Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Elu pärast surma

Esmaspäev, 22. Detsember 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Am 9:1-15

Issanda kohtu eest ei ole pääsu
1Ma nägin, et Issand seisis altari juures ja ütles: „Löö sambanupu peale, nõnda et piidad vabiseksid, ja lõhu nad katki, et nad variseksid nende kõikide pähe! Siis ma tapan mõõgaga viimsedki neist. Ükski neist ei saa põgenema ja keegi neist ei pääse pakku.
2Kuigi nad poeksid peitu surmavalda, rebiks mu käsi nad sealtki esile; ja kuigi nad läheksid üles taevasse, tooksin ma nad sealtki alla.
3Kuigi nad poeksid peitu üles Karmeli tippu, ma otsiksin ja võtaksin nad ära ka sealt; ja kuigi nad läheksid mu silma eest varjule mere põhja, käsiksin ma maol neid sealgi salvata.
4Kuigi nad sammuksid oma vaenlaste ees vangidena, käsiksin ma mõõka neid sealgi tappa. Ja ma pööran oma silmad nende vastu: kurjaks, aga mitte heaks.”
5Issand, vägede Jumal, kelle puudutusest maa väriseb, nõnda et kõik selle elanikud leinavad, nõnda et see kõik tõuseb jõena ja alaneb jälle nagu Egiptuse Niilus,
6tema, kes ehitab oma hoone taevasse ja püstitab maa kohale oma võlvi, kes kutsub mereveed ja valab need maa peale - Issand on tema nimi.
7Eks ole teie, Iisraeli lapsed, mulle etiooplastega üheväärsed? Eks ole mina toonud Iisraeli Egiptusemaalt, vilistid Kaftoorist ja süürlased Kiirist?
8Vaata, Issanda Jumala silmad on patuse kuningriigi vastu ja ma hävitan selle maapinnalt. Ometi ei hävita ma Jaakobi sugu sootuks, ütleb Issand.
9Sest vaata, ma annan käsu ja sõelun Iisraeli sugu kõigi paganate seas, nõnda nagu sõelaga sõelutakse: ivagi ei pudene maha.
10Mõõga läbi surevad kõik mu rahva patused, kes ütlevad: „Õnnetus ei tule meile ega taba meid.”
Jumal taastab Taaveti koja
11Sel päeval taastan ma jälle Taaveti lagunenud koja, müürin kinni ta praod, koristan ta varemed ja ehitan ta üles, nagu ta oli muistseil päevil,
12et nad saaksid pärida Edomi jäägi ja kõik rahvad, kelle üle on nimetatud minu nimi, ütleb Issand, kes seda teeb.
13Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil kündja jõuab järele lõikajale ja viinamarjasõtkuja seemne külvajale; siis tilguvad mäed värsket veini ja kõik künkad sulavad.
14Siis ma pööran oma Iisraeli rahva vangipõlve, nad ehitavad üles hävitatud linnad ja elavad neis; nad istutavad viinamägesid ja joovad nende veini, nad rajavad rohuaedu ja söövad nende vilja.
15Ma istutan nad nende oma maale ja enam ei kitkuta neid ära nende maalt, mille ma neile olen andnud, ütleb Issand, sinu Jumal.”

“Ta tuleb et kallata õnnistust / kõikjale, kus needus on olnud.” (Isaac Watts, 1674–1748)

Tänane peatükk on tõeline raputaja! See algab hirmuäratava ülevaatega sellest, kuidas Issand ajab taga kõige viimast iisraellast - kellelgi ei ole pääsu (s 1-4). Seejärel aga jutustab see meile Jumala võimsusest looduses, ometi väed, mille üle Ta valitseb, on hävitavad (s 5,6). Tema suveräänsus on üle kõikide rahvaste (s 7,8), Ta põrmustab iisraellaste väära enesekindluse.....mis toetub näiteks ajaloolisele väljarändamise faktile. Ka teiste rahvaste elus esines taolisi sündmusi, kus Issavd oli olnud aktiivselt tegev. Aga selle asemel, et olla Jumala kuninglik preesterkond (2Ms 19:6) oli Iisrael muutunud patu kuningriigiks. Jumala kohtuotsus oma vastuhakkava rahva üle oli jõudnud lõpplahenduse, surma juurde (s 8-10).

Mis saab siis tulevikust, ning kõikidest rahvastest, kelle üle Jumal valitseb ning keda Ta soovis õnnistada? Salmis 8 on väikes lootusehelk: “Ma ei hävita lõplikult”;  mis purskub esile suuremalt salmides 11-15: “ Ma taastan Taaveti langenud koja”, ning kus rõhutatakse “kõiki rahvaid kes kannavad minu nime” - see on sõnum, mida Jaakobus kasutab Ap 15:16-18, et liita paganad Jumala rahvaga. “Telk” on eshatoloogiline tempel, mille Jeesus lubas püstitada....rahvas - need, kelle üle on nimetatud Messia nimi. Surma taga aga on elu, mis lihtsalt ei taasta möödunud õnnistusi, vaid, mis avab tee kogema uusi. Ning enesekesksete juhtidega rahva asemel, saab olema kogukond, mis toob õnnistusi teistele.

Kohtumõistmine on siin antud taastamise perspektiiviga. Näeme seda kõige enam Kristuse surmas ning ülestõusmises, milles jagame Jumalalt saadud armu - millenähtavaks pildiks on ristimisse matmine ja millele järneb ülestõusmine uude ellu (Rm 6:3-14). Aamos, ning rist, asetavad meid silmitsi inimese patu õuduse ning ulatusega, selle mõjuga teistele ning jäledusega, mida Jumal tunneb selle vastu. “Taaveti telk” aga on jätkuv meeldetuletus sellest, et Jumal ei ole loobunud oma eesmärgiste muuta kogu oma loodu: “Mina taastan”.

 
Täna Jumalat, et inimese patusus ei oma viimast sõna, vaid et Tema teostab taastamisetööd. Astu tänasesse päeva ja maailma just selle lootusega.

Selle kommentaari autor: John Olley