Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Üllatuste Jumal

Esmaspäev, 27. August 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 1

Nägemus Issanda auhiilgusest
1"Kolmekümnendal aastal, neljanda kuu viiendal päeval, kui ma olin vangide seas Kebari jõe ääres, sündis, et taevad avanesid ja ma nägin Jumala nägemusi."
2Kuu viiendal päeval, kuningas Joojakini vangiviimise viiendal aastal
3tuli Issanda sõna preester Hesekielile, Buusi pojale, kaldealaste maal Kebari jõe ääres; ja Issanda käsi tuli seal tema peale.
4"Ja ma vaatasin, ja ennäe, põhja poolt tuli marutuul suure pilve ja lõõmava tulega. Ja pilve ümber oli kuma, ja keskelt, tule keskelt, paistis otsekui hiilgav metall.
5Ja keset seda paistis midagi, mis koosnes neljast olevusest. Nende välimus oli niisugune: nad olid inimese sarnased,
6aga igaühel oli neli nägu ja igaühel oli neli tiiba.
7Nende jalad olid sirged ja nende labajalad olid nagu vasika sõrad. Ja nad hiilgasid nagu läikiv vask.
8Neil olid inimese käed tiibade all, neljas küljes; ja neil neljal olid oma näod ja oma tiivad.
9Nende tiivad puudutasid üksteist. Liikudes nad ei pöördunud, igaüks läks otse edasi.
10Ja nende näod olid niisugused: esiküljel inimese nägu, neliku paremal küljel lõvi nägu, neliku vasakul küljel härja nägu ja neliku tagaküljel kotka nägu.
11Niisugused olid nende näod. Ja nende tiivad olid laiali laotatud ülespoole; igaühel oli kaks tiiba vastastikuseks puudutamiseks ja kaks tiiba katsid nende ihu.
12Nad liikusid igaüks otse edasi: kuhu vaim iganes tahtis minna, sinna nad läksid, liikudes nad ei pöördunud.
13Ja olevuste vahel oli näha otsekui tuliseid süsi, mis põlesid tõrvikute sarnaselt, liikudes olevuste vahel sinna-tänna; ja tulel oli kuma ning tulest tuli välja välk.
14Ja olevused jooksid sinna-tänna, otsekui lööks välku.
15Siis ma vaatasin olevusi, ja ennäe, olevuste kõrval, igas neljas esiküljes, oli maas üks ratas.
16Rataste välimus ja nende tegumood: need helkisid nagu krüsoliit ja kõigil neljal oli ühesugune kuju. Need olid välimuselt ja tegumoelt, nagu oleks ratas olnud ratta sees.
17Liikudes nad läksid neljas eri suunas, liikudes nad ei pöördunud.
18Ja nende rattapöiad olid kõrged ning kohutavad; ja sel nelikul olid rattapöiad ümberringi täis silmi.
19Ja kui olevused liikusid, siis liikusid rattad nende kõrval; ja kui olevused tõusid maast üles, siis tõusid üles ka rattad.
20Kuhu vaim iganes läks, sinna läksid needki, sinna, kuhu vaim tahtis minna. Rattad tõusid üles samuti kui nemad, sest rattais oli olevuste vaim.
21Kui olevused liikusid, siis liikusid nemadki, ja kui need seisid, siis seisid nemadki; kui olevused tõusid maast üles, siis tõusid selsamal kombel ka rattad, sest rattais oli olevuste vaim.
22Ja olevuste peade kohal oli midagi taevalaotuse taolist, kohutav nagu jää, mis oli välja laotatud ülal nende peade kohal.
23Ja laotuse all olid nende tiivad üksteise poole välja sirutatud; igaühel oli kaks tiiba oma keha katmiseks.
24Kui nad liikusid, siis ma kuulsin nende tiibade kahinat otsekui suurte vete kohinat, otsekui Kõigevägevama häält, müristamise kaja - otsekui sõjaleeri kära. Kui nad seisid, siis nad lasksid oma tiivad longu.
25Ja hääl kuuldus taevalaotuse pealt, mis oli nende peade kohal; kui nad seisid, siis nad lasksid oma tiivad longu.
26Ja nende peade kohal oleva taevalaotuse peal oli midagi, mis paistis safiirikividena, midagi aujärje sarnast. Ja selle aujärje sarnase peal, ülal selle peal, oli keegi, kes oli välimuselt inimese sarnane.
27Ja ma nägin otsekui hiilgavat metalli, pealtnäha nagu tuld, millel oli kuma ümber, ülalpool sellest, mis paistis olevat ta niuded; allpool sellest, mis paistis olevat ta niuded, nägin ma pealtnäha nagu tuld ja sellel oli kuma ümber.
28Otsekui vikerkaare paiste, mis vihmapäeval on pilvis, oli kuma paiste ümberringi. See oli Issanda auhiilguse ilmutuse paiste! Ja kui ma seda nägin, siis ma langesin silmili maha ja kuulsin häält, mis kõneles.

Kuidas kujutled enesele Jumalat? Millist pilti näed silme ees või millised kunstitööd tulevad meelde? Enne kui hakkad piibliteksti lugema, lase silme eest läbi oma Jumala piltide “galerii”..

Kuidas sinu kujutluspilt sobis Hesekieli nägemusega? Võibolla pole sa kunagi proovinudki Jumalat ette kujutada, vaid pigem mõtelnud teise käsu peale, ning sulle oli raske ka avaküsimusele vastata. Või meenus sulle kuulus Michelangelo maal, Sixtuse kabelis, Roomas, kus habetunud Jumal puudutab noorusliku Aadama sõrmi? Seesama pilt, on kujundanud suuresti läänemaailma jumalapilti: vananev jumalus andmas volitusi üle elujõust pakatavale noorele inimesele. Võibolla on su jumalapilti kujundanud järgmised Piibli kirjakohad peale Hesekieli - Taanieli 7 või Ilmutuse 1 ptk (Kristusest): lõõmav tuli, kirkalt sätendav hiilgus, miljonite valguskaarte läbistamatu hõõgus...siin on palju enam seda mida sa ei näe, kui seda mida näed. Aga kõik see on ikkagi kaugel Jumalast enesest: see on ainult “Issanda ilmutuse auhiilguse paiste” (s 28)! Jumalat ei ole kuidagi võimalik taandada meie piiratud kujutlusvõime piltidesse.
Hesekieli nägemus jutustab meile tegelikult palju enam Jumalat ümbritsevast keskkonnast, sellest hämmastavast ja imetlusväärsest “kaarikute troonist” (kuigi see ei sarnane ühelegi kaarikule, mis iial on ehitatud). Tohutu lõõmav tuli, mitmenäolised ja -tiivulised inimese ja looma kujulised olendid, güroskoopilised, lõikuvad rattad täis silmi; tohutu kristalne pind ja pimestav safiiridest troon. Proovi neid olevusi joonistada ja vaata mis välaj tuleb. Või proovi kujutleda kuidas nad suunda muudavad ilma pööramata. Juba nende ümbrus käib üle meie arusaamise ja see kõik peaks ohjes hoidma igasuguse kiusatuse muuta Jumalat inimesesarnaseks või “tuua” ta samale tasandile - nii nagu seda sageli teeme, suhtudes Temasse liigse familiaarsusega, (mõnikord isegi oma lauludes) ignoreerides tema hämmastavat auhiilgust.
Kõigest kirjeldatust hoolimata peitub selle peatüki kõige silmapaistvam osa esimeses kahes salmis. Jeruusalemm on vallutatud, tempel paljaks riisutud ning paljud elanikud asumisele viidud ( 1Kn 24:10-17). Jumala maapealne asupaik on rüvetatud ja tema rahvas vangi viidud. Ja ikkagi, tuhandeid kilomeetreid eemal, okupeerija impeeriumi ääremaal, selles näiliselt jumalast hüljatud maanurgas ilmutab Jumal korraga, et ta ei ole oma rahvast mahajätnud, teda ei saa piirata vaid Jeruusalemmaga! Kuigi see nägemus on hingemattev ja sellele järgnev kutsumine hirmutav, pole Jumal kindlasti oma rahvast maha jätnud. Ei siis, ei praegu, ega tee seda ka iial!

Mõtle praegu uudiste vahendusel kuuldud sõdadele ja konfliktikolletele maailmas. Mõtle inimestele, kellede maailm on sõjategevuse tagajärjel kokku kukkunud ning palveta, et nad võiksid saada uue nägemuse Jumalast, kes ei ole neid maha jätnud.

Selle kommentaari autor: Philip Johnston