Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kas suudad seda uskuda?

Laupäev, 27. November 2010

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jr 51:45-64

Paabeli kohtupäev
45Minge ära selle keskelt, minu rahvas, ja päästke igaüks oma elu Issanda tulise viha eest!
46Ärgu ainult teie süda mingu araks ja ärge kartke kuulujutte, mis maal kostavad, kui ühel aastal tuleb üks kuulujutt ja järgmisel aastal teine, kui maal on vägivald ja valitseja on valitseja vastu!
47Sest vaata, päevad tulevad, mil ma karistan Paabeli nikerdatud kujusid; ja kogu tema maa jääb häbisse ning kõik langevad surnult maha sel maal.
48Siis rõõmustavad Paabeli pärast taevas ja maa ja kõik, mis neis on, kui põhja poolt tulevad tema kallale hävitajad, ütleb Issand. 49Paabelgi langeb Iisraeli mahalöödute pärast, nagu Paabeli pärast langesid mahalöödud kogu maal.
50Teie, mõõga eest pääsenud, minge, ärge jääge seisma! Mõelge kaugel Issandale ja teile meenugu Jeruusalemm!
51"Me häbeneme, kui kuuleme laimu; häbi katab meie palet, kui muulased tulevad Issanda koja pühaduste kallale."
52Seepärast, vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma karistan tema nikerdatud kujusid ja kogu ta maal oigavad haavatud.
53Kuigi Paabel peaks tõusma taevani ja kuigi ta kindlustaks oma võimsa kõrgendiku, kummatigi tulevad minult tema kallale hävitajad, ütleb Issand.
54Kuula! Hädakisa Paabelist ja suurest hävingust kaldealaste maal!
55Sest Issand hävitab Paabeli ja lõpetab sealt suure lärmi, kuigi ta lained kohisevad nagu suured veed ja kostab ta hüüete kära.
56Sest tema kallale, Paabeli kallale, tuleb hävitaja ja tema kangelased võetakse vangi, nende ammud murtakse katki; sest kättemaksu Jumal, Issand, maksab kindlasti kätte.
57Ja ma teen joobnuks tema vürstid ja targad, maavanemad, asevalitsejad ja kangelased, et nad uinuksid igavesse unne ega ärkaks enam, ütleb kuningas, kelle nimi on vägede Issand.
58Nõnda ütleb vägede Issand: Laiad Paabeli müürid kistakse maani maha, ja tema kõrged väravad põletatakse tules. Rahvad vaevavad endid ilmaaegu ja rahvahõimud väsitavad endid tule tarvis." 59Ülesanne, mille prohvet Jeremija andis Serajale, Mahseja poja Neerija pojale, kui see läks koos Juuda kuninga Sidkijaga Paabelisse selle valitsemise neljandal aastal; Seraja oli majutuspealik.
60Jeremija oli kirjutanud ühte raamatusse kogu selle õnnetuse, mis Paabelile oli tulemas, kõik need sõnad, mis Paabeli kohta on kirjutatud.
61Ja Jeremija ütles Serajale: "Kui sa jõuad Paabelisse, siis vaata, et sa loed kõik need sõnad
62ja ütled: Issand, sina oled rääkinud selle paiga kohta, et sa hävitad selle, nõnda et siin ei ela ükski, ei inimene ega loom, vaid et see jääb igavesti laastatuks!
63Ja kui sa selle raamatu oled lõpuni lugenud, siis seo selle külge kivi ja viska see keset Frati jõge
64ning ütle: Nõnda vajub Paabel ega tõuse enam õnnetuse pärast, mille ma temale toon: nad peavad väsima!"
Siiani on Jeremija sõnad.

Jumal üllatab meid oma armuga. Mõtle oma hiljutistele õnnistustele tänuga südames. “Issand luba, et need mälestused aitaksid mul sind usaldad tulevikus enam!”

1982.aastal elasime Saksamaal, Ida-Saksamaa piiri märgistava tara lähedal. Nii püstitatud tara kui ka sellega seotud mür Berliinis olid tugevad ja järeleandmatud. Vaatamata sellele kui paljud meie naabritest ning idapoolsed nende hulgast, kes meid usaldasid - väljendasid oma kahetsust selle müüri üle, ei uskunud tegelikult keegi meist, et see võiks iial mahakistud saada.Ometi 1898.aastal see langes ning ka minu omaduses on tükike sellest kuulsas müürist- selle raius mulle sõber, kes sama müüri taga kinni oli olnud.
Täpselt sama uskumatuna tundus tõsiasi, et Paabeli müürid võiksid kunagi langeda (s 44).
Need olid kuulsad oma laiuse (s 58) ja pikkuse poolest, kokku tuli neid ligi 500 ruutkilomeetrit. Paksu välismüüri ja veel paksema sisemise müüri vahel oli piisavalt ruumi et 2 kaarikut said seal kõrvuti sõita. Tegelikult tundus Paabeli langemine sedavõrd võimatuna, et Jeremija pidi selle kinnitamiseks välja pakkuma jätkuvalt ühe pildi teise järel.
Jehoova vihakarikast joomine teeb Paabeli elanikud rumalaiks, otsekui oleks keegi nende joogi sisse midagi pannud (s 39). Eelajalooline meremüüt ja selle kangelane, nende Jumal Marduk, kes paneb korra kehtima kaose üle - on nüüd pööratud tagurpidi ( s 42).
Ja nende sikuraadid, millede üle nad nii uhked olid - muutuavd juurdepääsmatuiks ning ka sissepääsmatuiks. Taas on siin teemasid mida uuesti kohtame Ilmutuse raamatus ( nt salmid 6-10), kus Paabel kannab vaimset tähendust, “Hävituse linn” -oleks olnud selle nimi “Palveränduri teekonnas”. Enne Paabeli langemist saavad ka poliitilised intriigid vaba leviku (s 45-58) ning Jumala rahvast kutsutakse üles aja märke tähele panema ning rahulikuks jäääma.
Samasuguseid märkusi tegi ka Jeesus viidates aegadele mis eelnevad tema tagasitulekule ning kutsus samuti üles rahulikule valmisolekule (Mt 24:6). Olles otsekui pagulased selles maailmas, koegeme ka meie neil viimastel päevadel pingelist and ometi rahulikku ootust Tema tagasitulekule mõeldes, ning oodates päeva mil Jumal viib täide oma plaanid. Kas saad siis öelda kõige austusega mõeldes ka argisele mida kohtad täna: “Kõige selle eest mida kohe vastu võtame Jumala käest - oleme tänulikud”?
Ja kui saad, on su suhtumine nähtav sama avalikult kui tegi seda Jeremija?

“Heida Issanda peale oma koorem, ja tema hoolitseb sinu eest; ta ei lase iialgi kõikuda õiget!” (Ps 55:23)

Selle kommentaari autor: APÜ