Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Piiblivõtme arhiiv

Jaanuar 2022
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.01.2022 Psalm 92 Kuulutus rahvastele
02.01.2022 Psalm 57 Tema tiibade all
03.01.2022 Jh 1:1–18 Probleem, tegevus, reaktsioon
04.01.2022 Jh 1:19–28 Kes sa oled?
05.01.2022 Jh 1:29–42 Vabadus järgida
06.01.2022 Jh 1:43–52 Avatud sissepääs
07.01.2022 Jh 2:1–11 Lähme pulma!
08.01.2022 Jh 2:13–25 Kohtuda Jumalaga
09.01.2022 Psalm 96 Sinu uus laul.
10.01.2022 Jh 3:1-12 Uued algused
11.01.2022 Jh 3:13–21 Ta tuli taevast
12.01.2022 Jh 3:22–36 Jeesuse ülimuslikkus
13.01.2022 1Ms 1:1–19 Tegutsev Jumal
14.01.2022 1Ms 1:20–2:4a Jumala näo järele
15.01.2022 1Ms 2:4–17 Jumala aia eest hoolitsedes
16.01.2022 Psalm 143 Ausalt Jumala ees
17.01.2022 1Ms 2:18–25 Ühest saab kaks
18.01.2022 1Ms 3:1–7 Keelatud vili
19.01.2022 1Ms 3:8–24 Tagajärjed
20.01.2022 1Ms 4:1–16 Patu kohutav vili
21.01.2022 1Ms 4:17–26 Kultuuri sünd
22.01.2022 1Ms 6:1–8 Kurjuse kulminatsioon
23.01.2022 Psalm 41 Jumal on ligi meie valus
24.01.2022 1Ms 6:9–22 Hävitus ja leping
25.01.2022 1Ms 7:1–24 Kui vesi tõuseb
26.01.2022 1Ms 8:1–22 Jumal jääb ustavaks
27.01.2022 1Ms 9:1–17 Vikerkaare leping
28.01.2022 1Ms 9:18–29 Hävitavad sõnad
29.01.2022 1Ms 10:1–32 Maa tuleb täita lastega…
30.01.2022 Psalm 97 Meie Jumal valitseb
31.01.2022 1Ms 11:1–32 Võim ja tornid
Veebruar 2022
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.02.2022 Rm 1:1–7 Kutsutud olema pühad
02.02.2022 Rm 1:8–17 Vägi päästeks kõikidele
03.02.2022 Rm 1:18–32 Alla andmata
04.02.2022 Rm 2:1–16 Ära mõista kohut!
05.02.2022 Rm 2:17–29 Sisemine reaalsus
06.02.2022 Psalm 54 Ahastusest vabaks
07.02.2022 Rm 3:1–8 Olulised küsimused
08.02.2022 Rm 3:9–20 Teenimatu arm
09.02.2022 Rm 3:21–31 Nüüd aga…
10.02.2022 Rm 4:1–12 Jeesus - kingitus Jumalalt
11.02.2022 Rm 4:13–25 Kogu lootusetuse kiuste
12.02.2022 Rm 5:1–11 Hindamatu kingitus
13.02.2022 Psalm 51 Issand, ole mulle armuline!
14.02.2022 Rm 5:12–21 Elu Kristuse läbi
15.02.2022 Rm 6:1–11 Vaba uueks eluks
16.02.2022 Rm 6:12–23 Kumba sa teenid?
17.02.2022 Rm 7:1–13 Uuel, Vaimu viisil
18.02.2022 Rm 7:14–25 Meie igapäevane võitlus
19.02.2022 Rm 8:1–8 Ei mingit hukkamõistmist!
20.02.2022 Psalm 99 Jumal on püha ja Tema valitseb!
21.02.2022 Rm 8:9–17 Vaimu poolt juhitud
22.02.2022 Rm 8:18–30 Suured ootused
23.02.2022 Rm 8:31–39 Ei miski
24.02.2022 Tt 1:1–9 Tõde mis muudab
25.02.2022 Tt 1:10–16 Tervistav otsekohesus
26.02.2022 Tt 2:1–10 Milline eeskuju?
27.02.2022 Psalm 31 Just nii nagu olen
28.02.2022 Tt 2:11–15 Uus eluviis
Märts 2022
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.03.2022 Tt 3:1–7 Kindlus, mis jääb
02.03.2022 Tt 3:8–15 Millised teod?
03.03.2022 Am 1:1–2:3 Issand möirgab
04.03.2022 Am 2:4–16 Nemad ja meie
05.03.2022 Am 3:1–15 Läbi Jumala silmade
06.03.2022 Psalm 91 Tema tiibade all
07.03.2022 Am 4:1–13 Hoiatused milleks?
08.03.2022 Am 5:1–13 Otsige Issandat, et te jääksite elama!
09.03.2022 Am 5:14–27 Milline päev?
10.03.2022 Am 6:1–14 Saatuslikud valikud
11.03.2022 Am 7:1–17 Kolm nägemust
12.03.2022 Am 8:1–14 Mis on Jumala sõna hind?
13.03.2022 Ps 35:1–16 Jumal näeb
14.03.2022 Am 9:1–10 Terror või rõõm Jumala käest?
15.03.2022 Am 9:11–15 Jumal taastab
16.03.2022 Jh 12:1–11 Pillav usk
17.03.2022 Jh 12:12-19 Kogu maailma Kuningas
18.03.2022 Jh 12:20–26 Tund on tulnud
19.03.2022 Jh 12:27–36 Kahtluste sees
20.03.2022 Ps 35:17–28 Tõeline palve
21.03.2022 Jh 12:37–43 Uskmatuse juured
22.03.2022 Jh 12:44–50 Elutoov valgus
23.03.2022 Jh 13:1–11 Armastades lõpuni
24.03.2022 Jh 13:12–20 Vastuvõetav teenimine
25.03.2022 Jh 13:21–30 Lähedane ja armastatud
26.03.2022 Jh 13:31–38 Armastuse tee
27.03.2022 Psalm 84 Armasta ja ole armastatud!
28.03.2022 Jh 14:1–7 Läheduse tee
29.03.2022 Jh 14:8–14 Kahtluse tuultes kõikudes
30.03.2022 Jh 14:15–24 Armastus, sõnakuulmine ja rahu
31.03.2022 Jh 14:25–31 Ma ei jäta teid maha!
Aprill 2022
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.04.2022 Jh 15:1–8 Jeesusega ühendatud
02.04.2022 Jh 15:9–17 Jääge minu armastusse!
03.04.2022 Psalm 43 Ahastusest usaldusse
04.04.2022 Jh 15:18–27 Tunnistades Jeesusest
05.04.2022 Jh 16:1–11 Püha Vaimu toimimine
06.04.2022 Jh 16:12–24 Kurvastusest rõõmu sisse
07.04.2022 Jh 16:25–33 Jeesuse nimes ja Isa armastuses
08.04.2022 Jh 17:1–13 Auhiilgus ja andmine
09.04.2022 Jh 17:14–26 Ühtsuse vägi
10.04.2022 Psalm 55 Räägi nii nagu on!
11.04.2022 Jh 18:1–14 Valikud ja muutused
12.04.2022 Jh 18:15–27 Ära võitle, tunnista!
13.04.2022 Jh 18:28–40 Kaks kuningriiki
14.04.2022 Jh 19:1–16 Võimu kasutamine
15.04.2022 Jh 19:17–30 Kannatus ja au
15.04.2022 Jh 19:17–30 Kannatus ja au
16.04.2022 Jh 19:31–42 Kaks salajast jüngrit
17.04.2022 Jh 20:1–10 Kolmas päev
18.04.2022 Jh 20:11–18 Elumuutev kohtumine
19.04.2022 Jh 20:19–23 Rahu ja pääste.
20.04.2022 Jh 20:24–31 Kahtlemise ruum
21.04.2022 Jh 21:1–14 Hommikusöök Jeesusega
22.04.2022 Jh 21:15-19 Armastuse võimalus
23.04.2022 Jh 21:20–25 Keskendu peamisele
24.04.2022 Psalm 81 Kuula!
25.04.2022 Jn 1:1–16 Põgenik Joona
26.04.2022 Jn 2:1–11 Jumal, kes saadab ja läkitab
27.04.2022 Jn 3:1–10 Jumal annab järele
28.04.2022 Jn 4:1–11 Kogu maailma Jumal
29.04.2022 5Ms 1:1–18 Ilmutus mäetipus
30.04.2022 5Ms 1:19–40 Hiiglastega vastamisi
Mai 2022
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.05.2022 Psalm 56 Kurja eest kaitstud?
02.05.2022 5Ms 1:41–2:13 Õige meeleparandus
03.05.2022 5Ms 2:14–37 Jumal, kes puhastab
04.05.2022 5Ms 3:1–11 Jumal julgustab lahingus
05.05.2022 5Ms 3:12–29 Venna kõrval võideldes
06.05.2022 5Ms 4:1–24 Jumala mitmesugune arm
07.05.2022 5Ms 4:25–40 Jumal hoiatab
08.05.2022 Psalm 66 Üle kogu maa
09.05.2022 5Ms 4:41–49 Pelgupaika otsides
10.05.2022 5Ms 5:1–21 Õnnistuse piirid
11.05.2022 5Ms 5:22–33 Õige jumalakartus
12.05.2022 5Ms 6:1–12 Kuule Jumala rahvas!
13.05.2022 5Ms 6:13–25 Järeleandlik vs pühendunud
14.05.2022 5Ms 7:1–11 Hävitus ja kadedus?
15.05.2022 Psalm 98 Rõõmusta, sest Issand on Kuningas!
16.05.2022 5Ms 7:12–26 Armastus tegudes
17.05.2022 5Ms 8:1–20 Tõotuse ja hukatuse maa
18.05.2022 5Ms 9:1–12 Kui mõõt saab täis…
19.05.2022 5Ms 9:13–29 Suure jumalamehe palve
20.05.2022 5Ms 10:1–22 Südameoperatsioon
21.05.2022 5Ms 11:1–9 Uus võimalus
22.05.2022 Psalm 95 Kiirusta hingamisse!
23.05.2022 5Ms 11:10–32 Tõotuste kättesaamine
24.05.2022 Õp 1:1–19 Mis on tarkus?
25.05.2022 Õp 1:20–33 Tarkuse hääl
26.05.2022 Psalm 68:1–19 Lõvi on Tall
27.05.2022 Õp 2:1–22 Tarkuse teed
28.05.2022 Õp 3:1–12 Ei iial pettuda
29.05.2022 Ps 68:20–36 See on meie Jumal!
30.05.2022 Õp 3:13–26 Tarkuse õnnistused
31.05.2022 Õp 3:27–35 Tarkuse väljakutse
Juuni 2022
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.06.2022 Õp 4:1–27 Rajaleidja
02.06.2022 Ap 1:1–11 Horisonti laiendades
03.06.2022 Ap 1:12–26 Jumala valik
04.06.2022 Ap 2:1–13 Rõõmusõnum kõigile
05.06.2022 Psalm 148 Kiitkem Jumalat!
06.06.2022 Ap 2:14–21 Meeskonnatöö
07.06.2022 Ap 2:22–36 Usuhüpe
08.06.2022 Ap 2:37–47 Sügavale osadusse
09.06.2022 Ap 3:1–10 Kutsutud ja varustatud
10.06.2022 Ap 3:11–26 Kasvuvalud
11.06.2022 Ap 4:1–12 Ei ole teist nime
12.06.2022 PSalm 93 Usu alused
14.06.2022 Ap 4:23–32 Kutse tunnistada
15.06.2022 Ap 4:33–37 Armastuses jagav kogukond
16.06.2022 Ap 5:1–11 Ei mingit kompromissi
17.06.2022 Ap 5:12–21a Hirm, arm või kadedus?
18.06.2022 Ap 5:21b–33 Kellele kuuletuda?
19.06.2022 Psalm 76 Püha kartus
20.06.2022 Ap 5:34–42 Kuulekuse hind
21.06.2022 Ap 6:1–15 Vale- ja tõe tunnistajad
22.06.2022 Ap 7:1–16 Jumala ligiolu meie juures
23.06.2022 Ap 7:17–29 Jumal tegutseb jätkuvalt!
24.06.2022 Ap 7:30–43 Jumala kõrgemad teed
25.06.2022 Ap 7:44–53 Mett või äädikat?
26.06.2022 Psalm 36 Jumala ääretu heldus