Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Elu Vaim

Neljapäev, 13. November 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Rm 8:1-8

Elu Vaimus
1Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses.
2Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest.
3Sest seda, milleks Seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma Poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast,
4et Seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid Vaimu järgi.
5Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid, kes aga Vaimu järgi, need Vaimu mõtteid.
6Sest lihalik mõtteviis on surm, Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu;
7seepärast et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala Seadusele ega suudagi seda.
8Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale.

"Oh Jumal, Püha Vaim... Pööra mu leinamine rõõmuks, mu ekslevad sammud õigele rajale, mu teadmatus sinu tõe mõistmiseks, mu leigus kireks, kõik mu maised igatsused taevasteks." (Thomas à Kempis, 1380–1471)
Nagu võidusõitja, kes järsu mäkketõusu eel käiku vahetab, vahetab Paulus teema peale: "elu Vaimu seadus". "Mägi" antud juhul on küsimus - kuidas on üldse võimalik pühadusest rääkida, kui ma olen oma "loomusega patu seaduse ori" (7:25)? Elu Vaim on meile antud läbi Jeesuse Kristuse ja Tema lõpetatud lunastustöö alusel. Oma tulemisega toob Püha Vaim Jeesuse meieni - and toob andja.
 
Võibolla on lihtsam mõelda Pühast Vaimust kui meie ja Jeesuse vaheliste aukude täitjast. Sel viisil täidab Ta ajalise 'augu'  - sama Vaim, kes oli kohal ja tegutses evangeeliumis kirjeldatud aegadel - jõustades, inspireerides, juhtides Jeesust Tema teenistuses - on siin just praegu ja kõikide inimeste sees, kes usuvad. Kõik, mida Kristus õpetas ja tegi 2000 aastat tagasi on meieni toodud "ahjusoojadena" ja mitte mingit pidi tuhmununa, kuna Tema Vaim on meiega (Jh 16:5-15). Selle implikatsioonid on jahmatavad, kuna "kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas" (s 11), siis see teeb sama välja nagu ülestõusmine oleks toimunud 5 minutit tagasi (vt Rm 1:4)! 
 
Vaim täidab ka pühaduse-'augu' Kristuse ja Tema väga puuduliku rahva vahel. Ta astus meie patuse loomuse sarnasusse ja seestpoolt purustas patu väe, elades terve oma elu kuulekuses, armastuses ja ülistuses Isale, meie eest (s 3, Hb 10:5-10), "et Seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid Vaimu järgi." (s 4).
 
Teiste sõnadega - on elu Vaim Jeesuse elu Vaim meie eludes nüüd (s 9-10). Sellest tuleneb ka, et "Vaimu mõtteviis on aga elu ja rahu" (s 6), kuna see on "Kristus meie sees, toites meie tahte kõige sügavamaid juuri; Kristus andes ennast, et saada meieks... Kristus toidab iseendaga meie tegude allikaid," (Austin Farrer, Said or Sung) - kui me elame elu Vaimu seaduse järgi.
 
Reageeri Vaimu märguannetele tegeleda patuga, rääkida Jumalaga ja sirutuda teiste poole välja armastuses.

Selle kommentaari autor: Dennis Lennon