Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Piiblivõti

 

Piiblivõti
on piiblilugeja abimaterjal, mida APÜ on järjepidevalt välja andnud alates aastast 1994.
 
Erinevaid kommentaare päeva kirjakohale saab kuulata iga päev raadiost  ja lugeda veebilehelt.
Lisaks kommentaaridele saab päeva piibliteksti üle sügavamalt mõtiskleda abistavate küsimuste toel (vt allpool). 
Neid küsimusi saab kasutada ka grupitöös, et loetu üle ühiselt arutleda ja leitut jagada.
 

Soovitused:

 • loe kõigepealt päevateksti selles sisalduva isikliku sõnumi mõistmiseks;
 • loe päevateksti veebikommentaari (autoriteks piibliõpetajad üle maailma), võid lisada oma kommentaarid Facebook'i;
 • kuula raadiokommentaari (autoriteks eesti vaimulikud töötegijad).
 
 APÜ soovitab: Inglise keele oskaja leiab põneva materjali (Inglismaa ja Wales'i APÜ) veebiprogrammist WordLive. Seal kasutatakse erinevat lugemiskalendrit, kuid päevatekstide juures on rohkem laiendavat ja interaktiivset materjali. WordLive kasutab igapäevaselt üle 20 000 inimese üle maailma.
 
Kuidas lugeda Piiblit
 
 1. Palveta, et Jumal ise kõneleks sinuga, kui uurid Tema sõna.
 2. Loe päeva kirjakohta tähelepanelikult ja kiirustamata.
 3. Mõtiskle äsjaloetu üle.
 
Mida loetud tekst selgitab:
 
 • Kolmainu Jumalast − Isast, Pojast ja Pühast Vaimust?
 • Inimesest, tema suhtest Jumala ja kaasinimestega?
 
Kas minu elu, pere ja kiriku jaoks, minu ühiskonna hüvanguks on loetud tekst:
 
 • hea ja järgimist vääriv eeskuju;
 • halb eeskuju, mida tuleks vältida;
 • käsk, millele kuuletuda;
 • tõotus, millest kinni haarata;
 • hoiatus, mida võtta tõsiselt?
 
Milline tõde ilmneb selles piiblitekstis?
 
 1. Loe "Piiblivõtmest" päeva kirjakoha seletust.
 2. Vali välja salm või mõte, mis on sinu jaoks eriti tähtis.
 3. Kirjuta see üles ja otsusta, kuidas kavatsed seda täna ellu rakendada.
 4. Täna Jumalat selle eest, mida oled õppinud.
 5. Palu Tema abi, et võiksid avastatut ellu rakendada ja teistega jagada.