Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal hoiab elus ja pöörab saatuse

Pühapäev, 9. Juuli 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 41

Põdeja palve vaenlaste vastu
1Laulujuhatajale: Taaveti laul.
2Õnnis on see, kes hoolitseb kehva eest, Issand päästab ta õnnetusepäeval.
3Issand hoiab teda ja peab teda elus; teda kiidetakse õndsaks maa peal. Sa ei anna teda ta vaenlaste meelevalda.
4Issand toetab teda haigevoodis; sina pöörad kogu tema maasolemise, kui ta haigeks jääb.
5Ma ütlesin: "Issand, ole mulle armuline, tee terveks mu hing, sest ma olen pattu teinud sinu vastu!"
6Minu vaenlased räägivad minust kurja: "Millal ta sureb ja millal hävib ta nimi?"
7Ja kui keegi tuleb mind vaatama, siis ta räägib valet; tema süda kogub enesesse nurjatust; ta läheb välja ja räägib seda edasi.
8Kõik mu vihamehed sosistavad isekeskis minust, nad mõtlevad kurja minu vastu, öeldes:
9"Hukatuse märk on tema küljes, ja see, kes kord on maas, ei tõuse enam!"
10Ka see mees, kellega ma rahus elasin, keda ma usaldasin, kes mu leiba sõi, on tõstnud kanna mu vastu.
11Aga sina, Issand, ole mulle armuline ja aita mind üles, siis ma tasun neile kätte!
12Sellest ma tunnen, et olen sulle meeltmööda, kui mu vaenlane ei saa hõisata minu pärast.
13Minu laitmatuse pärast sa pead mind ülal ja lased mind jäädavalt seista sinu ees.
14Tänu olgu Issandale, Iisraeli Jumalale, igavesest ajast igavesti! Aamen ja aamen.

Psalmi esimene osa (s 2-4) on nagu sissejuhatus: õndsakskiitmine ja omalaadne usutunnistus selle kohta, kuidas toimib põhimõte “Mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab” (Gl 6:7).

Mida igatsetakse salmis 5? Siin võib olla tegemist kas enda konkreetse eksimuse tundmisega või lihtsalt liturgilise vormeliga, mida kasutades abivajaja palvetab. Võrdle salmiga 13: kummale see viitab?
Palve teemat ja põhjust näeme salmides 6-10. Tundub, et palvetaja on haige (s 4, 9). Sellest teevad tema vaenlased kaugeleulatuvaid järeldusi (s 9; küllap on haigus karistus patu eest!), oodates isegi tema surma (s 6). Kõige halvem on see, et mõni vastastest on varem olnud väga lähedane inimene (s 10), kes praegugi veel haiget vaatamas käies sõprust ja kaastundlikkust mängib (s 7), lahkudes aga hoopis teistsugust juttu räägib (s 8-9).
“Ta on tõstnud kanna mu vastu” tähendab seljapööramist ja reetmist, “noa selga löömist”, nagu tänapäeval vahel öeldakse.
Uues Testamendis kasutab Jeesus salmi 10, viidates Juuda reetmisele (vt Jh 13:18). Usaldatud inimese reetmine on väga valus kogemus. Psalmi viimases osas (s 11-13) tuuakse see valu Jumala ette ja palutakse olukorrale lahendust. Salm 13 väljendab usku ja 14 on lõpuülistus sellele psalmile ja kogu Psalmide raamatu esimesele osale.

Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta Ta ära, Ta levitab ustavalt õiglust. Js 42:3

Selle kommentaari autor: Aare Kimmel