Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Issand on õiglane

Pühapäev, 14. Märts 2004

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 129

Palve Siioni vaenlaste vastu
1Palveteekonna laul.
Palju on mind rõhutud mu noorpõlvest peale - nõnda ütelgu Iisrael -,

2palju on mind rõhutud mu noorpõlvest peale: ometi ei ole minust jagu saadud.
3Mu selja peal on kündjad kündnud, nad on ajanud pikki vagusid.
4Issand on õiglane, ta on õelate köied katki lõiganud.
5Jäägu häbisse ja taganegu kõik, kes vihkavad Siionit!
6Nad olgu nagu rohi katustel, mis kuivab, enne kui see kitkutakse,
7millest lõikaja ei saa endale peotäit ega siduja sületäit
8ja möödaminejad ei ütle: "Issanda õnnistus olgu teiega! Me õnnistame teid Issanda nimega!"

Mitte ainuüksi Piibel, vaid ka erinevad ajalooallikad räägivad kannatustest, millest on pidanud läbi minema iisraellased, Jumala valitud rahvas.

Kõigest hoolimata on nad tänase päevani vastu pidanud. See on märk Jumala ustavusest, sest Ta on tõotanud, et ei lase oma rahval hukkuda. Paljud võimud ja valitsused on aastatuhandete jooksul püüdnud hävitada Jumala rahvast, kuid kõik nende plaanid on erinevatel põhjustel luhtunud. Nende juhitud impeeriumid ja riigid on langenud ning nad ise on jäänud häbisse.

Psalmist võrdleb neid rohuga katusel, mis kuivab enne, kui seda kitkuda jõutakse. Kellelgi pole kasu sellisest heinast, see on kasutu umbrohi, mis hävineb ega kanna vilja.

Käesolev psalm olgu julgustuseks sulle, kes usaldad Loojat. Kristuse nime pärast kiusatakse sind taga ja tehakse naerualuseks. Ära hooli sellest, sest Issand seisab oma rahva eest ja sinu kiusajad peavad ühel päeval tehtud kurja kahetsema.

Usalda oma Õnnistegijat kõigest hoolimata, ära lase oma vihal endast võitu saada, vaid anna maad Jumala vihale. Ta toob esile sinu õigluse ja annab sulle hingamise.

Selle kommentaari autor: Mihkel Madalvee