Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Meeleparandus ja taastamine

Esmaspäev, 12. Märts 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 3Ms 26:40-46

Ähvardused sõnakuulmatuile
40Siis nad tunnistavad oma patusüüd ja oma vanemate patusüüd, truudusetust, mida nad mulle osutasid, samuti, et nad tegid mulle vastuoksa.
41Minagi pean tegema neile vastuoksa ja viima nad vaenlaste maale: vahest siis alandab ennast nende ümberlõikamata süda ja nad tunnistavad oma patusüüd.
42Siis ma mõtlen oma lepingule Jaakobi, Iisaki ja Aabrahamiga, ja ma mõtlen ka maale.
43Aga esmalt jääb maa nende poolt mahajäetuks ja saab hüvituse oma puhkeaegade arvel, siis kui on neist tühjendatud; ja nad ise peavad tunnistama oma patusüüd, aina sellepärast, et nad on hüljanud mu seadlused ja nende hing on põlanud mu määrusi.
44Aga isegi siis, kui nad on oma vaenlaste maal, ma ei hülga neid ega põlga täieliku hävituseni, tühistades oma lepingu nendega, sest mina olen Issand, nende Jumal.
45Ja ma mõtlen nende heaks lepingule nende esivanematega, keda ma rahvaste silme all tõin ära Egiptusemaalt, et olla neile Jumalaks. Mina olen Issand!"46Need on määrused, seadlused ja õpetused, mis Issand Siinai mäel Moosese kaudu andis enese ja Iisraeli laste vahele.

Isegi kui koged täna täielikku läbikukkumist - sul on lootust! Mine Jumala ette ja tuleta meelde tema tõotused Sulle, paranda meelt ning usu tema taastamisse. Tema on ustav!

Seistes omaenese poolt põhjustatud hävingu veerel tundub meile enamasti et kõik on läbi. Oleme teinud valed valikud ja tagajärjed on saanud meid kätte. Neis olukordades ei tule meil meeldegi see väike aga tähendusrikas väljend “Aga kui....” mis tänases teksti omab nii suurt tähendust.
Piiblis on palju sarnaseid pöördeid keset teksti. Tänane (s 44) on üks kaugemaleulatuvamaid neist, rikas ja sügav oma sisult ning kaugeleulatuv ajas. Hoolimata Iisraeli patust, Jumala kohtumõistmisest tema üle ning eksiilist - ei olnud selle rahva tulevik igaveseks sulgunud. Neil oli veel üks lootus - ja see oli Jumal, kes oma halastuses ja armus jääb ustavaks oma lepingule, kuigi on “tabanud” Iisraeli otse reetmiselt ning läbikukkumiselt. Jumalal oli nende jaoks ikka veel lootust ja tulevikku ning sellest ammutasid sügavalt kõik prohvetid julgustust rahvale kogu eksiili vältel.
Halastuse põhjuseks ja aluseks oli Jumala leping Aabrahamiga ( s 42) ning Iisraeli lunastav roll kogu inimkonna suhtes. Jumal ei jätnud Iisraeli sest oli pühendunud kogu inimkonnale, kõikidele rahvastele. Ta ei hävitanud neid täiesti, sest Tema loomuses ei olnud jätta pooleli oma päästetegu maailma heaks.
Just seesama ühendus Jumala ustavusest Iisraeli vastu ning tema päästeplaanist paganate suhtes - pani ap. Pauluse sügavalt mõtisklema taastamisest ja ülesehitamisest ( Rm 9-11ptk).
Aga on ka laiem kontekst, milles saavad kokku Jumala tõotus, et ta peab meeles om lepingut Aabrahamiga, tõotus maa suhtes (s 42-43) ja leping mis sõlmiti Siinai mäel. Jumal ei olnud unustanud ega hüljanud ühtegi neist ning seepärast toimib taas ja taas rahva päästmiseks.
Preester Sakarja, Ristija Johannese isa asetas need mõtted oma kiituslaulu seistes sõna otsese mõttes Jumala päästeteo, selle suurima sündmuse koidikul inimkonna ajaloos: “Kiidetud olgu Issand, et Ta on tulnud oma rahva ligi....nagu ta on rääkinud ajastute algusest..(tooma)päästmist meie vanelastest....et pidada meeles oma püha lepingut..meie Isale Aabrahamile.”

Tänu olgu Issandale Tema pääste eest! Kinnita sellega täna oma südant.

Selle kommentaari autor: APÜ