021 Psalm 116 Issand päästis mu!
12.04.2021 Hb 10:19–31 Jumala armu varal kõige pühamas paigas
13.04.2021 Hb 10:11-18 Üksteist julgustades
14.04.2021 Hb 10:32–39 Vaid Kristuses