Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Piiblivõti

 

Piiblivõti
on piiblilugeja abimaterjal, mida APÜ on järjepidevalt välja andnud alates aastast 1994.
 
Erinevaid kommentaare päeva kirjakohale saab kuulata iga päev raadiost  ja lugeda veebilehelt.
Lisaks kommentaaridele saab päeva piibliteksti üle sügavamalt mõtiskleda abistavate küsimuste toel (vt allpool). 
Neid küsimusi saab kasutada ka grupitöös, et loetu üle ühiselt arutleda ja leitut jagada.
 

Soovitused:

 • loe kõigepealt päevateksti selles sisalduva isikliku sõnumi mõistmiseks;
 • loe päevateksti veebikommentaari (autoriteks piibliõpetajad üle maailma), võid lisada oma kommentaarid Facebook'i;
 • kuula raadiokommentaari (autoriteks eesti vaimulikud töötegijad).
 
 APÜ soovitab: Inglise keele oskaja leiab põneva materjali (Inglismaa ja Wales'i APÜ) veebiprogrammist WordLive. Seal kasutatakse erinevat lugemiskalendrit, kuid päevatekstide juures on rohkem laiendavat ja interaktiivset materjali. WordLive kasutab igapäevaselt üle 20 000 inimese üle maailma.
Kõige suurem piiblilugemise platvorm on YouVersion - see on tasuta piiblilugemise äpp sadade erinevate temaatiliste plaanide, piibliversioonide ning mitmete muude abistavate lisadega.
 
 
Kuidas lugeda Piiblit
 
 1. Palveta, et Jumal aitaks sul Sõna mõista ja vastu võtta. Kristuse läbi oled Isa pühas ligiolus. Lähene Talle julgelt, alandlikult ning ootuses.
 2. Loe päeva kirjakohta tähelepanelikult ja kiirustamata. Uuri konteksti, vajadusel eelnevat ning järgnevat peatükki, paralleelkohti (lehekülje all ääres), teisi tõlkeid.
 3. Mõtiskle äsjaloetu üle avatud südamega, oodates Jumala kõnetust, valmis kuuletuma. Sõnasta loetu tähendus enese jaoks:
 
Mida olulist märkasid 
 • Millest tekst räägib? Kes on peategelased? Millised on olulised sündmused? Kohad?
 • Kuidas erinevad tegelased sündmustele ja toimuvale reageerivad?
 • Milliseid valikuid tehakse? Miks? Milliseid valikuid oleks veel võidud teha?
 • Jumala olemuse, loomuse ja toimimisviiside kohta? Jumala Poja Jeesuse ja Jumala Püha Vaimu kohta?
 • Inimese ja tema suhte kohta Jumala ja kaasinimestega?
 
Pane tähele, kas loetud tekst toob esile:
 
 • head ja järgimist väärivat eeskuju?
 • eksimust -  (võibolla peaksid sinagi midagi üles tunnistama, lepitust otsima?)
 • halba eeskuju - mida tuleks vältida?
 • otsest käsku - millele kuuletuda?
 • tõotusi - millest saaksid kinni haarata?
 • tõde - millesse uskuda?
 • suhtumisi - mida peaksid oma elus muutma?
 • hoiatust - mida võtta tõsiselt?
 • viga - mida tasuks vältida?
 • kiituse ja tänu põhjusi - mille eest Jumalat tänada?
 
Milline keskne tõde ilmneb selles piiblitekstis?
 
 1. Loe "Piiblivõtmest" päeva kirjakoha seletust.
 2. Vali välja salm või mõte, mis on sinu jaoks eriti tähtis.
 3. Kirjuta see üles ja otsusta, kuidas kavatsed seda täna ellu rakendada.
 4. Täna Jumalat selle eest, mida oled õppinud.
 5. Palu Tema abi, et võiksid avastatut ellu rakendada ja teistega jagada.