Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lõplik langemine

Reede, 22. Oktoober 2010

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 38:24-39:18

Sidkija küsib nõu Jeremijalt
24Siis Sidkija ütles Jeremijale: "Keegi ärgu saagu teada neid sõnu, muidu sa sured!
25Ja kui vürstid kuulevad, et ma sinuga olen rääkinud, ja nad tulevad su juurde ning ütlevad sulle: Kõnele ometi meile, mida sa rääkisid kuningale, muidu me surmame sinu, ära meile salga, ja mida kuningas sulle rääkis,
26siis ütle neile: Ma lasksin langeda kuninga ette oma alandliku palve, et ta ei saadaks mind tagasi Joonatani kotta surema."
27Kõik vürstid tulidki Jeremija juurde ja küsisid temalt; aga ta vastas neile just nende sõnadega, nagu kuningas oli käskinud. Siis nad läksid vaikides ära ta juurest, ja asi jäi saladusse.
28Ja Jeremija jäi vahtkonnaõue kuni päevani, mil Jeruusalemm vallutati.
Jeruusalemm vallutatakse
1Ja kui Jeruusalemm oli vallutatud - Juuda kuninga Sidkija üheksandal aastal kümnendas kuus oli Paabeli kuningas Nebukadnetsar ja kogu tema sõjavägi tulnud Jeruusalemma vastu ja oli asunud seda piirama,
2ja oli Sidkija üheteistkümnendal aastal neljanda kuu üheksandal päeval tunginud linna sisse -,
3siis tulid kõik Paabeli kuninga vürstid ja asusid keskmisse väravasse: Neergal Sar-Eser, Samgar-Nebo, Sar-Sekim, ülemkammerhärra, Neergal Sar-Eser, ülemmaag, ja kõik muud Paabeli kuninga vürstid.
4Aga kui Juuda kuningas Sidkija ja kõik sõjamehed nägid neid, siis nad põgenesid ja läksid öösel linnast välja mööda kuninga rohuaia teed läbi müüridevahelise värava; ta läks välja lagendiku suunas.
5Ent kaldealaste sõjavägi ajas neid taga ja nad said Sidkija kätte Jeeriko lagendikel; nad võtsid ta kinni ja viisid Riblasse, Hamatimaale, Paabeli kuninga Nebukadnetsari juurde, kes mõistis tema üle kohut.
6Ja Paabeli kuningas laskis tappa Sidkija pojad Riblas tema silme ees; Paabeli kuningas tappis ka kõik Juuda suurnikud.
7Ja ta tegi Sidkija silmad pimedaks ning aheldas ta vaskahelaisse, et viia ta Paabelisse.
8Ja kaldealased põletasid tulega kuningakoja ja rahva kojad ning kiskusid maha Jeruusalemma müürid.
9Ja rahva säilinud osa, kes oli linna alles jäänud, ja ülejooksikud, kes olid tema poole üle jooksnud, ja muud rahva riismed viis ihukaitsepealik Nebusaradan vangi Paabelisse.
10Aga osa vaesemast rahvast, kellel midagi ei olnud, jättis ihukaitsepealik Nebusaradan Juudamaale ja andis neile samal ajal viinamägesid ning põlde.
Nebukadnetsar käsib hoolitseda Jeremija eest
11Ja Paabeli kuningas Nebukadnetsar oli andnud ihukaitsepealikule Nebusaradanile Jeremija kohta käsu, öeldes:
12"Võta tema ja kanna hoolt tema eest, ära tee talle midagi kurja, vaid talita temaga nõnda, nagu ta ise sulle ütleb!"
13Siis ihukaitsepealik Nebusaradan, ülemkammerhärra Nebusasban, ülemmaag Neergal Sar-Eser ja kõik Paabeli kuninga pealikud läkitasid talle järele -
14nad läkitasid talle järele ja lasksid tuua Jeremija vahtkonnaõuest ning andsid tema Gedalja, Saafani poja Ahikami poja hoolde, et ta viiks tema oma kotta; nõnda jäi ta rahva keskele.
Ebed-Melekile tagatakse elu
15Ja Issanda sõna oli tulnud Jeremijale, kui teda vahtkonnaõues kinni peeti; ta oli öelnud:

Kui kaotan kõik, mis mul on, kas mu usk sinusse jääb muutumatuks, Issand? Aita mind, et sina oleksid mu olulisim varandus.

Juulis 587 eKr langeb lõpuks Jeruusalemm pärast 18 kuulist piiramist. Sidkija hiilib öösel minema, ta lõpp on kindel. (s 6-7). Võib ainult oletada, millised küsimused keerlesid ta peas tema ülejäänud elu jooksul, kui ta elas pimeduses.
Jeremijal läks paremini. Nüüd sai võimule Gedalja (vt 40:5). Jeremija on tema valitsuse all kaitstud. Varsti siiski Jumal räägib talle teiste vajadustest, eriti Eded-Meleki omadest. See pole enam see prohveti varasem heroiline päästmine äkilisest surmast, vaid tema usk Jumalasse (s 18). Selle taga on pühalik hoiatus, mida Jeremija kordab oma sõbrale; kohus tuleb ja linna sõjaline kokkuvarisemine pole selle lõppstaatus.
Juutidel oli eriline tunnetus ruumilisest pühadusest - püha maa, püha linn, tempel ja Pühade Püha. Kõik need võeti neilt ära, just nagu Jumal ise oleks oma rahva maha jätnud. Tänapäeva tempel pole kivist. See koosned inimestest, kelles Jumal elab oma vaimu läbi.

Jumala kindel armastus ja arm ei lakka kunagi, nad on uued igal hommikul, ta ustavus on suur.

Selle kommentaari autor: David Bruce