Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ohtlik sõna

Esmaspäev, 18. Oktoober 2010

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 36:1-19

Rullraamatu põletamine
1Ja Juuda kuninga Joojakimi, Joosija poja neljandal aastal tuli Jeremijale sõna Issandalt, kes ütles:
2"Võta enesele rullraamat ja kirjuta sinna kõik need sõnad, mis ma sulle olen rääkinud Iisraeli ja Juuda ning kõigi rahvaste kohta, alates päevast, kui ma hakkasin sulle rääkima, Joosija päevist kuni tänase päevani!
3Võib olla, et kui Juuda sugu kuuleb kõigest sellest õnnetusest, mille ma kavatsen neile saata, siis nad pöörduvad igaüks oma kurjalt teelt ja ma võin neile nende süü ja nende patu andeks anda."
4Siis Jeremija kutsus Baaruki, Neerija poja; ja Baaruk kirjutas rullraamatusse Jeremija suust kõik Issanda sõnad, mis ta oli temale rääkinud.
5Ja Jeremija käskis Baarukit, öeldes: "Mind peetakse kinni, mina ei saa minna Issanda kotta.
6Aga mine sina ja loe paastupäeval Issanda kojas rahva kuuldes rullraamatust Issanda sõnad, mis sa oled minu suust üles kirjutanud; ja loe need ka kogu Juuda kuuldes kõigile, kes tulevad oma linnadest!
7Vahest langeb nende alandlik palve Issanda ette ja igaüks pöördub oma kurjalt teelt; sest suur on viha ja raev, millega Issand seda rahvast on ähvardanud."
8Ja Baaruk, Neerija poeg, tegi kõik nõnda, nagu prohvet Jeremija teda oli käskinud, ja luges raamatust Issanda sõnad Issanda kojas.9Ja Juuda kuninga Joojakimi, Joosija poja viienda aasta üheksandas kuus kuulutati Issanda ees paast kogu Jeruusalemma rahvale ja kogu rahvale, kes Juuda linnadest oli tulnud Jeruusalemma.
10Siis luges Baaruk raamatust Jeremija sõnad Issanda kojas, kirjutaja Gemarja, Saafani poja kambris ülemises õues, Issanda koja uue värava suus, kogu rahva kuuldes.
11Kui Miika, Saafani poja Gemarja poeg, kuulis raamatust kõiki Issanda sõnu,
12siis ta läks alla kuningakotta kirjutaja kambrisse, ja vaata, seal istusid kõik vürstid: kirjutaja Elisama, Delaja, Semaja poeg, Elnatan, Akbori poeg, Gemarja, Saafani poeg, Sidkija, Hananja poeg, ja kõik muud vürstid.
13Ja Miika andis neile edasi kõik sõnad, mis ta oli kuulnud Baarukit rahva kuuldes raamatust lugevat.14Siis läkitasid kõik vürstid Baaruki juurde Jehudi, Netanja poja, Kuusi poja Selemja pojapoja, et ta ütleks: "Võta kaasa rullraamat, millest sa rahva kuuldes lugesid, ja tule siia!" Ja Baaruk, Neerija poeg, võttis rullraamatu kaasa ning tuli nende juurde.
15Ja nad ütlesid temale: "Istu nüüd ja loe seda meie kuuldes!" Ja Baaruk luges nende kuuldes.
16Aga kui nad olid kuulnud kõiki sõnu, siis vaatasid nad kohkunult üksteisele otsa ja ütlesid Baarukile: "Me peame kuningale kõik need sõnad teatavaks tegema!"
17Ja nad küsitlesid Baarukit, öeldes: "Jutusta ometi meile, kuidas sa kõik need sõnad tema suust kirja panid?"
18Ja Baaruk vastas neile: "Oma suuga ütles ta mulle kõik need sõnad ette ja mina kirjutasin tindiga raamatusse."
19Siis ütlesid vürstid Baarukile: "Mine peida ennast, sina ja Jeremija, ja keegi ärgu teadku, kus te olete!"

Olgu Sinu Sõna valguseks iga rahva elus. Las me saame üheks Sinu tahtes, Issand, ja lõpeta meie patused tülid (Frank von Christierson).

Joojakimi valitsemise ajal oli Jeremijal suur vastuolu kuningaga. Joojakimi isa oli jumalik kuningas Joosija, ja poeg ei oleks saanud olla erinev. Nagu paljud autoritaarsed despoodid, oli ka tema üsna ebakindel, nagu kirjeldatud juhtum näitab. Väliselt oli ta otsusekindel ja tugev, kuid tema tegusid iseloomustas kartmatu sõgedus (s 23-25). Võime ühtlasi saada selgust, miks Jeremija raamat on näiliselt nii seosetu, siin liigutakse ühest valitsusajast teise ja jälle tagasi. Jutlustajana oli Jeremija rohkem huvitatud oma sõnumist kui selle organiseerimisest raamatusse. Baaruk kirjutas Jeremija sõnad üles, ja on võimalik, et meieni jõudnud tekst põhineb kirjutise uuemal versioonil (s 32).
Kirjutatud sõna on võimas tööriist, mida saab kergesti liigutada ühest kohast teise, ja ka peita. Selle lihtsa vahendiga muutis Jeremija oma sõnade mõju mitmekordseks. Rullraamatu mõju on jälgitav ka 150 aastat hiljem, kui see taasavastatakse, ning see muudab täielikult järeltulevate põlvede elu ja toob nad ärkamisele. Nad pöörduvad tagasi Jeruusalemma, et Nehemja juhtimisel üles ehitada tempel (Nh 8).Rullraamatu põletamine on otsekui mõistujutt. Joojakimi valitsus on just nii õrn kui hävitatud rullraamat. Rullraamatu taastamisel antakse mõista, et raamat kirjutatakse uuesti nii mitu korda, kui seda hävitatakse. Nii on see sõnum kandunud meienigi ja on väärtuslikum kui mistahes majad või maavaldused.

Palveta piibliseltside tegevuse eest – ja ka Avatud Piibli Ühingu eest kogu maailmas. Kui Piibel on tehtud kättesaadavaks ja mõistetavaks, on sel võim muuta terveid rahvaid.

Selle kommentaari autor: David Bruce