Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mis on leeris?

Kolmapäev, 22. Oktoober 2003

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4. Moosese 5:1-10

Leer puhastatakse pidalitõbistest ja roojastest
1Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
2"Käsi Iisraeli lapsi, et nad saadaksid leerist ära kõik pidalitõbised ja kõik, kellel on voolus, ja kõik, kes on roojased surnu pärast!
3Saatke ära niihästi meesterahvas kui naisterahvas; saatke nad väljapoole leeri, et nad ei roojastaks oma leeri, kus mina elan nende keskel!"
4Ja Iisraeli lapsed tegid nõnda ja saatsid need väljapoole leeri; nõnda nagu Issand oli Moosest käskinud, nõnda Iisraeli lapsed tegid.
Hüvituse seadus
5Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
6"Ütle Iisraeli lastele: Kui mees või naine teeb mõne inimliku patu ega ole ustav Issandale, ja see hing saab süüdlaseks,
7siis ta peab tunnistama oma pattu, mis ta on teinud, ja ta hüvitagu oma eksimus täies ulatuses ning lisagu sellele viies osa ja andku sellele, kelle vastu ta eksis!
8Aga kui sel mehel ei ole pärijat, kelle kätte võlga tasuda, siis kuulub tasutav võlg Issandale, see tähendab preestrile, lisaks lepitusjäärale, kellega ta toimetab tema eest lepitust.
9Ka iga tõstelõiv kõigist Iisraeli laste pühadest andidest, mida nad toovad preestrile, on preestri oma.
10Iga mehe pühitsetud annid on preestri omad; mis keegi annab preestrile, on preestri oma."

Sellest tekstist kostab läbi Jumala hääl, kes ütleb: “Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel” (vt 3Jh 1:2).

Tervise- ja hügieenireeglite täitmine pidi iisraellasi eraldama ümbritsevatest paganarahvastest. Paganad nägid juutide elukorraldust ja ütlesid, et see rahvas on tark ja mõistlik (vt 5Ms 4:6). Nakkushaiguste vältimiseks olid neil Jumalalt saadud kindlad juhtnöörid. Kuid Jumal ei hoolitsenud mitte ainult nende tervise, vaid ka hinge eest. Inimene, kes tegi pattu, pidi saama lepitatud Jumala ja inimestega.

Tänapäeval tuntud loosung “Terves kehas terve vaim” väljendab kaudselt jumalikku tõde, et füüsiline ja vaimne tervis on omavahel tihedalt seotud. Tervislikest eluviisidest tuleneb ka terve arusaamine vaimulikest asjadest.

Vaata täna oma elukorraldust! Viljeled sa tervislikke eluviise või on sinu elus midagi, mille peaks väljapoole “leeri” saatma? Uuri oma hinge olukorda! Vahest on seal mõni lepitamata jäänud patt? Vii see Kolgata ristile, et sa võiksid olla terve nii hingelt kui ihult!

Selle kommentaari autor: Ergo Naab