Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Astu liikmeks

Soovin astuda Avatud Piibli Ühingu liikmeks. Olen tutvunud APÜ  eesmärkide ja põhimõtetega ning nõustun nendega. Olen teadlik, et liikmena oodatakse minult osalemist APÜ korralistel aastakoosolekutel ning töö toetamist vähemalt € 15 ulatuses aastas.

Minu andmed