Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kuidas peaksime elama?

Neljapäev, 15. Detsember 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ts 5:12-28

Nõuandeid koguduse eluks
12Ent me palume teid, vennad, tunnustada neid, kes teie seas tööd teevad ja teid Issandas juhatavad ning noomivad,
13ja pidada neist armastuses üliväga lugu nende töö pärast. Hoidke omavahel rahu!
14Meie aga manitseme teid, vennad: noomige korratuid, julgustage pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu!
15Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege alati head üksteisele ja kõikidele!16Rõõmustage alati,17palvetage lakkamatult,18tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!19Ärge kustutage Vaimu,20ärge põlastage prohvetiandi,21katsuge läbi kõik, pidage kinni heast,22hoiduge igasuguse kurja eest!
Lõputervitused
23Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks!
24Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda.25Vennad, palvetage meie eest!26Tervitage kõiki vendi püha suudlusega!
27Ma vannutan teid Issanda nimel, et see kiri loetaks ette kõikidele vendadele!28Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega!

“Igavene Jumal, sa oled meile õpetanud, et öö on möödumas ning päev on saabumas: palun hoia meid ärkvel ja valvel; ootamas tavariigi saabumist.”

On vale Pauluse kirja lõpuosa üleskutsetest üle libiseda kui pelgast postskriptumist, mis ei puuduta peamist teoloogilist diskussiooni. Pauluse teinekord kuivadest ja keerulistest teoloogilistest argumentidest (mille poolest ta oli kuulus isegi omal ajal) ei paista alati välja tõsiasi, et ta tegelikult oli vägagi karjasemeelne. Ka see kiri sisaldab palju lõpuaegadest, kuid selle eesmärk ei ole sugugi inimesi instrueerida Jeesus teise tulemise detailides. Pigem on selle peamiseks eesmärgiks küsida ja vastata järgmisele küsimusele: kuidas me peaksime elama? Meile on antud lühike vastus: peame elama Jumalale meelepäraselt (4:1) - kuid siin, kirja lõpus selgitab Paulus mida ta selle all mõtles, kasutades jõuliselt lakoonilisi fraase kirjeldamaks kristlikke suhteid ning kristlikku elulaadi. Kas peaksime olema üllatunud et meie kogudused siiani maadlevad samade küsimustega?
Küsimused juhtimisviiside kohta on siiani jäänud vastuolulisteks. Pauluse hilisemad kirjad rõhutavad kasvaval määral kristliku juhtimise kvaliteete, kuid meie peame ka ise olema valmis olema juhitavad (s 12,13). Meil tuleb hoolida oma koguduse kõige tähelepandamatuist liikmeist, korratuist (neist kes koguduses mõnikord kõige enam tüli tekitavad), pelglikke tuleb julgustada (neid kes on haavatud või segaduses) ning nõrkadest (kes on uskumisega hädas) tuleb hoolida. Neid kõiki tuleb kohelda kannatlikkusega ja targalt. (s 14,15)
Ja me ise peame eemale tõmbuma igasugusest kurjusest, kinni hoides kõigest mis on hea (s 21). Aga kuidas saaksime olla kogu aeg rõõmsad, pidevalt tänada kõikides olukordades (s 16-18)? Ainult siis kui meie vaateväli ei ole sama mis maailmal. Meil tuleb kohata igasuguseid probleeme - haigusi, kaotusi, vaesust või tagakiusu. Ja me suudame seda, sest Jumal tahab et teeme seda (s 18). Ja Jumal teab, et suudame seda, sest ta saatis oma Poja meid lunastama, ning tuleb päev mil ta saadab Jeesuse tagasi meie juurde. Sellel päeval kogeme mis on tõeline rõõm.

“.... tee meid tugevaks usus, et kui Kristus tuleb oma auhiilguses, võiksime talle vastu minna tervitades teda rõõmuga... Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi....Aamen” (A Prayer Book for Australia)

Selle kommentaari autor: John Harris