Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Piiblivõtme arhiiv

Aprill 2020
Kuupäev Kirjakohtsorteeri kahanevalt Pealkiri
23.04.2020 1Pt 3:18-22 Hea südametunnistuse taotlemine
14.04.2020 1Pt 1:1-9 Jumala kutsumise turvalisus
15.04.2020 1Pt 1:10-21 Seepärast…. olge pühad!
16.04.2020 1Pt 1:22-2:3 Sügavalt armastades
18.04.2020 1Pt 2:11-17 Kuningriigi kodanikud
20.04.2020 1Pt 2:18-25 Alistumist aktsepteerides
17.04.2020 1Pt 2:4-10 Las pilt kõneleb
21.04.2020 1Pt 3:1-7 Tõeline ilu
22.04.2020 1Pt 3:8-17 Õige elu - iga hinna eest
24.04.2020 1Pt 4:1-11 Ära siit maailmast?
27.04.2020 1Pt 4:12-19 Valvel, aga mitte hirmunud
25.04.2020 1Pt 4:7-11 Imeliselt loodud
28.04.2020 1Pt 5:1-7 Alandlikkuse määrdeõli
29.04.2020 1Pt 5:8-14 Vastu pannes ja õnnistades
30.04.2020 2Sm 19:2-23 Kodusõja haavad
01.04.2020 Mk 14:1-11 Pöörane ekstravagantsus
02.04.2020 Mk 14:12-25 Reetmine ja pühendumine
03.04.2020 Mk 14:26-42 Vaata ette!
04.04.2020 Mk 14:43-65 Kes siin kohtu all on?
06.04.2020 Mk 14:53–65 Saladus on teada!
07.04.2020 Mk 14:66-72 Reetmine
08.04.2020 Mk 15:1-15 Rooma õigus
09.04.2020 Mk 15:16-32 Militaarne mõnitamine
10.04.2020 Mk 15:21–41 Rist
11.04.2020 Mk 15:42-16:8 Ustavad naised
12.04.2020 Mk 16:1-8 Kõige pöörasemad unistused
13.04.2020 Mk 16:9-20 Ülestõusmise päev
26.04.2020 Psalm 136 Jumala kustumatu armastus
19.04.2020 Psalm 16 Ees ootav täius
05.04.2020 Psalm 88 Kuidas elada pimeduses
Veebruar 2020
Kuupäev Kirjakohtsorteeri kahanevalt Pealkiri
29.02.2020 2Sm 10:1-19 Karistus sõbralikkuse eest
14.02.2020 2Sm 1:1-16 Liiale minnes
15.02.2020 2Sm 1:17-27 Näha surma õiges valguses
17.02.2020 2Sm 2:1-17 Esimesed sammud
18.02.2020 2Sm 2:18-3:5 Vennatapusõda
20.02.2020 2Sm 3:22-39 Usaldus kui uks ellu
19.02.2020 2Sm 3:6-21 Osav poliitika?
21.02.2020 2Sm 4:1-12 Kättemaksu päev
22.02.2020 2Sm 5:1-25 Jumala juhtimisel
24.02.2020 2Sm 6:1-23 Issanda ees
25.02.2020 2Sm 7:1-17 Sinu riik tulgu
26.02.2020 2Sm 7:18-29 Jumala heldus ja Taaveti sugu
27.02.2020 2Sm 8:1-18 Võit õigluse rajamiseks
28.02.2020 2Sm 9:1-13 Ustav sõber
04.02.2020 2Tm 1:1-7 Kristlik kompensatsioon
05.02.2020 2Tm 1:8-17 Häbi tundmata?
06.02.2020 2Tm 2:1-7 Piltide kõne
08.02.2020 2Tm 2:14-26 Veel parem sulane
07.02.2020 2Tm 2:8-13 Millele keskenduda kannatustes?
10.02.2020 2Tm 3:1-9 Kas tõde suudab jääda püsima?
11.02.2020 2Tm 3:10-17 Kindlus Jumala sõnas
12.02.2020 2Tm 4:1-8 Purjeid seades
13.02.2020 2Tm 4:9-22 Üksildane, igavlev ja külmetav Paulus
01.02.2020 Hs 12:17-28 Kas aeg tühistab tõotused?
03.02.2020 Hs 13:1-23 Varemetes elavad rebased
02.02.2020 Ps 135 Kiitust väärt
09.02.2020 Psalm 124 Jumal meie poolel
16.02.2020 Psalm 128 Tõeline heaolu
23.02.2020 Psalm 31 Just nii nagu ma olen
Märts 2020
Kuupäev Kirjakohtsorteeri kahanevalt Pealkiri
02.03.2020 2Sm 11:1-13 Kuninga jõudeaeg
03.03.2020 2Sm 11:14-27 Kui kuningas käsib
04.03.2020 2Sm 12:1-14 Teenimatu arm
05.03.2020 2Sm 12:15-31 Jumal karistab ja Jumal andestab
06.03.2020 2Sm 13:1-22 Kõik algab väikestest asjadest
07.03.2020 2Sm 13:23-39 Kättemaksu nõiaring
09.03.2020 2Sm 14:1-24 Lepitusetaotlus
10.03.2020 2Sm 14:25-15:6 Andeksandmise unustamine
12.03.2020 2Sm 15:30-16:4 Palve ja tegutsemine
11.03.2020 2Sm 15:7-29 Tema tehku nii nagu heaks arvab
13.03.2020 2Sm 16:5-23 Provokatsioonid
14.03.2020 2Sm 17:1-23 Küll Jumal juhatab
16.03.2020 2Sm 17:24-18:18 Jumala viisil sõdides
17.03.2020 2Sm 18:19-32 Vastandlikud perspektiivid
18.03.2020 Mk 11:1-11 See on teie kuningas
19.03.2020 Mk 11:12-19 Oled sa huvitatud?
20.03.2020 Mk 11:20-26 Mida sa valid?
21.03.2020 Mk 11:27-33 Kes sa oled?
23.03.2020 Mk 12:1-12 Jumal on hea
24.03.2020 Mk 12:13-17 Kõvad trumbid
25.03.2020 Mk 12:18-27 Kõrgem intellekt
26.03.2020 Mk 12:28-34 Milline on sinu vastus?
28.03.2020 Mk 13:1-13 Kuidas see kõik lõpeb?
30.03.2020 Mk 13:14-23 Eesmärki silmas pidades
31.03.2020 Mk 13:24-37 Ma tulen, olete valmis või mitte
08.03.2020 Ps 123 Püsi keskendununa!
01.03.2020 Ps 91 Turvalisuse perspektiiv
29.03.2020 Psalm 102 Asjad, mida kindlalt tean
22.03.2020 Psalm 122 Sinu riik tulgu, Issand!
15.03.2020 Psalm 129 Nõtrus ja vägi
Mai 2020
Kuupäev Kirjakohtsorteeri kahanevalt Pealkiri
01.05.2020 2Sm 19:24-44 Kättemaksust loobumine
02.05.2020 2Sm 20:1-26 Tarkus nõtruses
04.05.2020 2Sm 21:1-14 Õiglane kohtuotsus?
05.05.2020 2Sm 21:15-22 Väsinud juht
06.05.2020 2Sm 22:1-16 Väeline Päästja
07.05.2020 2Sm 22:17-31 Õigete laul
08.05.2020 2Sm 22:32-51 Võit(le)ja Taavet
09.05.2020 2Sm 23:1-7 Meeldiv paik
11.05.2020 2Sm 23:8-39 Armastatud juht
12.05.2020 2Sm 24:1-14 Kiusatud Taavet
13.05.2020 2Sm 24:15-25 Hind ja tagajärg
14.05.2020 2Ts 1:1-12 Kiitlemise põhjus
15.05.2020 2Ts 2:1-12 Enne lõppu
16.05.2020 2Ts 2:13-3:5 Igavene julgustus
18.05.2020 2Ts 3:6-18 Laisad askeldajad
19.05.2020 Ap 13:1-12 Uued väljakutsed
20.05.2020 Ap 13:13-25 Ootel - aga ettevalmistatult.
22.05.2020 Ap 13:26-43 Julgustav sõna
23.05.2020 Ap 13:44-52 Vastanduvad arusaamised
25.05.2020 Ap 14:1-7 Lahutatud!

27.05.2020 Ap 14:19-28 Jumal toimib üha
26.05.2020 Ap 14:8-20 Ka meie oleme inimesed
28.05.2020 Ap 15:1-5 Traditsioon kohtub tõega
30.05.2020 Ap 15:13-21 Ühtsus ja tõde
29.05.2020 Ap 15:6-12 Jeruusalemma nõukogu
31.05.2020 Ef 1:3-14 Jälgi oma keelt!
21.05.2020 Fl 2:6-11 Kristuse eeskuju
03.05.2020 Ps 148 Kiitke Teda! Kiitke Teda!
24.05.2020 Psalm 131 Leia oma rahu
10.05.2020 Psalm 149 Ustavate tänulaul
17.05.2020 Psalm 92 Igal ajal!
Juuni 2020
Kuupäev Kirjakohtsorteeri kahanevalt Pealkiri
02.06.2020 Ap 15:22-35 Sõnad loevad
03.06.2020 Ap 15:36-16:5 Teravad ütlemised
05.06.2020 Ap 16:11-24 Tõeline raputus
06.06.2020 Ap 16:25-40 Evangeeliumi vägi
04.06.2020 Ap 16:6-10 Jumala juhtimine
09.06.2020 Ap 17:16-34 Kuulutades tundmatut
08.06.2020 Ap 17:1–15 Üllad beroialased
10.06.2020 Ap 18:1-17 Kohates Jeesust Korintoses
11.06.2020 Ap 18:12-22 Jumala külluslik armastus
12.06.2020 Ap 18:18-28 Mentordamise eeskujud
13.06.2020 Ap 19:1-10 Kindlad alused
15.06.2020 Ap 19:11-20 Muutused Väike Aasias
16.06.2020 Ap 19:21-29 Möll Efesoses
17.06.2020 Ap 19:23-40 Mässamise aeg Efesoses
18.06.2020 Ap 20:1-16 Öine vahetus
19.06.2020 Ap 20:17-38 Võidujooksu lõpetades
20.06.2020 Ap 21:1-16 Sinu tahtmine sündigu!
22.06.2020 Õp 26:1-17 Ega ometi mina?
23.06.2020 Õp 26:18-28 Ohtlikud sõnad
24.06.2020 Õp 27:1-13 Tunnetepõhine käitumine
25.06.2020 Õp 27:14-27 Südameasjad
26.06.2020 Õp 28:1-14 Õigsus on tegutsev
27.06.2020 Õp 28:15-28 Õiglane juhtimine
29.06.2020 Õp 29:1-15 Tarkus noomimise kaudu
30.06.2020 Õp 29:16-27 Õiglane juhtimine
28.06.2020 Psalm 106:1-23 Tee nagu räägid!
14.06.2020 Psalm 132 Tõotused, tõotused….
07.06.2020 Psalm 145 Väljakutset esitav ülistus
01.06.2020 Psalm 150 Kiitusel olgu viimane sõna
21.06.2020 Psalm 36 Armastus, mis võidab ära kurja
Jaanuar 2020
Kuupäev Kirjakohtsorteeri kahanevalt Pealkiri
29.01.2020 Hs 10:1-22 Kui armuaeg saab otsa
30.01.2020 Hs 11:1-25 Tõotus keset kohtumõistmist
31.01.2020 Hs 12:1-16 Nähtav kuulutus
17.01.2020 Hs 1:1-14 Püha, püha, püha!
18.01.2020 Hs 1:15-28 Üllatuste Jumal
20.01.2020 Hs 2:1-3:11 Kutsutud seisma
21.01.2020 Hs 3:12-27 Mis peitub nimes?
22.01.2020 Hs 4:1-17 Taevane bibliodraama
23.01.2020 Hs 5:1-17 Hulljulge habemeajamine
24.01.2020 Hs 6:1-14 Käskude pidamine
25.01.2020 Hs 7:1-27 Jumal ei ole oma rahvast hüljanud
27.01.2020 Hs 8:1-18 Vapustav tutvumisteekond
28.01.2020 Hs 9:1-11 Jumala kohtumõistmine on reaalne
02.01.2020 Mk 1:1-8 Võitu kuulutav sõnum
04.01.2020 Mk 1:14-20 Radikaalne kutse
06.01.2020 Mk 1:21-28 Üllatunud ja hämmastunud
07.01.2020 Mk 1:29-39 Pinge all elades
08.01.2020 Mk 1:40-45 Vaid üks puudutus
03.01.2020 Mk 1:9-13 Oled sa valmis?
09.01.2020 Mk 2:1-12 Tõeline meelevald
10.01.2020 Mk 2:13-17 Uued inimesed
11.01.2020 Mk 2:18-22 Uue tulek on pidu!
13.01.2020 Mk 2:23-28 Miks?
14.01.2020 Mk 3:1-6 Elevant elutoas
16.01.2020 Mk 3:20-35 Karmid sõnad
15.01.2020 Mk 3:7-19 Vabastatud ja kutsutud
12.01.2020 Ps 89:1-20 Jumal on kiitust väärt!
01.01.2020 Psalm 121 Abi ülevalt
19.01.2020 Psalm 133 Ühtsus on tugevus
05.01.2020 Psalm 138 Hämmastav Jumal
26.01.2020 Psalm 86 Sõltudes Jumalast
Juuli 2020
Kuupäev Kirjakohtsorteeri kahanevalt Pealkiri
01.07.2020 Mk 4:1-20 Jumala kuningriik meie ümber
02.07.2020 Mk 4:21-34 Veel saladusi
03.07.2020 Mk 4:35-41 Kes kontrollib olukorda?
04.07.2020 Mk 5:1-20 Põrgukogemus?
06.07.2020 Mk 5:21-34 Lootus tervenemisele
07.07.2020 Mk 5:35-43 Usk, lootus ja uus elu
08.07.2020 Mk 6:1-6 Majesteetlik alandlikkus
10.07.2020 Mk 6:14-29 Surm ja austus
11.07.2020 Mk 6:30-44 Paindlikkus koos tarkusega
13.07.2020 Mk 6:45-56 Läbi hirmu õppides
09.07.2020 Mk 6:7-13 Radikaalne misjon
05.07.2020 Psalm 106:24-48 Ääretu arm
12.07.2020 Psalm 73 Libe pind