Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala auhiilgus Siionis

Pühapäev, 18. Aprill 2010

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 87

Siion, rahvaste ema
1Korahi laste lugu ja laul.
Tema alusmüür on pühadel mägedel -

2Issand armastab Siioni väravaid rohkem kui kõiki Jaakobi hooneid.
3Auväärseid asju räägitakse sinu sees, sa Jumala linn. Sela.
4"Ma nimetan Rahabit ja Paabelit minu tundjateks. Vaata, Vilistimaa ja Tüüros koos Etioopiaga - need on seal sündinud."
5Aga Siionist öeldakse: Mees mehelt on nad seal sündinud, ja tema, Kõigekõrgem, asutab seda.
6Issand loeb ära, kui ta rahvast kirjutab raamatusse: "See on seal sündinud." Sela.
7Ja lauldes ning ringtantsu tantsides hõisatakse: "Kõik mu allikad on sinus!"

Kuidas sa näed Jumala universaalse valitsuse perspektiivi tänapäevaste konfliktide ja segaduste valguses?

See lühike psalm on tähelepanuväärne oma suursuguse Siioni visiooniga – koht, kus isegi Iisraeli vaenlasi peetakse kaaskodanikeks. Seda psalmi lauldi arvatavasti rõõmsalt läbi linnaväravate marssides (s 2), kui palverändurid laulu ja tantsuga (s 7) oma teekonna lõpetasid. (Ps 46,48,76,84,122,137). Psalm kirjeldab Jeruusalemma asukohta Juuda mägedes, nähes selle stabiilsust (s 1), auhiilgust (s 3) ja rõõmu (s 7), mis tulenes Jumala ligiolust (s 3). Psalmi kaks peamist teemat on, et Jumal armastab Siionit ja on teinud selle pühaks, elades seal, ja et Siioni kodakondsus ja isiklik teadmine Jumalast on avatud kogu inimkonnale.
Vanadel aegadel kirjutati linna liikmed üles ja sissekirjutus andis privileege ning olulise staatuse. Linna nähti kui ema, kes pakub oma lastele kodu ja kaitset (Js 4:3; 49:20; Gl 4:26; Il 21:24–27). Võimsate rahvaste kaasaarvamine, kes olid Iisraelile vaenulikud (Rahab tähistab Egiptust, seda iseloomustatakse kui müütilist mereelukat) (Ps 89:10; Js 30:7), on märkimisväärne, kuna psalmist ei tee piiranguid, kes võib Jumala rahva hulka kuuluda.. Psalmist demonstreerib prohvetlikku visiooni ja usku, kui ta kuulutab tulevikku kui veel mitte täitunud reaalsust.
Hiljuti peatusin Araabia külas mõned miilid Jeruusalemmast. Otsisin iga päev võimalust jagada psalmisti lootust universaalseks õigluseks, tõeks ja lunastuseks, mis võiks sellest linnast välja voolata, kuid olin siiski tõmmatud valulikku Lähis-Ida konflikti reaalsusese. Kristlastena laulame Siioni hümne, kui paneme oma lootuse praktilistele reaalsustele ja vajadustele tänapäeva maailmas. Meil peavad olema mõlemad meeles, kui me tahame olla tema eesmärgi elluviijad ja tõeliselt näidata ennast tema kuningriigi kodanikena.

Mediteeri John Newtoni hümnile „Sinust räägitakse aulisi asju“ ja palveta rahvaste eest, hoides tasakaalu tänapäeva maailma reaalse olukorra kaine hindamise ja Jumala tulevase auhiilguse ootuse vahel.