Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala võit

Reede, 2. Juuli 2010

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Km 5

Deboora ja Baaraki võidulaul
1Ja Deboora ning Baarak, Abinoami poeg, laulsid tol korral nõnda:
2"Et lakad lehvisid Iisraelis, et rahvas oli võitlusvalmis, selle eest kiitke Issandat!
3Kuulge, kuningad, pange tähele, vürstid! Mina - ma laulan Issandale, mängin Issandale, Iisraeli Jumalale!
4Issand, kui sa läksid välja Seirist, kui sa astusid esile Edomi väljadelt, siis värises maa, taevadki tilkusid, jah, pilved piserdasid vett.
5Mäed kõikusid Issanda ees, see Siinai Issanda, Iisraeli Jumala ees.
6Samgari, Anati poja päevil, Jaeli päevil, olid teed tühjad ja rändurid käisid kaudseid teid.
7Iisraelis lakkasid olemast põldurid, lakkasid, kuni tõusin mina, Deboora, tõusin kui Iisraeli ema.
8Kui uusi jumalaid valiti, siis oli sõda väravais. Kas nähti kilpi või piiki Iisraeli neljakümnel tuhandel?
9Minu süda kuulub Iisraeli käsuandjaile, võitlusvalmitele rahva hulgas. Kiitke Issandat!
10Võikudel emaeeslitel ratsutajad, vaipadel istujad ja teekäijad - laulge sellest!
11Laulge hõiskehääli veeammutuspaikades, seal ülistatakse Issanda õiglust, tema põldurite õiget panust Iisraelis, siis kui Issanda rahvas läks alla väravaisse.
12Virgu, virgu, Deboora! Virgu, virgu, laula laulu! Tõuse, Baarak, võta tagasi oma vangid, Abinoami poeg!
13Tol korral läks jääk alla vägevate juurde, Issanda rahvas tuli kangelastena alla mu juurde.
14Efraimist need, kes olid välja juurinud Amaleki, sinu järel Benjamin koos su hõimudega. Maakirist laskusid käsuandjad ja Sebulonist valitsuskepi kandjad.
15Debooraga koos mu vürstid Issaskaris, ja nagu Issaskar, nõnda Baarak läkitati orgu tema kannul. Ruubeni rühmadel olid suured arupidamised.
16Miks jäid istuma sadulakorvide vahele, kuulama karjaste vilesid? Ruubeni rühmadel olid suured arupidamised.
17Gilead jäi paigale teisele poole Jordanit, ja Daan, miks ta teenis võõrastes laevades? Aaser istus mererannas ja jäi oma valgmate juurde.
18Sebulon on rahvas, kes osutas surmapõlgust, nõndasamuti Naftali välja kõrgete paikade peal.
19Kuningad tulid, sõdisid, tol korral sõdisid Kaanani kuningad, Taanakis, Megiddo vee ääres, aga hõbedat nad saagiks ei saanud.
20Taevast taplesid tähed, oma teedelt taplesid need Siisera vastu.
21Kiisoni jõgi uhtus nad ära, muinasaja jõgi, Kiisoni jõgi. Astu, mu hing, väega!
22Siis oli hobukapjade plaginat tema täkkude nelja ajades.
23Needke Meeros, ütleb Issanda ingel, needke tõesti ta elanikud! Sest nad ei tulnud Issandale appi, Issandale appi kangelaste hulgas.
24Õnnistatud olgu naiste hulgas Jael, keenlase Heberi naine, õnnistatud naiste hulgas telkides!
25Teine küsis vett, tema andis piima, ulatas kalli kausiga petipiima.
26Ta sirutas käe vaia ja parema käe töömeeste vasara järele. Ta tagus Siiserat, lõhkus ta pea, purustas ja puuris läbi ta oimud.
27Jaeli jalgade juures vajus Siisera kokku, langes, jäi lamama, Jaeli jalgade juures ta vajus, langes. Kus ta vajus, seal ta langes tapetuna.
28Siisera ema vaatas aknast, kurtis läbi aknaava: Miks viibib ta vanker tulemast? Miks pole kuulda ta rakendite müra?
29Tema targemad vürstinnad vastasid talle, ka ta ise andis enesele vastuse:
30Eks nad leia, jaga saaki? Tüdruk, kaks tüdrukut mehe kohta, kirjusid kangaid saagiks Siiserale, saagiks kirjusid kangaid, kirjatud rätik, kaks rätti saagikssaadute kaeltel.
31Nõnda hukkuvad kõik su vaenlased, Issand. Aga kes sind armastavad, need on otsekui päike, kui ta tõuseb oma võimuses."
Ja maal oli rahu nelikümmend aastat.

Minu hing igatseb Sinu järele... Palu, et Jumal annaks sulle nälja ja janu Tema järele!

Mida enamat saaks Jumala rahvas pärast suurt võitu teha, kui üheskoos pidutseda?
Deboora võidulaul on üks vanimaid tekste Kohtumõistjate raamatus ja see esitab elava ning dramaatilise ülevaate sellest, mis juhtus siis, kui
Mäed kõikusid Issanda ees...(salm 5)

Kõigest kumab läbi tõsiasi, et Jahve on valitsemas. See, mida võiksime näha üksnes inimliku võitlusena eluruumi pärast, saab siin kosmilise tähenduse.
Kui sõjavägi välja marsib, siis ma astub Issand ise
... esile Edomi väljadelt (salm 4).
Sõjameeste õiglane võitlus väljendab tegelikult Issanda õiglust (salm 11).

Tänases maailmas suudavad vaid õiglased näha Jumala Vaimu tööd erinevate sündmuste taga, langemata sealjuures fanatismi või künismi. Kui meie maailm on haaratud poliitikasse ja konflikti raha ning maa pärast, siis ei tohi me unustada, et kõige selle üle on Jumala suveräänne valitsus. Ebaõigluse ja vaesuse keskel on raske säilitada julgust ja usku. Et mõista oma kuulumist Jumala kuningriiki, on oluline meenutada seda, kes on meie Jumal ja mida Ta on teinud meie heaks läbi ajaloo.

Deboora ja Baaraki võidulaulus mainitakse ka nelja suguharu, kes lahingus ei osalenud (salmid 15-17). Need elasid mõnevõrra kaugemal kaananlaste vägivallast, kuid väärivad hukkamõistu, kuna nad
...teenisid võõrastes laevades ja istusid mererannas, kui Sebulon osutas surmapõlgust... (salmid 17-18)

Kumma poolega saad ennast seostada? Meil tuleb mõista, et kui ootame Jumalalt kõige korraldamist, tegemata ise midagi, osutume hoopis ebausklikuks (Martin Luther King Jr, 1929-1968)

Selle kommentaari autor: Ruth Valerio