Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lava peal

Neljapäev, 14. Detsember 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1.Kuningate 18:1-19

Eelija tuleb tagasi Ahabi juurde
1Ja hulga aja pärast, kolmandal aastal, tuli Eelijale Issanda sõna, kes ütles: "Mine näita ennast Ahabile, siis ma annan maale vihma!"
2Ja Eelija läks ennast Ahabile näitama. Samaarias oli aga suur nälg
3ja Ahab kutsus Obadja, kes oli kojaülem. Obadja kartis väga Issandat,
4ja kui Iisebel hävitas Issanda prohveteid, siis oli Obadja võtnud sada prohvetit ja peitnud need viiekümne kaupa koobastesse ning toitnud neid leiva ja veega.
5Ja Ahab ütles Obadjale: "Käi maa läbi, kõik veeallikad ja kõik jõed! Vahest leiame rohtu, et saame elus hoida hobused ja muulad ega peaks hävitama karju?"
6Ja nad jaotasid isekeskis läbikäidava maa: Ahab läks omaette ühte teed ja Obadja läks omaette teist teed.7Kui nüüd Obadja oli teel, vaata, siis tuli Eelija temale vastu. Teda ära tundes heitis ta silmili maha ja küsis: "Kas see oled sina, mu isand Eelija?"
8Ja ta vastas temale: "Olen. Mine ütle oma isandale: Vaata, Eelija on siin!"
9Aga tema ütles: "Mis pattu ma olen teinud, et sa tahad oma sulase anda Ahabi kätte, selleks et ta mu surmaks?
10Nii tõesti kui Issand, sinu Jumal, elab, ei ole rahvast ega kuningriiki, kuhu mu isand ei ole läkitanud sind otsima; ja kui nad ütlesid: Teda ei ole siin, siis ta laskis seda kuningriiki või rahvast vanduda, et sind ei ole leitud.
11Ja nüüd sa ütled: Mine ütle oma isandale: Vaata, Eelija on siin!
12Kui ma lähen sinu juurest ära ja Issanda Vaim viib su sinna, kuhu ma ei tea, mina aga tulen Ahabile teatama ja tema ei leia sind, siis ta tapab mu. Ometi kardab su sulane Issandat oma noorpõlvest peale.
13Kas mu isandale pole jutustatud, mis ma tegin, kui Iisebel tappis Issanda prohveteid? Ma peitsin siis Issanda prohvetitest sada meest viiekümne kaupa koobastesse ning toitsin neid leiva ja veega.
14Ja nüüd ütled sina: Mine ütle oma isandale: Vaata, Eelija on siin! Ta ju tapab mu!"
15Aga Eelija ütles: "Nii tõesti kui elab vägede Issand, kelle ees ma seisan, täna näitan ma ennast temale!"16Siis läks Obadja Ahabile vastu ja jutustas temale sellest. Ahab läks siis Eelijale vastu.
17Ja kui Ahab nägi Eelijat, siis küsis Ahab temalt: "Kas sina oled see, kes saadab Iisraeli õnnetusse?"
18Ja ta vastas: "Mina ei saada Iisraeli õnnetusse, küll aga sina ja su isa sugu, sest te jätate maha Issanda käsud ja sina käid baalide järel!
19Aga nüüd läkita käsk, et minu juurde Karmeli mäele kogutaks kogu Iisrael ja need nelisada viiskümmend Baali prohvetit ja nelisada Aŵera prohvetit, kes söövad Iisebeli lauas!"

Täna Jumalat sulle antud uue elu eest ja selle eest, kuidas ta on aidanud sul kasvada.

Aeg tundus ilmselt venivat. Kaks või eamgi aastat nälga, tegevusetuset ja peitumist. Mõned meist oleks sellel hetkel juba sügavalt pettunud - kuid Jumala ajastus ei ole meie ajastus. Kui Eelija naaseb suurele lavale, kohtub ta Obadjaga ja avastab, et Jumala teenimisel võib mitneid vorme olla. Eelija – selgesõnaline ja ettearvamatu kõrbe mees – ning Obadja - tasane kohtu mees, truudusetu kuninga ustav teener ning Issanda ustav teener – on väga erinevad, kuid mõlemal on oma osa mängida. Jumal töötab endiselt erinevatel viisidel . Hoidume mõtlemast, et meile tuntud viisid on ainsad ja oleme avatud uutele võimalustele.
Ahab näeb Eelijat „Iisraeli murena“ (s7), hooilmata faktist, et ta oli Iisraeli suurim lootus. Jumala sõna rääkimine ei garanteeri populaarsust. Näeme Eelijat siin julge inimesena, kui ta astub kuningale vastu ning ausana, kui ta peab Obadjale antud lubadust. Meil on vaja mõlemat omadust, ku iräägime Jumala eest oma maailmas. Sellega võib kaasneda erinevate riskide võtmine nagu Eelijal ja Obadjal.

Kus võid sina olla kutsutud sel nädalal riski võtma?Kuidas võid toetuda Eelija kogemusele?

Selle kommentaari autor: John Grayston