Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Aken ristile

Neljapäev, 26. Märts 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 26:36-46

Jeesus palvetab Ketsemanis
36Siis Jeesus tuli koos nendega paika, mida hüütakse Ketsemaniks, ja ütles jüngritele: „Istuge siin, kuni ma lähen ja palvetan seal!”
37Ja ta võttis enesega kaasa Peetruse ja kaks Sebedeuse poega ning muutus kurvaks ja tundis ahastust.
38Siis ta ütles neile: „Mu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja valvake koos minuga!”
39Ja ta läks pisut eemale, langes silmili maha ja palvetas: „Minu Isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust! Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina!”
40Ja Jeesus tuli jüngrite juurde ja leidis nad magamast ning ütles Peetrusele: „Niisiis te ei jaksanud ühtainustki tundi koos minuga valvata?
41Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Vaim on küll valmis, aga liha on nõder.”
42Ta läks teist korda ära ja palvetas: „Minu Isa, kui see ei saa mööda minna nii, et ma sellest ei joo, siis sündigu sinu tahtmine!”
43Ja kui ta tuli tagasi, leidis ta jüngrid taas magamast, sest nende silmad olid rasked unest.
44Ja ta jättis nad sinna ning läks jälle ära ja palvetas kolmandat korda, lausudes uuesti needsamad sõnad.
45Siis Jeesus tuli jüngrite juurde ja ütles neile: „Teie aina magate ja puhkate! Vaata, tund on lähedal ja Inimese Poeg antakse patuste kätte!
46Tõuske üles, läki! Ennäe, mu äraandja on lähedal!”

"Tänan Sind, Taevane Isa, et meil on eesõigus kuulda Jeesuse palveid; aita meil temalt õppida kuidas tõeliselt palvetada."
Olles saanud loa siseneda Ketsemani aeda ja olla tunnistajateks Jumala Poja hinge agooniale, jõuame paika, kus inimkeele sõnadest enam ei piisa ja ainus adekvaatne reaktsioon on täielik aukartus ja imetlus. Johannese sõnade kohaselt oli see paik, mida Jeesus ja ta jüngrid tihti külastasid, nii et Juudas teadis täpselt kust Jeesust leida (1Jh 18:2). Antud narratiiv (mis jõudis jüngriteni sellisel kujul tõenäoliselt ülestõusnud Kristuse kirjelduste kaudu) lubab meil pealt näha ja kuulda Jeesuse kõige intiimsemaid palveid ja avab meile otsekui akna, mille läbi võime mõista risti tõelist tähendust.
 
Mis puudutab tema palveid - need on väljendatud inimese poolt, kes on ülimas ahastuses; Heebrea kiri ütleb, et Jeesus palus "suure hüüdmise ja pisaratega" (Hb 5:7). See seletab ka miks ta tundis, et vajab kaaslasi enda kõrvale; nendelt kolmelt jüngrilt, kellel oli olnud eesõigus hetkeks näha ta auhiilgust muutumise mäel, oleks võinud oodata, et nad tema kõrval ka nüüd sellel alanduse hetkel seisavad. Jeesuse palvevõitlus Ketsemanis annab ka meile õiguse Jumalat küsitleda Tema tahte osas ja teha seda ka kirglikult, ägestunult; kuid see osutab selgesti ka tõsiasjale, et kui Jumalaga "maadlemine" ühele poole saab ja Ta tahe saab selgeks, siis alternatiivsete stsenaariumide otsimine peab lõppema ja maad andma alistumisele. Kui määratu hulk palveid jäävad vajaka - võrreldes selle ülima standardiga. 
 
Mis puudutab aga risti tõelist tähendust - aias kogetud kohutav agoonia viitab selgesti  Kolgatal ootava koorma määratule suurusele, mil (nagu Jeesus Paasapühadel vahetult enne maininud oli) tema veri saab välja valatud "paljude pattude andekssaamiseks". Kuid see aken Ketsemani aeda on ka üks võimsamaid pilte Jumala armastuse määramatust suurusest - ja Jumal paljastab meile selle läbi uusi külgi oma olemusest, mis on sama imelised kui šokeerivad. Kui - nagu Paulus kirjutab - Jumala au on meile ilmutatud "Kristuse näo läbi" (2Kr 4:6), siis Ketsemani aed näitab meile seda nägu pisaratega kaetult.
Ürita täna leida aega, et lugeda seda kirjakohta uuesti ja lihtsalt mõtiskle selle üle, millise uskumatu pildi see annab lihaks saanud Jumala Pojast.

Selle kommentaari autor: David Smith