Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Puhke- ja juubeliaasta

Teisipäev, 6. Märts 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 3Ms 25: 1-34

Puhke- ja juubeliaasta
1Ja Issand rääkis Moosesega Siinai mäel, öeldes:
2"Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui te tulete maale, mille mina teile annan, siis maa puhaku Issanda auks!
3Kuus aastat külva oma põldu ja kuus aastat nopi oma viinamäge ja korista maa saaki,
4aga seitsmendal aastal olgu maal täielik puhkeaeg, puhkus Issanda auks: sa ei tohi külvata oma põldu ega noppida oma viinamäge!
5Ära lõika pärast su lõikust isevõrsunud vilja ja ära nopi hoolduseta kasvanud viinamarju! See olgu maale puhkeaastaks!
6Aga maa puhkeaja vili võib olla teile toiduks: sinule, su sulasele ja teenijale, su päevilisele ja majalisele, kes elab võõrana su juures.
7Ka su karjale ja metsloomadele, kes su maal on, olgu toiduks kogu selle saak! 8Loe enesele seitse aastanädalat, seitse korda seitse aastat: nõnda saab sulle seitsme aastanädala aega nelikümmend üheksa aastat.
9Siis lase seitsmenda kuu kümnendal päeval kõlada sarvehäält: lepituspäeval kõlagu sarv kogu maal!
10Ja pühitsege viiekümnendat aastat ning kuulutage vabakslaskmist kõigile elanikele maal; see olgu teile juubeliaastaks: igaüks teist saab tagasi oma pärisosale ja igaüks pöördub oma suguvõsa juurde.
11Viiekümnes aasta olgu teile juubeliaastaks: ärge külvake, ärge lõigake isevõrsunud vilja ja ärge noppige hoolduseta kasvanud viinamarju!
12Sest juubeliaasta olgu teile püha: sööge põllult, mida see ise kannab!13Niisugusel juubeliaastal peab igaüks saama tagasi oma pärisosale!
14Ja kui te maaomandi oma ligimesele müüte või oma ligimeselt ostate, siis ärge üksteist tüssake!
15Osta oma ligimeselt, arvestades aastaid pärast juubeliaastat; tema müügu sulle, arvestades saagiaastaid:
16seevõrra kui aastaid on rohkem, suurenda oma ostuhinda, ja seevõrra kui aastaid on vähem, vähenda oma ostuhinda, sest ta peab sulle müüma saagi kohaselt.
17Ükski ärgu tüssaku oma ligimest, vaid kartku oma Jumalat, sest mina olen Issand, teie Jumal!18Tehke mu määruste järgi ning pidage mu seadlusi ja täitke neid, et te võiksite maal julgesti elada!
19Maa annab siis teile vilja ja te sööte küllastuseni ning elate seal julgesti.
20Ja kui te küsite: Mida me sööme seitsmendal aastal? Vaata, me ei tohi külvata ega koristada oma saaki,

Inimesed on ikka olnud huvitatud jätkuvast kasvust ning tulemuslikkus on enamike uuudiste keskmes. Tänases piiblitekstis näeme, milline on Jumala "kasvupoliitika". Et seda tuleb tõsiselt võtta, näeme kasvõi sellest et need juhised anti Iisraelile juba enne kui neil üldse oma maa käes oli.

Jumal hoolitseb nii inimeste kui ka loomade, samuti looduse jaksamise eest. Kõigil tuleb iga seitsme aasta tagant puhata. Ka maa kuulub Jumalale. See tähendab, et maa, mida inimesed omasid, oli lõppkokkuvõttes Jumala oma. Sellest lähtuvalt iga 7x7 aasta tagant, ehk igal 50. aastal tuli taastada maa esialgne omandiõigus. Need juhised, mis Mooses sai Jumalalt, on vägagi kaasaegsed. Paljud inimesed põlevad oma töö tõttu läbi ning annavad lõpuks alla. Soomes on tuhandeid lootusetult võlaorjusse sattunuid, kellel pole usku helgemasse homsesse. Jumala selge sõnum on, et kellegi elu ei tohiks joosta ummikusse, alati peab jääma lootus puhke- ja juubeliaastast. Elus peab olema töö- ja puhkeaja rütm.
Otsekui sabat ja pühad jaotavad nädalat, annab puhke- ja juubeliaasta rütmi pikemale ajajärgule. Kui töö- ja puhkeaeg on paigas, toob see esile hea tulemuse ning õnnistuse. Kuid ka kosumisel on omad piirid. Piibli kohaselt ei ole riisumine väärtus.
Puhkeaasta tähendas enda Jumala hoolde jätmist. Kõrbes varustas Jumal rahvast mannaga, omal maal tõotas ta anda maale soodsa kasvu. Hiljem suunas Jeesus praktiliste asjade pärast muretsevaid jüngreid. Mõnikord inimestel ebaõnnestub oma põllu- või rahaasjade eest hoolitsemine.
On võimalik vaesuda ja sattuda kitsikusse. Seaduses oli säte ka sellist olukorda silmas pidades – juubeliaasta oli hädasolijate aeg.

Jumal ei salli ahnust, kuid sageli teeme pattu eirates meile seatud puhkeaegu suurema kasvu nimel. Palu, et Jumal näitaks sulle kus oled sellel alal eksinud -eriti aga millised on need asjad kus sa tegelikult ei usalda end jätta Jumala hoolde ega puhata.

Selle kommentaari autor: APÜ