Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Virtuaalne tempel

Esmaspäev, 7. Oktoober 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hesekiel 41: 1-26

Nägemus uuest templist
1Siis ta viis mu templisaali juurde ja mõõtis tugisambaid; need olid kuus küünart laiuti ühel pool ja kuus küünart laiuti teisel pool: telgi laius.
2Ukse laius oli kümme küünart; värava külgseinad olid viis küünart ühel pool ja viis küünart teisel pool; ja ta mõõtis templisaali pikkuse: nelikümmend küünart, ja laiuse: kakskümmend küünart.
3Siis ta läks siseruumi ja mõõtis uksepiitu: kaks küünart, ja ukse: kuus küünart; ja ukse külgseinte laius oli seitse küünart.
4Ja ta mõõtis siseruumi pikkuse: kakskümmend küünart, ja laiuse: kakskümmend küünart templisaali poole. Ja ta ütles mulle: "See on kõige püham paik."
5Siis ta mõõtis templi seina: kuus küünart, ja külgkambri laiuse: neli küünart ringi ümber templi.
6Ja külgkambrid olid kamber kambri peal, kolm ülestikku - kolmkümmend igal korrusel; templi seinal olid ümberringi järkmed külgkambrite kandmiseks ja neil ei olnud kinnitust templi seinas.
7Külgkambrite osas laienes ring üha ülespidi, sest ümber templi olid üha ülespidi laienevad ringjad korrused; nõnda laienes tempel ülespidi ja alumiselt korruselt tõusti ülemisele korrusele keskmise korruse kaudu.
8Ja ma nägin, et templil oli kõrgend ümberringi; külgkambrite alusmüürid olid - täis mõõduritv - kuus küünart järkmest alates.
9Külgkambrite välisseina paksus oli viis küünart; ja vabaks jäetud ala templi küljes olevate külgkambrite
10ja ruumide vahel oli kakskümmend küünart lai igast küljest ümber templi.
11Ja külgkambrite uksed olid vabaks jäetud ala poole: üks uks põhja pool ja teine uks lõuna pool; ja vabaks jäetud ala laius oli ümberringi viis küünart.
12Ja ehitis, mis oli vabaks jäetud ala esiküljes läänekaare pool, oli seitsekümmend küünart lai; ehitise seina paksus ümberringi oli viis küünart ja selle pikkus oli üheksakümmend küünart.
13Siis ta mõõtis templi: sada küünart; ja vabaks jäetud ala ehitise ja selle seinad: pikkus sada küünart.
14Templi esikülje ja vabaks jäetud ala laius ida pool oli sada küünart.
15Siis ta mõõtis ehitise pikkuse vastu vabaks jäetud ala, mis oli selle taga, rõdudega ühel ja teisel pool: sada küünart; ja templi siseruumi ja õue eeskojad:
16ümber nende kolme olid läved ja raamistatud aknad ja rõdud; läve ees oli puupealistus ümberringi maast kuni akendeni; ja aknad olid kaetud.
17Ülalpool ust ja kuni sisemise kojani, ja väljaspool, ja kogu seinal ümberringi sees- ja väljaspool, olid mõõdetud pindalad
18ja nende peale olid tehtud keerubid ja palmid, palm kahe keerubi vahel; ja igal keerubil oli kaks palet:
19inimese nägu palmi poole ühel pool ja lõvi nägu palmi poole teisel pool. Nõnda oli tehtud kogu templis ümberringi:
20maast kuni uksepealseni olid tehtud keerubid ja palmid, ja nimelt templi seina peale.

Hesekiel viiakse uude templipühamusse, mis erineb sellest, kus ta käis eile.

Õpingute ajal kõndis Hesekiel tihti läbi vana Jeruusalemma templi, kuid tema veerandsada aastat vanad mälestused kahvatuvad korrapära ja puhta ilu ees, mida ta nüüd näeb!

 Leslie Allen2 võrdleb templit kolmeastmelise pulmatordiga. Sellel on kolm järjestikust tõusu, mis tähistavad välimist õue, siseõue ja pühamut (päris templit). Nii lähenedes pühamule astub Hesekiel isegi kõrgemale, ronides seitse sammu välimises õues, siseõues kaheksa ja kümme pühamusse jõudmiseks (40:22, 34, 49; vt 41:8). Pühamu poole liikudes avastab ta, et ukseavad lähevad kitsamaks (40:48; 41:2, 3).

 Kas võtta sõna-sõnalt Hesekieli nägemust? Ilmselt mitte. Planeering on piisavalt praktiline, kuid seda ei ole rakendatud ei Serubaabel templis (516 eKr) ega Heroodes Suure omas (9 eKr). Ja toetav jõe, maa ja linna kujund (ptk 47-48) on väga sümboolne, millest võib oletada, et temel on pigem religioosne ikoon, mitte mõne arhitekti väljamõeldis. Kasutan seda pilti tihti virtuaalse templina, mis võimaldab mul struktureerida minu lähenemist Jumalale. Niisiis, kui veedad aega Jumalaga, miks mitte jalutada oma kujutluses koos Hesekieliga läbi templi? Võta aega, et tajuda Jumala ligiolu. Tunnusta oma vajadust liikuda ülespoole, sest ta on erakordne.3 Mõtle vana aja palverändureile, kes lähevad Jeruusalemma templisse.4 Samal ajal saa aru, et saad siseneda Püha Jumala ligiolusse igas sügavuses, kui ainult loobud segavast atribuutikast ja vääratest ettekujutustest, mis otsivad kompromissi Temale alistumises.5 Pea meeles peatuda altari ees ja tänada Jumalat, et Jeesus suri sinu pattude eest. Halleluuja!

 

„Võta aega, et olla püha, räägi palju oma Issandaga / jää alati Temasse ja toitu tema sõnast." (William D Longstaff, 1822-1894)

 

2 Hs 20–48, Word Books, 1990 3 Js 6:1 4 Ps 122:1 5 Hb 12:1