Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Täieliku sõnakuulmise voorus

Pühapäev, 3. August 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 119:41-48

Jumala sõna ülistus
41Tulgu mulle sinu heldus, Issand, ja su pääste su ütluse järgi,
42et ma vastaksin oma teotajaile; sest ma loodan sinu sõna peale!
43Ära kisu ilmaski mu suust ära tõesõna, sest ma loodan su seaduste peale!
44Ma tahan hoida su Seadust alati, ikka ja igavesti,
45ja avaruses käia, sest ma nõuan sinu korraldusi.
46Ma tahan rääkida su tunnistustest kuningate ees ja mitte häbeneda.
47Ma tahan ennast rõõmustada sinu käskudega, mida ma armastan.
48Ma tõstan oma käed su käskude poole, mida ma armastan, ja mõlgutan meelt su määruste üle.

“Hakkasin Pühakirja lugema põlvedel, pannes kõrvale kõik teised raamatud ning kui võimalik siis palvetades iga rea juures…Ja kogesin kuidas igal päeval hakkas ülevalt minuses voolama uus elu, valgus ja vägi.” Evangelist George Whitfield

Tänane psalm on Piibli kõige pikem laul, ühtlasi on see aga Jumala Seaduse kui elujuhise kinnitus ning kaitsekõne sellele. Paljud meist, mina sealhulgas, oleme tulnud Kristuse juurde otsekui ”Pauluse teed” mööda, mis näeb sedaust vajalikuna, samas ka usule eelneva ebamugava etapina - mil mõistame, et meil ei õnnestu oma pingutuste läbi iial Jumala soosingut ära teenida. Teised seostavad seadusepidamise variseridega, nende Jeesuse silmaikrjatsejaist vastastega, kes tegid kõik väikesed asjad piinlikult täpselt, samas unustades järgmiast suuremaid. Selle kõige juures unustame need kohad, kus Jeesus ütleb et Tema tuli täitma kõike käsku, ning mitte seda tühistama.
Pane tähele kuidas selle psalmi esimesed salmid väljendavad isiklikku suhet Seadusesse. Seadus siin ei ole mingi võõras monstrum, kivile kirjutatud ja kivina tunduv – vaid see on imetluse object ja vabaduse allikas. Siin tuuakse meie ette usudraama, kus igapäevane liikumine edasi või tagais, ja teiste päevade ebaõnnestumised on põimitud läbi palvest. Rõõm, igatsus, uuendamine – kõik see sisaldub neis salmides. Mingil juhul pole see surnud usk või hapu paindumine kehtestatud käitumiskoodeksi alla. Seadus võib olla teeks Jumala juurde; see haarab kogu südame ja meele ja ka ihu.
See et iga uus lõik algab Heebrea tähestiku järjekordse tähega –läheb meil kahjuks tõlkes kaduma. Ometi viitab see teisalt ka enamale kui kirjutaja loomingulisusele: siin võime näha sedause täiuslikkust aga ka seda kuidas isegi nii täpselt piiritletud struktuuris saab luua ning kuidas Jumala tõeline ja järjepidev järgimine viib inimese vabadusse, sõna otseses mõttes ”avarasse paika”.

Kui Jumala järgimnie viib meid avarasse paika, miks siis kogetakse ja rünnatakse meie usku sageli kui kitsarinnalist ja piiravat? Mida saaksime teha, et enam esile tuua selle loovust ja vabadust, kogeda selle täiust?

Selle kommentaari autor: Robert Pooley