Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tarkuse leidmine

Pühapäev, 19. Juuni 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 111

Jumal hoolitseb oma rahva eest
1Halleluuja! Ma tänan Issandat kõigest südamest õiglaste osaduses ja koguduses!
2Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel.
3Aulised ja ülevad on tema tööd ja tema õigus kestab igavesti.
4Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja armuline on Issand.
5Ta annab toidust neile, kes teda kardavad, ta peab igavesti meeles oma lepingut.
6Ta on ilmutanud oma tegude vägevust oma rahvale, et neile anda paganate pärusmaa.
7Tema kätetööd on tõde ja õigus; usaldatavad on kõik ta seadmised.
8Need on toetatud ikka ja igavesti, need on tehtud tões ja õiguses.
9Ta läkitas lunastuse oma rahvale, ta kinnitas oma lepingu igaveseks, püha ja kardetav on tema nimi.
10Issanda kartus on tarkuse algus; hea arusaamine on kõigil, kes teevad seda mööda; tema kiitus kestab igavesti.

Rõõm ei ole niivõrd õnnelikkus kui lihtsalt igavikuline ekstaas hinges, mis on teinud rahu Jumalaga ja on valmis tegema tema tahet.

Seda psalmi on väga julgustav lugeda. Psalmisti entusiasm lausa hüppab leheküljelt välja, kui sõnad keerlevad tema põletavas soovis kuulutada, mida Jumal on teinud. Ühendades kiitushümni tarkusjuhenditega, on see psalm üks kahest halleluuja-psalmist. Kummaski on kakskümmend kaks rida, mis algavad järjestikuste tähtedega heebrea tähestikust. Selles psalmis räägib autor Jumala suurtest tegudest ja järgmises inimesest, kes rajavad oma elu sõnakuulelikkusele Jumalale ja prioriteetide jälgimisse. Psalmist on sügavalt tänulik Jumalale ja tunneb, et kui ta mõtiskleb Jumala iseloomule ja tegevusele, siis hakkab ta maailma teisiti tajuma. Tõeline tarkus tuleb Jumala kartusest (s 10). See kartus pole psühholoogiline seisund, mis on seotud ängistuse või hirmuga, vaid pigem hõlmab sügavat aukartust ja pühendunud sõnakuulelikkust. Jumalik tarkus pole mingi abstraktne arusaamine ega omandatud informatsioon, vaid pigem praktiline taipamine koos vaimuliku selgusega (Õp 9:10–12; 4:5–9). See tuleb Jumalale endale keskendumisest, tema iseloomule, prioriteetidele ja tegevusele, paludes tal ümber vormida meie mõtlemine (Rm 12:2).
Olles heategevusliku organisatsiooni juht, saan pidevalt pakkumisi konverentsidel ja koolitustel osalemiseks, et täiendada oma teadmisi. Mõnikord imestan selle üle, sest ma ei arva, et paistan erilise ebakompetentsusega silma. Need asjad on muidugi vajalikud, kuid kui need välja tõrjuvad investeeringu jumaliku tarkuse arendamisse, või kui mõõdame teisi nende staatuse järgi või laste edukust nende eksamitulemuste alusel, siis me oleme suures hädas.

Ole endaga aus, küsides Pühalt Vaimult abi, mille alusel sa otsustad teiste inimeste üle? Kuidas sinu kirik näitab, mida ta tegelikult väärtustab inimestes?

Selle kommentaari autor: Fran Beckett