Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tulega mängides

Kolmapäev, 22. Oktoober 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 6:20-35

Hoiatus abielurikkumise eest 20 Pea, mu poeg, oma isa käsku ja ära hülga oma ema juhatust! 21 Seo need alatiseks oma südame külge, mähi need enesele ümber kaela! 22 Need juhtigu sind, kui sa kõnnid, valvaku sind, kui sa magad, ja kõnelgu sinuga, kui sa ärkad! 23 Sest käsk on lamp ja õpetus on valgus, ja korralekutsuvad manitsused on elutee, 24 et sind hoida halva naise eest, võõramaa naise libeda keele eest. 25 Ära himusta oma südames tema ilu ja ära lase ennast kütkestada tema silmalaugudest! 26 Sest hooranaise jaoks jätkub pätsist leivast, aga teise mehe naine püüab kallist hinge. 27 Kas keegi võib kanda põues tuld, ilma et ta riided põleksid? 28 Kas keegi võib käia tuliste süte peal, ilma et ta jalad kõrbeksid? 29 Nõnda on sellega, kes läheb oma ligimese naise juurde: ei jää karistamata ükski, kes puutub temasse! 30 Eks põlata varast, isegi kui ta varastab, et oma kõhtu täita, kui tal on nälg? 31 Ja tabamise korral peab ta tasuma seitsmekordselt, ära andma kogu oma koja varanduse. 32 Kes abielunaisega abielu rikub, on meeletu; seda teeb ainult see, kes oma hinge tahab hävitada. 33 Teda tabab nuhtlus ning häbi ja tema teotust ei saa ära pühkida. 34 Sest armukadedusest tekib mehe viha ja ta ei halasta kättemaksupäeval. 35 Ta ei hooli mingist lepitushinnast ega rahuldu, kuigi sa lisaksid kingitusi.

Armas Jumal, palun räägi täna mu vastu. Näita mulle teed, mida pean käima, kuidas seda teha ning mida pean tegema.

Kellelegi pole vaja tõestada, et elame kaasajal ühiskonnas mis on seksist üleküllastatud. Kui õpetussõnade tekstis tuntakse muret konkreetsete suhete pärast Iisraeli kogukonnas, peame meie toime tulema kõikvõimalike kanalitega, mille kaudu üritatakse sisendada seksist tihkuvaid kujutluspilte.  Õpetussõnades öeldakse, et “hooranaise jaoks jätkub pätsist leivast,” (s 26), tänapäeval saab väga spetsiifilst materjali veel mitu korda vähema tasu eest. Nii on loetud tekst väga otsene kõnetus teemast, mis on hävitanud lugematuid elusid: abielurikkumine (s 24-35). Ning see on esitatud vanema nõuandena, kes soovib oma lapsele parimat.

Abielurikkumises sisalduvad järgmised elemendid:

  •  See algab salajase,  keelatud ihaga, mis viib kiirelt tabamiseni. Pattu on lihtne üles leida, sest ta ise on jahimees (s 26)
  •  See on oma loomuselt hävitav. Pane tähele märksõnu tekstis: “põlema” “kõrbema”, “haavad” “autu” “meeletu” jt. Piibliaegadel tähendas abielurikkumine sotsiaalset enesetappu. Kaasjal aga on see nii ühiskondlikult kui ka seaduslikult soositud ja sellisena märk ühiskonna mandumisest.
  •  See viitab mõistliku meele puudumisele, ning on inimest hävitav (s 32). Sõna “meel” tähendab südant. Ja kui su süda lahkub su abielust, pead olema valvel!
  •  Abielurikkumine viib su raevuka viha teele (s 34,35)

 Kuigi piibel mõistab abielurikkumise üheselt hukka ning kirjeldab needusi, mis tabavad neid, kes seda teeva dväga otseselt (2Ms 20:14, 5Ms 5:18); on selles tekstis rõhk hukutavatel tagajärgedel lapse jaoks. Ükskõik milline poleks ka meelitus, tulemus on igal juhul laastav.

Aga piiblitekst pakub ka abi. Selles julgustatakse täitma oma südamed armastuse ning Jumala Sõnaga (s 20-24). Seksuaalne kiusatus varitseb tühjuse, üksinduse ja nõrkuse tundeist täidetud südant. Kui aga oleme keset osadust ja täidetud Jumalast, kaldume palju vähem otsima täitumist seksuaalseilt kõrvalteedelt.

Teiseks meenutavad Õpetussõnad ja ka Jeesus meile, et himu elab inimese südames (s 25). On üks asi paluda, et Jumal hoiaks meid eemal seksuaalsest kiusatusest; hoopis teine aga paluda, et ta rebiks välja himu juured meie südamest.

Viimaks meenutatakse meile seda, mis on patu tagajärg (s 27-35). Teame kõik lugusid seksuaalsetest libastumistest mis häbistavad kaasaja kogudust. Ja võibolla tasuks neile taas mõtelda kui palvetame täna üksteise eest, et Jumal ise aitaks meil püsida puhaste ning ustavatena.

 
Palveta täna nende oma usukaaslaste eest, keda tead võitlevat seksuaalsete kiusatustega. Palveta ka vaimulike juhtide eest, kes oma ameti tõttu on suuremate rünnakute all.

Selle kommentaari autor: APÜ