Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Võimukandjate maskeraad

Pühapäev, 5. November 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: PSALM 58

Palve laimajate vastu
1Laulujuhatajale: viisil "Ära hävita!"; Taaveti mõistulaul.
2Kas te tõesti räägite õigust, kohtunikud? Kas te õiglaselt mõistate kohut, inimlapsed?
3Küll te teete südames ülekohut, oma käte vägivalda te kaalute välja maa peal.
4Õelad on loobunud Jumalast lapsekojast alates, valetajad on eksinud sünnist saadik.
5Neil on mürki nagu ussi mürk, nagu kurdil rästikul, kes oma kõrvad kinni topib,
6et ta ei kuuleks lausujate häält, osava võluri võlumist.
7Jumal! Purusta hambad nende suus; kisu välja noorte lõvide hambad, Issand!
8Hääbugu nad nagu vesi, mis laiali voolab; lasku ta välja oma nooled, kuid need olgu otsekui teravikuta!
9Nagu tigu, kes sulab, nad kadugu, nagu nurisünnitis, mis ei ole näinud päikest!
10Enne kui teie pajad saavad tunda kibuvitsa leeki, viigu torm nad laiali, olgu toorelt või kuumalt!
11Õige rõõmustab, nähes kättemaksmist; ta peseb oma jalad õela veres.
12Ja inimesed ütlevad: "Ometi on õigel kasu; tõesti on olemas Jumal, kes mõistab kohut maa peal."

Õiglane Jumal, luba mul olla täna Sinu õigluse tööriist.

See siin on palve – laul, mis kraabib hinge. See võiks väga hästi kuuluda alternatiivmuusika alla, mis tegeleb sotsiaalsete ja poliitiliste probleemidega ja mis toimib ajastu südametunnistusena.
Pole ime, et see laul häirib meid. Laul algab sellega, et valitsejatele heidetakse vihaselt ette oma positsiooni ja väe kasutamist vägivaldseks ja ebaõiglaseks käitumiseks oma rahva suhtes. Laulu autor kirjeldab neid õelatena juba sünnist alates; nagu maod, kes on kurdid oma taltsutaja lauluviisidele, salvavad nad oma õnnetuid ohvreid mürgihammastega (s 1-5).
Sellistel valitsejatel on ka tänapäeval mitu nägu, nad võivad näida ka väga demokraatlikena. (Pärastlõunal tõlgin edasi).Political power-holders in many countries and nations hold their citizens to ransom at their whim. Corruption in high places abounds to such an extent that in some parts of Asia for example, an economic collapse was brought about recently partly due to the actions of grasping and greedy government officials. And the poor, who are already the majority, continue to suffer.
But more powerful still than our presidents and ministers are the international economic ‘czars’ and organisations that dictate the fate of our world today. Globalisation, once heralded as the harbinger of free trade and liberalisation throughout the world, according to the experts, has in fact only managed to increase the poverty and violence suffered by the peoples of the Two-Thirds World.
Finally the song-writer turns to God asking him to judge these wicked leaders. The suffering of the many which provides for the ease and pleasure of the few arouses in David a fierce righteous indignation (vs 6–8). He prays to God for their destruction – not for any personal reasons, but because God has to be true to himself as a just God of his righteous but oppressed people (v 11).

O God of earth and altar, Bow down and hear our cry; Take not thy thunder from us, But take away our pride’ (GK Chesterton, 1874–1936).

Selle kommentaari autor: M. Feliciano