Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Abimaterjalid

Piiblit lugedes tekib enamasti mitmeid küsimusi. Need võivad puudutada üksikuid väljendeid, kultuurilisi eripärasid, erinevaid ajastuid, loetud teksti sisu, tausta, aga ka üldisemaid printsiipe läbi Piibli suure loo. Samamoodi võib tekkida küsimus: mida ma täna selle tekstiga peaksin peale hakkama? Või: kuidas see mind aitab? Piiblisõnum on sügav ja rikkalik aga selle rikkuse juurde pääseb sügavamalt “kaevates”, kiire ja pinnapealne lugemine annab vaid mõne loo või lühiülevaate toimunust.

 

Mõned nõuanded sügavamale liikumiseks:

  • Leia lugemiseks koht, kus pole segajaid ning saad rahulikult süveneda 
  • Palveta enne kui lugema hakkad - et Jumal avaks sulle Pühakirja ja võiksid kuulda Tema kõnet
  • Kirjakoha leidmisel on abiks Piibli esilehel olev sisukord, kus on ka Piibli raamatute lühendid.
  • Loe valitud piibliteksti aeglaselt, tähelepanelikult ja mitu korda, kuni suudad nimetada loetu peamised teemad. Soovitav on lugeda kõva häälega ette vähemalt ühel korral.

 

  • Teksti uurimisel mõtiskle: 

                       Mis on teksti põhisõnum?

                       Mida öeldakse siin Jumal Isa, Jumal Poja ja Jumal Püha Vaimu kohta? (Milline on Jumal?)

                        Kuivõrd erineb öeldu sellest, mida isiklikult oled arvanud?

                        Mida kõneleb tekst inimesest, tema suhtest Jumala ja kaasinimestega? (Milline on inimene?)

 

  • Vaata teksti valgel enda, oma pere, kogukonna elu: 

                                     Kas siin on mõni hea või halb eeskuju, 

                                     käsk, 

                                     tõotus või hoiatus, mida tuleks meelde jätta?

 

  • Vaata mis juhtus enne ja peale loetud teksti, mis on selle peatüki suuremad teemad

 

  • Arusaamatute mõistete puhul kasuta: 

                      > paralleelkirjakohti (need on trükitud piiblis, väikeses kirjas lehekülje allservas,                                                  tähistatud salminumbritega.) Need aitavad sageli täpsustada sõnumit, algallikat

                      > kui on kättesaadav, kasuta Piibli leksikoni, Piibli sõnaraamatuid 

                      > võimalusel loe sama tekstilõiku mõnes teises keeles

                     >  Uuri Piibli kommentaaride raamatuid 

 

  • Küsi ja leia vastused:  

                               Kes? Mis? Kus?  - tegi, oli, suhtus, valis….

                               Miks? -  just nii, just seda on rõhutatud

                               Mida?  - tahaksid selle peale öelda Jumalale

                               Kuidas?  - võiksid üle kanda midagi olulist siit enda ellu 

 

* Küsi abi teadlikumalt sõbralt, vaimulikult või postita küsimus Facebooki lehel.