Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Piiblivõtme arhiiv

Jaanuar 2023
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.01.2023 Psalm 8 Mis on inimene?
02.01.2023 Mt 4:18-25 Issand kutsub ja parandab
03.01.2023 Mt 5:1-12 Õnne mõistatus
04.01.2023 Mt 5:13-16 Too muutus!
05.01.2023 Mt 5:17-26 Täitmine või tühistamine?
06.01.2023 Mt 5:27-37 Usaldatavuse mõõt
07.01.2023 Mt 5:38-42 Õige kättemaks
08.01.2023 Psalm 71 Turvapaik
09.01.2023 Mt 5:43-48 Armastus teeb teisiti
10.01.2023 Mt 6:1-6 Miks sa seda teed?
11.01.2023 Mt 6:7-15 Meie Isa
12.01.2023 Mt 6:16-23 Vaimulikud distsipliinid
13.01.2023 Mt 6:24-34 Usalda mind
14.01.2023 Mt 7:1-6 Lase lahti!
15.01.2023 Ps 105:1-15 Jumala imelised teod
16.01.2023 Mt 7:7-12 Isa jälgedes
17.01.2023 Mt 7: 13-23 Valikud ja tagajärjed
18.01.2023 Mt 7: 24-29 Valmistatud kestma
19.01.2023 1Ms 12:1-20 Usalduses ja kahtlustes
20.01.2023 1Ms 13:1-18 Valikud ja tagajärjed
21.01.2023 1Ms 14:1-24 Olla õnnistuseks
22.01.2023 Ps 105:16-45 Mõtle oma õnnistuste peale
23.01.2023 1Ms 15:1-21 Jumal, tasu ja küsimused
24.01.2023 1Ms 16:1-16 Hirm ja arm
25.01.2023 1Ms 17:1-27 Kui kõik on uus…
26.01.2023 1Ms 18:1-15 Detailid….
27.01.2023 1Ms 18:16-33 Kõikvõimas Isa
28.01.2023 1Ms 19:1-14 Külalislahke peremees, halb isa
29.01.2023 Psalm 40 Tunnistus päästetegudest
30.01.2023 1Ms 19:15-38 Hoiatav arm
31.01.2023 1Ms 20:1-18 Taastatud õigsus
Veebruar 2023
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.02.2023 1Ms 21:1-21 Naer ja pisarad
02.02.2023 1Ms 21:22-34 Lepingupaik
03.02.2023 1Ms 22:1-24 Kõige raskem käsk
04.02.2023 1Ms 23:1-20 Kui armsam sureb
05.02.2023 Psalm 62 Kinnita oma hinge
06.02.2023 1Ms 24:1-33 Juhatust otsides
07.02.2023 1Ms 24:34-67 Ma lähen!
08.02.2023 1Ms 25:1-18 Tõotuse lapsed
09.02.2023 Jk 1:1-11 Pea vastu ja rõõmusta!
10.02.2023 Jk 1:12-18 Väljapääs
11.02.2023 Jk 1:19-27 Kuulan ja kuuletun!
12.02.2023 Psalm 61 Lähemale
13.02.2023 Jk 2:1-13 Kuninglik käsk
14.02.2023 Jk 2:14-26 Usus elades
15.02.2023 Jk 3:1-12 Keelt taltsutades
16.02.2023 Jk 3:13-18 Tarkuse tee
17.02.2023 Jk 4:1-12 Sõber või vaenlane
18.02.2023 Jk 4:13-5:6 See igatsetud rikkus
19.02.2023 Psalm 60 Kas kõik on kadunud?
20.02.2023 Jk 5:7-12 Pikk ootamine
21.02.2023 Jk 5:13-20 Tee seda!
22.02.2023 1Ms 25:19-34 Kiire rahulduse kallis hind
23.02.2023 1Ms 26:1-16 Kui ajalugu kordub
24.02.2023 1Ms 26:17-35 Rahu hind
25.02.2023 1Ms 27:1-29 Minu teed ei ole teie teed
26.02.2023 Psalm 64 Jumal toob muutuse
27.02.2023 1Ms 27:30-40 Ohtlikud otsused
28.02.2023 1Ms 27:41-28:9 Petmise tagajärjed
Märts 2023
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.03.2023 1Ms 28:10-22 Jumala õnnistus kannab
02.03.2023 1Ms 29:1-14 Kui Jumal on meiega
03.03.2023 1Ms 29:15-35 Tõeline armastus ootab
04.03.2023 1Ms 30:1-24 Rõõmsad peresündmused?
05.03.2023 Psalm 25 Minu Jumal
06.03.2023 1Ms 30:25-43 Õnnistusest kantud
07.03.2023 1Ms 31:1-21 Turvapaika otsides
08.03.2023 1Ms 31:22-42 Tagaajamine ja leping
09.03.2023 1Ms 31:43-32:1 Usaldades vääritut
10.03.2023 1Ms 32:2-20 Tasumise tund läheneb
11.03.2023 1Ms 32:21-33 Võitlus õnnistuse pärast
12.03.2023 Psalm 10 Kas keegi kuuleb?
13.03.2023 1Ms 33:1-20 Arm karistuse asemel
14.03.2023 1Ms 34:1-31 Kõrvalteed
15.03.2023 1Ms 35:1-29 Tagasi taeva värava juurde
16.03.2023 Mt 24:1-8 Lootus pimedaimal ajal
17.03.2023 Mt 24:9-22 Kuidas valmistuda viletsuse aegadeks?

18.03.2023 Mt 24:23-31 Ära lase end petta!
19.03.2023 Psalm 84 Õnnistus ootab sind!
20.03.2023 Mt 24:32-42 Mis on peamine?
21.03.2023 Mt 24:43-51 Ustav või kuri?
22.03.2023 Mt 25:1-13 Püha kannatamatus
23.03.2023 Mt 25:14-30 Suured ootused ja võimalused
24.03.2023 Mt 25:31-46 Otsustav erinevus
25.03.2023 Mt 26:1-13 Armastuse sügavused
26.03.2023 Psalm 69:1-16 Suures ahastuses
27.03.2023 Mt 26:14-19 Ettevalmistused
28.03.2023 Mt 26:20-29 Uue Lepingu seadmine
29.03.2023 Mt 26:30-35 Nõrgem kui võiks arvata
30.03.2023 Mt 26:36-46 Agoonia
Aprill 2023
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
02.04.2023 Ps 69:18-37 Teele kinni jäänud
03.04.2023 Mt 26:69-75 Ma ei tunne seda inimest!
04.04.2023 Mt 27:1-10 Kohutav valik
05.04.2023 Mt 27:11-26 Idamaine kauplemine
06.04.2023 Mt 27:27-44 Röövlite keskel
07.04.2023 Mt 27:45-56 Karje
08.04.2023 Mt 27:57-66 Parimad lahendused
09.04.2023 Mt 28:1-8 Minge kiiresti!
10.04.2023 Mt 28:9-15 Tõe ja vale levitajad
11.04.2023 Mt 28:16-20 Minge ja tehke
12.04.2023 5Ms 21:1-23 Rasked juhtumid
13.04.2023 5Ms 22:1-29 Kummalised reeglid?
14.04.2023 5Ms 23:1-26 Jumala pühadus ning inimese lubadused
15.04.2023 5Ms 24:1-22 Juhised õnnistatud eluks
16.04.2023 Psalm 116 Issand päästis mu!
17.04.2023 5Ms 25:1-19 Õiglus kõikidele
18.04.2023 5Ms 26:1-19 Kõik hea and tuleb Jumalalt
19.04.2023 5Ms 27:1-26 Jumala sõna tundmine
20.04.2023 5Ms 28:1-14 Kui te kõiges kuuletute Jumalale
21.04.2023 5Ms 28:15-45 Kui te ei kuuletu Jumalale, oma Issandale
22.04.2023 5Ms 29:1-28 Jumala seadused on järgimiseks
23.04.2023 Psalm 23 Kindel usaldus
24.04.2023 5Ms 30:1-20 Issand on armuline
25.04.2023 5Ms 31:1-29 Uude olukorda
26.04.2023 5Ms 31:30-32:14 Jumal on ustav
27.04.2023 5Ms 32:15-35 Mina löön ja mina tervendan
28.04.2023 5Ms 32:36-52 See on kogu teie elu
29.04.2023 5Ms 33:1-29 Issand armastab ja kannab oma rahvast
30.04.2023 Psalm 100 Rõõmuga toodud ülistus
Mai 2023
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.05.2023 5Ms 34:1-12 Moosese sarnane prohvet
02.05.2023 Mt 8:1-13 Alandlik usaldus
03.05.2023 Mt 8:14-22 Teistsugune elu
04.05.2023 Mt 8:23-27 Usaldus tormis
05.05.2023 Mt 8:28-34 Väeline sõna
06.05.2023 Mt 9:1-8 Usk ja pimedus
07.05.2023 Psalm 108 Ärka üles!
08.05.2023 Mt 9:9-13 Kutse, millele peab vastama
08.05.2023 Mt 9:9-13 Kutse, millele peab vastama
09.05.2023 Mt 9:14-17 Rõõm uuest
10.05.2023 Mt 9:18-26 Väärtustades kõiki
11.05.2023 Mt 9:27-34 Pimeduses või valguses?
12.05.2023 Mt 9:35-10:4 Kaastunde kutse
13.05.2023 Mt 10:5-15 Läkitatud
14.05.2023 Psalm 111 Tarkuse leidmine
15.05.2023 Mt 10:16-23 Ära karda!
16.05.2023 Mt 10:24-33 Tule Issand Jeesus!
17.05.2023 Mt 10:34-42 Number üks
18.05.2023 Psalm 110 Auline Kuningas
19.05.2023 Nl 1:1-22 Ei ühtki lohutajat
20.05.2023 Nl 2:1-22 Hävituse keskel
21.05.2023 Psalm 27 Südameigatsus
22.05.2023 Nl 3:1-20 Ahastuse sügavuses
23.05.2023 Nl 3:21-39 Jumal on siiski mu osa
24.05.2023 Nl 3:40-66 Jumal kuuleb ja näeb
25.05.2023 Nl 4:1-22 Lootuse alus
26.05.2023 Nl 5:1-22 Appi hüüdes
27.05.2023 1Kr 1:1–9 Kaootliline kogudus
28.05.2023 Ps 118:1-14 Kutse ülistama
29.05.2023 Ps 118:15-29 Väeline Jumal
30.05.2023 1Kr 1:10-25 Staatuse otsimise haigus
31.05.2023 1Kr 1:26-2:5 Vaadake endid!
Juuni 2023
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.06.2023 1Kr 2:6-16 Sõna sulle
02.06.2023 1Kr 2:6-16 Sõna sulle
03.06.2023 1Kr 3:10-17 Sõna sulle
04.06.2023 Ps 113 Sõna sulle
05.06.2023 1Kr 3:18-4:5 Sõna sulle
06.06.2023 1Kr 4:6-13 Sõna sulle
07.06.2023 1Kr 4:14-21 Sõna sulle
08.06.2023 1Kr 5:1-13 Sõna sulle
09.06.2023 1Kr 6:1-11 Sõna sulle
10.06.2023 1Kr 6:12-20 Sõna sulle
11.06.2023 Psalm 34 Sõna sulle
12.06.2023 1Kr 7:1-7 Sõna sulle
13.06.2023 1Kr 7:8-16 Sõna sulle
14.06.2023 1Kr 7:17-24 Sõna sulle
15.06.2023 1Kr 7:25-40 Sõna sulle
16.06.2023 1Kr 8:1-13 Sõna sulle
17.06.2023 1Kr 9:1-18 Sõna sulle
18.06.2023 Psalm 4 Sõna sulle
19.06.2023 1Kr 9:19-27 Sõna sulle
20.06.2023 2Kn 4:1-7 Sõna sulle
21.06.2023 2Kn 4:8-37 Sõna sulle
22.06.2023 2Kn 4:38-44 Sõna sulle
23.06.2023 2Kn 5:1-14 Sõna sulle
24.06.2023 2Kn 5:15-27 Sõna sulle
25.06.2023 Psalm 103 Sõna sulle
26.06.2023 2Kn 6:1-23 Sõna sulle
27.06.2023 2Kn 6:24-7:2 Sõna sulle
28.06.2023 2Kn 7:3-20 Sõna sulle
29.06.2023 2Kn 8:1-15 Sõna sulle
30.06.2023 2Kn 8:16-29 Sõna sulle
Juuli 2023
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.07.2023 Mt 11:1-6 Sõna sulle
02.07.2023 Psalm 77 Sõna sulle
03.07.2023 Mt 11:7-15 Sõna sulle
04.07.2023 Mt 11:16-24 Sõna sulle
05.07.2023 Mt 11:25-30 Sõna sulle
06.07.2023 Mt 12:1-8 Sõna sulle
07.07.2023 Mt 12:9-14 Sõna sulle
08.07.2023 Mt 12:15-21 Sõna sulle
09.07.2023 Psalm 101 Sõna sulle
10.07.2023 Mt 12:22-32 Sõna sulle
11.07.2023 Mt 12:33-37 Sõna sulle
12.07.2023 Mt 12:38-45 Sõna sulle
13.07.2023 Mt 12:46-50 Sõna sulle
14.07.2023 1Aj 5:1-26 Sõna sulle
15.07.2023 1Aj 9:1;21-32 Sõna sulle
16.07.2023 Psalm 82 Sõna sulle
17.07.2023 1Aj 10:1-14 Sõna sulle
18.07.2023 1Aj 11:1-25 Sõna sulle
19.07.2023 1Aj 12:1-41 Sõna sulle
20.07.2023 1Aj 13:1-14 Sõna sulle
21.07.2023 1Aj 14:1-17 Sõna sulle
22.07.2023 1Aj 15:1-29 Sõna sulle
23.07.2023 Ps 106:1-23 Sõna sulle
24.07.2023 1Aj 16:1-22 Sõna sulle
25.07.2023 1Aj 16:23-43 Sõna sulle
26.07.2023 1Aj 17:1-27 Sõna sulle
27.07.2023 1Aj 18:1-17 Sõna sulle
28.07.2023 1Aj 19:1-19 Sõna sulle
29.07.2023 1Aj 20:1-8 Sõna sulle
30.07.2023 Ps 106:24-48 Sõna sulle
31.07.2023 1Aj 21:1-30 Sõna sulle
August 2023
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.08.2023 1Aj 22:1-19 Sõna sulle
09.08.2023 1Kr 11:17-34 Sõna sulle
10.08.2023 1Kr 12:1-11 Sõna sulle
11.08.2023 1Kr 12:12-26 Sõna sulle
12.08.2023 1Kr 12:17-31 Sõna sulle
13.08.2023 Ps 78:1-31 Sõna sulle
14.08.2023 1Kr 13:1-7 Sõna sulle
15.08.2023 1Kr 13:8-13 Sõna sulle