Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Venda häbistades

Reede, 12. Juuni 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 6:1-11

Kristlaste omavahelisest kohtuskäimisest
1Kui kellelgi teie seast on teisega sekeldusi, kuidas ta julgeb lasta kohut mõista ülekohtustel ja mitte pühadel?
2Või ei tea teie, et ükskord mõistavad pühad kohut kogu maailma üle? Ja kui te maailma üle kohut mõistate, kas te siis ei ole pädevad otsustama pisiasjus?
3Kas te ei tea, et ükskord me mõistame kohut inglitegi üle, miks siis mitte argielu asjus?
4Kui teil nüüd on sekeldusi argielus, kuidas te siis võite panna kohtumõistjateks neid, kellest kogudus ei pea üldse lugu?
5Seda ma ütlen teile häbistuseks. Kas siis teie seas ei ole ühtainsatki tarka, kes suudaks otsustada venna ja venna vahel?
6Vaid vend käib kohut vennaga, ja seda uskmatute ees!
7Juba see on halb, et te käite kohut üksteisega. Miks te pigem ei kannata ülekohut? Miks te pigem ei lase enesele kahju teha?
8Vaid teie ise teete ülekohut ja teete kahju, ja seda vendadele!
9Või te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki? Ärge eksige: ei kõlvatud ega ebajumalateenijad, ei abielurikkujad ega lõbupoisid ega meestepilastajad,
10ei vargad ega ahned, ei joodikud ega pilkajad ega riisujad päri Jumala riiki!
11Ja sellised olid mõned teiegi seast. Kuid teie olete puhtaks pestud, te olete pühitsetud, te olete õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala Vaimus.

“Ühest ja samast suust tuleb õnnistamine ja needmine. Nii ei tohi olla, mu vennad!” (Jk 3:10)

Olles kirjeldanud enda “seaduslikke meetmeid”, pöördub Paulus kirjeldama kogukonna osa tsiviilkohtus. Taas kord mängivad pearolli eliit ning staatus. Mõlemad, nii magistraadid kui ka kohtunikud said pärineda üksnes arvuliselt väikesest, kuid kõige rikkamast Rooma meeskodanike grupist. Kohtud olid silmapaistvalt korrumpeerunud, mõjukate isikute ähvardustele ja manipulatsioonidele alluvad, kõige sagedamini aga altkäemaksudest mõjutatud - see selgitab ka, miks paljud püüdlesid just nende positsioonide kättesaamise poole.

Nagu öeldud oli igasuguse isikliku kiusu kohtu kaudu lahendamise vaevaline teekond laialt levinud ning vahet polnud, kas protsess algatati kadedusest, solvumisest või muust  - kõik oli aktsepteeritud. Üksteise avalik mustamine ning isiklikud hävitavad rünnakud (mida teineteise vastu sooritasid prokurörid nii kui kaitsjad) oli sedavõrd raevukad, ning nende ohvriks võis langeda peaaegu igaüks - sugulased, sõbrad, kohtunikud ja magistraadid ise - et praktiliselt oli garanteeritud, et taoline kohtusüsteem paljundas ning komplitseeris veelgi omavahelist vaenutsemist, mitte ei lahendanud ega taandanud seda.

Mõned kommentaatorid pakuvad, et neid ridu kirjutades oli Pauluse silme ees konkreetne “vend”, kes oli oma kaaslast rahaliselt petnud ning nüüd otsis abi kohtust - siiski tundub tõenäolisem, et too kindel juhtum lähtus pigem kadedusest ning võimumõitlusest - Pauluse jaoks “pisiasjad” s 2 - mis tekkisid eliidi ning nende toetajate keskel, kes siis vastastikku rakendasid ülekohut ja väljapetmisi, püüdes asju lahendada väljapool  kogduuse juhtidele allumist.

Ükski roomlane poleks uneski oma venna kohtusse kaevamise peale tulnud, ometi just seda teevad Korintose koguduse vennad - ütleb Paulus. Kuidas need “targad”, kes on läbi kukkunud asjade lahendamisel siseringis, tahavad nüüd palja ettekäände najal minna väljast abi otsima selleks, et häbistada oma venda? Neil peaks häbi olema! Neist kes peaksid olema Jumala uus loodud rahvas,  on täielikult mööda läinud arusaamine sellest, kui radikaalselt Kristuse surm muutis nende jaoks kõik, sest hävitas täielikult igasuguse inimliku pretensioonikuse ning muutis nad kõik üheks perekonnaks. Jah - Kristus suri meie pattude eest, kuid - Ta tõusis ka surnuist üles selleks, et meie elaksime õigsuses! Ning ainult siis kui nad isiklikult otsustavad elada oma uue loomuse kohaselt,  hakates isiklikke konflikte teistmoodi lahendama, saavad nemad - ja ka meie - olla tegelikult Jumala lepituse ja rahu saadikud. 

 
Palu, et Jumal aitaks sul reaalselt enda elus väljendada seda, mida tähendab kuuluda Tema uue perekonna hulka.

Selle kommentaari autor: Rikk Watts