Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Psalm 15

Pühapäev, 17. Aprill 2005

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 15

Kes tohib elada Jumala pühal mäel
1Taaveti laul.
Issand! Kes võib tulla külaliseks sinu telki? Kes tohib elada su pühal mäel?

2See, kes elab laitmatult, teeb õigust ja räägib tõtt oma südames,
3kes keelt ei peksa, ei tee teisele kurja ega tõsta laimujuttu oma ligimese peale,
4kelle silmis on jumalatud põlatavad, aga auväärt need, kes Issandat kardavad, kes vannub enesele kahjuks, kuid ei riku vannet,
5kes oma raha ei anna laenuks, et kasu saada, ega võta altkäemaksu süütu vastu. Kes nii teeb, see ei kõigu iialgi.

Läbi aegade on inimesed igatsenud Jumala ligi pääsemist, Tema juures olemist, ja keegi tegelikult ei oska seletada, kust või kuidas see igatsus inimesesse on tulnud, aga ühise nimetajana meis kõigis annab see ühel või teisel viisil enesest märku. Ja kui Vana Testamendi inimene oskas mõtelda Jumalast kellele saab inimene ehk läheneda või Tema juurde nö külaliseks minna, siis Uue Testamendi inimene on jõudnud arusaamisele ja teadmisele Jumalast, kes võib aset võtta lausa inimese südames, elada tema sees. See on ligiolu veel palju intiimsemas ja lähedasemas mõttes.

See psalm, mida lugesime räägib Jumala juures külaliseks olemisest. Ja Idamaade kombeid arvestades tähendas külaline olemist kõigi võõrustaja käsutuses ja tema poolt pakutavatest hüvedest osasaamist. Nõnda siis igatseb inimene Jumala ligi olles kõike seda, mida Jumala riik ka on: rõõmu, rahu, armastust, kõike seda muud. Jumala asupaik on aga pühaduses, me teame. Ja nii on kõik siin psalmis edasi nimetatu eeltingimus, et inimene üldse võiks Jumalale läheneda.
Millegipärast mõeldakse sageli, et Jumal, kuna Ta on nähtamatu ja tundmatu, nõuab mingeid erilisi, müstilisi riitusi või kalleid ja kummalisi ohvreid. Midagi sellist, millest inimene ei või aru saada ega oska seletada. Kust selline mõtteviis on tulnud, on see paganausunditest või kuskilt iidsemast ajast veel, või on see lihtsalt inimese püüd lahti mõtestada talle tundmatut – seda ei oska praegu öelda. Aga hea sõnum on see, et tänane psalm kummutab igasugused sellised arvamised. Jah me teame, et inimene ei või iial Jumalat ära mõista, aga siin on niivõrd selgelt väljendatud see, mida Jumal inimeselt ootab, ja siin ei ole mingeid müstilisi rituaale või keerulisi ohvritäitmisi, vaid siin on inimese igapäevase elu valikud: käitumises, läbikäimises kaasinimesega, tema väärtushinnangutes, aususes ja materiaalsega rahulolus. Me loeme, et inimesel tuleb teha õigust, ja õiguse kaalukeele abiks on inimesel antud südametunnistus: Tuleb elada laitmatult, tuleb rääkida tõtt ja seda ka iseenesele, tuleb hoiduda tagarääkimisest ja ka laimamisest. Ei tohi kaasinimesele kurja teha. Ja tuleb põlata kuritahtlikke valikuid. Tuleb pidada oma sõna ja seda isegi siis, kui see on sulle kahjulik või teeb sulle haiget. Ja ei tohi omastada midagi pettuse ja altkäemaksu läbi. Üheski nimetatuist ei ole midagi müstilist e Jaga arusaamatut, vaid see kõlab üsna sarnaselt kümnele käsule. Mõne meelest tundub see liiga lihtne, et tõsi olla. Ja siin ei ole ka midagi võimatut. Ükskõik millisele inimesele – on ta siis kõrgel või madalal positsioonil, vana või noor, rikas või vaene. Jumala juured külaline olemine, Temalt audientsi saamine, Tema juures külaline olemine sõltub siis inimese südamehoiakust ja tegudest kaasinimese vastu – nii lihtne, kuid tuhatkordselt raskem kui mistahes riituse täitmine – on see kirjeldatud nimekiri siin. Sellepärast, et see on jätkuv tegevus. Ei piisa ühekordsest pingutusest, vaid ohvrit tuua ühekordselt või mistahes riitust täita on palju lihtsam. Siin on vaja aga loomust, siin on vaja jätkuvaid valikuid ja sellist inimloomust, mis teeb õiglasi otsuseid. Ja Jumal on arvanud, et see on jõukohane inimesele. Ja kui keegi ka kuulajaist on ehk pead murdnud, et miks mulle tundub, et Jumal on praegu nii kaugel ja kõrgel, miks ma nagu kuidagi Temani ei jõua, siis tuleks vaadata üle see nimekiri. Ja meil on võimalus paluda, et Jumal ilmutaks meile, kus me eksinud oleme ja aitaks meil vastu võtta andestuse risti all, et me võiksime olla külalised Tema telgis, et meie osadus Temaga võiks olla rikastav ja toitev.

“Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad saavad näha Jumalat.”

Selle kommentaari autor: Mari Vahermägi