Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kuulumise koht

Pühapäev, 22. Mai 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 108

Jumala ülistus ja lootus tema abile
1Taaveti laul ja lugu.
2Kindel on mu süda, oh Jumal! Ma tahan laulda ja mängida, samuti mu au.
3Virgu, naabel, virgu, kannel, ma äratan üles koidu!
4Issand, ma tahan sind tänada rahvaste seas, ja tahan sulle mängida rahvahõimude keskel.
5Sest suur kuni taevasteni on sinu heldus ja kuni ülemate pilvedeni sinu ustavus.
6Jumal, ülenda ennast üle taevaste ja üle kogu ilmamaa olgu su auhiilgus!
7Et pääseksid su armsad, selleks aita oma parema käega ja vasta meile!
8Jumal on rääkinud oma pühamus: Ma tahan võidutseda, jaotada Sekemi ja mõõta ära Sukkoti oru.
9Gilead on minu ja Manasse on minu, Efraim on mu pea kaitse. Juuda on mu valitsuskepp,
10Moab on mu pesukauss, Edomi peale ma viskan oma sandaali. Vilistimaa, hõiska minule!
11Kes viib mu kindlasse linna? Kes saadab mind Edomini?
12Eks sina, Jumal, tõuganud meid ära, ega sina, Jumal, läinudki välja meie sõjaväega?!
13Anna meile abi kitsikuses, sest tühine on inimeste abi!
14Jumalaga me teeme vägevaid tegusid ja tema tallab maha meie rõhujad.

“Siis Jeesus rääkis neile taas: "Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus." (Jh 8:12) Kummardu Jumala ette tuues talle oma and või uuendatud otsus järgida teda kuni lõpuni.

Iial varem ei ole kuhugi või kellegagi kokku kuulumise tähtsus olnud läänemaailmas nii aktuaalne kui praegu. Meie rahutus, pidevalt muutuvas ja ajutises maailmas muutub juurte tunnetamine järjest harvemaks. Paljudes maades kasvab hüppeliselt üksi elavate inimeste arv, samamoodi kui nende arv, kes kurdavad isoleerituse ja stressi üle. Paljude jaoks moodustavad nende sõbrad nüüd nende perekonna ning murettegev hulk kristlasi ei kuulu enam ühessegi kohalikku kogudusse sest see ei tundu neile enam olulisena. Kõik see aga leiab äkilise lahenduse hetkedel kui meie ellu tuleb äärmine pinge. Sest siis vaatame enese ümber, otsides neid kes on “meie poolt”, kellega võime kokku hoida ja kuuluda ükskõik millises olukorras.
Taavet teadis, mis tähendab olla nurka surutud. Psalm 108 räägib sellest väga otse, kuna see on kokku pandud kahest teisest Taaveti psalmi lõpuosast, milled ta kirjutas keset raskeid aegu (Ps 57:7–11; 60:5–12). Mõlemad algavad rõhumise olukorras ja mõlemad lõpevad positiivselt -Taavet kinnitab oma usaldust Jumala vastu ning oma turvalisust Temas. Neis psalmides näeme Taavetit keda aetakse taga nagu looma, peitumas koopasse, siis kaotamas lahingut sel ajal kui kodus toimub hävitus (1Sm 24:1-3, 2Sm.8)
Ja vaatamata kõigele sellele, kirjeldab ta kohe esimeses salmis, et ta süda on kindel. Sõna mida ta siin kasutab, oli üldina heebreakeelne omadussõna mis märkis millegi ettevalmistatuste lõpuleviimist, või mis olid hästi kinnitatud. Taoline kindlus tuleb sügavalt Taaveti olemusest ( s 6) kus ta on absoluutselt veendunud Jumala armastuses. Sõna mida siin armastuse kohta kasutatakse, tuleb Heebrea poeesiast, märkides väga tugevaid sidemeid suhtes ning kirglikku pühendumist. See ei olnud mingi sentimentaalsus või soovmõtlemine.
Kaasaegset võrdlust kasutades võiks öelda, et Jumala armastus on kindlam kui Teflon või muu vastupidav pind - see püsib vaatamata tingimustele. Ja Jumal kutsub oma kogudust üles käituma kaasaegsele kultuurile vastandudes - ilmutama oma eludes sedasama armastust ning kindlust.

Küsi Jumalalt kuidas võiksid praktiliselt toetada oma kohalikku kogudust nii, et muutukside veel enam sellise radikaalse armastuse väljendajaiks.

Selle kommentaari autor: Fran Beckett