Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kuidas leida tarkust

Reede, 7. August 2009

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Kl 2:1-5

Pauluse osa Kristuse töös
1Ma tahan, et te teaksite, kui suur võitlus on mul teie ja laodikeialaste pärast ning kõikide pärast, kes mind ennast ei ole näinud,
2et julgustada nende südameid, kes on kokku liidetud armastuses ja täieliku mõistmise kogu rikkuse, Jumala saladuse - Kristuse - tunnetamises,
3kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded.
4Ma ütlen seda selleks, et keegi teid ei eksitaks ilukõnedega,
5sest ehk ma küll ihulikult olen eemal, olen ma vaimu poolest ometi teiega, rõõmustades, kui ma näen teie korda ning teie kindlat usku Kristusesse.

Kas tarkus omandatakse väga aeglaselt? Kuidas me selle leiame? Mida see meile annab? Kui veel korraks Pauluse sõnade juurde tagasi pöördud, palu et leiaksid võtme nende küsimuste lahendamiseks.

Eneseabiraamatud lubavad sageli suuri asju, kuid kas nad tegelikult meie probleemid lahendavad? Paulus ütleb Kolossa kristlastele, et nüüd, kui nad tunnevad Kristust, nad ei pea enam otsima muud tarkust, mille järele elada. Tunda Kristust tähendab tunda tarkust. Paulus palub nende eest, et neil oleks õige hoiak, kui nad püüavad Kristuse olemust taibata (s 1, 2). Kas tõde võib olla kusagil mujal? Paulus on teadlik hästikõlavatest argumentidest, mis võivad igal pool ette tulla (s 4). See on alati nii olnud, noortele antakse alati kõlavaid soovitusi, et neil oleks huvi erinevaid asju proovida. Võib juhtuda, et pöörame oma silmad Kristuselt. Paulus veenab oma sõpru, et Kristuses leiavad nad kõik aarded ja teadmised, mis neil iganes vaja (s 3). Kirjutamise ajal oli Paulus vanglas (s 5; 4:10,18), niisiis ei saanud ta tormata neid vaatama. Kuid see, mida ta teeb, on arvatavasti tähtsamgi. Paulus on koloslastega koos vaimus, ta palvetab nende eest (vt s 5). Pane tähele tänulikku suhtumist!

Ükskõik kui vanad me oleme, võime inimesete elus suurt rolli mängida neist huvitudes ja nende eest palvetades. Kes saab täna sinu palvetest abi?

Selle kommentaari autor: Robert ja Louisa Willoughby