Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Järglase plaanimine

Kolmapäev, 29. Juuli 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kn 1:1-27

Taaveti vanadusnõrkus
1Kuningas Taavet oli jäänud vanaks ja elatanuks, ja kuigi teda kaeti vaipadega, ei saanud ta sooja.
2Siis ütlesid ta sulased temale: „Otsitagu mu isandale kuningale tütarlaps, kes on neitsi, ja ta seisku kuninga teenistuses ning olgu tema eest hoolitsejaks! Ta magagu su süles, et mu isand kuningas saaks sooja!”
3Nad otsisid siis ilusat tütarlast Iisraeli kõigist paigust ja leidsid suunemlanna Abisagi ning tõid ta kuninga juurde.
4Tütarlaps oli väga ilus; ta sai kuninga eest hoolitsejaks ja teenis teda; aga kuningas hoidus temast.
Adonija tahab kuningaks saada
5Adonija, Haggiti poeg, aga ülistas iseennast ja ütles: „Ma tahan saada kuningaks!” Ja ta muretses enesele vankreid ja ratsanikke ning viiskümmend meest, kes jooksid tema ees.
6Tema isa ei olnud oma eluajal teda kunagi laitnud, et ta oleks öelnud: „Mispärast sa teed nõnda?” Adonijagi oli väga ilusa välimusega; ta oli sündinud pärast Absalomi.
7Ta pidas nõu Joabiga, Seruja pojaga, ja preester Ebjatariga; ja need hoidsid Adonija poole.
8Aga preester Saadok ja Benaja, Joojada poeg, samuti prohvet Naatan ja Simei ja Rei ning Taaveti kangelased ei olnud Adonija poolt.
9Kord tappis Adonija lambaid ja kitsi, veiseid ja nuumloomi Soheleti kivi juures, mis on Rogeli allika kõrval, ja kutsus kõik oma vennad, kuningapojad, ja kõik Juuda mehed, kuninga sulased,
10aga prohvet Naatanit, Benajat, ihukaitsjaid ja oma venda Saalomoni ta ei kutsunud.
11Siis rääkis Naatan Batsebaga, Saalomoni emaga, öeldes: „Kas sa ei ole kuulnud, et Haggiti poeg Adonija on saanud kuningaks, ilma et meie isand Taavet seda teaks?
12Aga tule nüüd, küllap ma annan sulle nõu, et saaksid päästa oma hinge ja oma poja Saalomoni hinge!
13Tule, mine kuningas Taaveti juurde ja küsi temalt: Eks sina, mu isand kuningas, ole vandunud oma teenijale ja öelnud: Sinu poeg Saalomon saab pärast mind kuningaks ja tema istub minu aujärjele? Mispärast on siis Adonija saanud kuningaks?
14Vaata, kui sa seal alles kuningaga kõneled, tulen mina sinu järel sisse ja kinnitan su sõnu.”
15Ja Batseba läks kuninga juurde kambrisse; kuningas oli nüüd väga vana ja suunemlanna Abisag teenis kuningat.
16Ja Batseba põlvitas ning kummardas kuninga ees. Ja kuningas küsis: „Mida sa soovid?”
17Ja ta vastas temale: „Mu isand, sa oled Issanda, oma Jumala juures vandunud oma teenijale: Sinu poeg Saalomon saab pärast mind kuningaks ja istub mu aujärjele.
18Aga vaata, nüüd on Adonija saanud kuningaks ja sina, mu isand kuningas, ei tea sellest midagi.
19Ta on tapnud palju härgi, nuumloomi, lambaid ja kitsi ning on kutsunud kõik kuningapojad, preester Ebjatari ja väepealik Joabi; aga su sulast Saalomoni ei ole ta kutsunud.
20Sinu poole, mu isand kuningas, vaatavad nüüd kogu Iisraeli silmad, et sa neile teada annaksid, kes istub mu isanda kuninga aujärjele pärast teda.

Kasutades Psalm 27:1-5 teksti, lase noorel Taavetil juhtida end ülistusse…

Vana kuninga iga pakkus Adonija jaoks võimaluse haarata troon. Kuninga mõjuvõim, nii poliitiline kui ka seksuaalne oli vähenenud, ning tekkinud vaakum andis maad võimuvõitlusele. Adonija, keda toetas tema ema, koos Taaveti käsilase Joabiga, pürgivad võimule. Ainult Batseeba sai seda ära hoida, meenutades Taavetile lubadust mille viimane oli andnud Saalomonile, et temast tuleb kuningas. 

Tekst viib meid Taaveti viimaste valitsemisepäevade poliitilisse argipäeva. Näeme teda nõrgestatuna, oma pere üle kontrolli kaotanuna, ning ilma tõelise ühendusteta oma rahvaga. Vaatamata tema varasemale karismaatilisele autoriteedile, populaarsusele ning kogu südamega Jumalale pühendumisele, on Taaveti viimased päevad täis ärevust enda järeltulija pärast ning hirmu veresauna ees. Tänapäeva Rwanda, Sudaan ja mitmed teised riigid meenutavad meile jätkuvalt, et sisesõjad puhkevad siis, kui tugevad liidrid ei toimi vastutustundlikult.

Kirjeldatud õukonnaintriigide, seksuaalse poliitika ja varjamata võimumängude taga aga on Jumala käsi - samamoodi kui oli siis kui vennad Joosepiga ülekohtuselt toimisid ning kus siis, kui inimesed soovisid teha halba, pööras Jumal selle heaks (1Ms 50:20). Loomulikult ei õigusta see iial pattu, kuid näitab, et inimeste valikute taga võib palju sagedamini näha Jumala eesmärke. Jumala plaanid on ja jäävad meile aga saladuseks (Js 55: 8-9). See, mis viimselt on nende tulem - antud juhul Messia sündimine Taaveti trooni järglasena (2Sm 7:12-14) võtab aega ja saab teoks tuhat aastat hiljem. Esmalt aga lõheneb monarhia, siis kahaneb, rahvas viiakse vangi ning, järgneva saja aasta jooksul suudab säilitada vaid varju endiste päevade aust. Ometi teostuvad Jumala plaanid ka kõige väiksema detailini, ka sealsamas eaka kuninga soojendatud voodis, ning ühe ema tegutsemises oma lapse positsiooni nimel.

Kui Jeesus pidi seisma silmitsi samasuguse nõudega, tagada privilgeeritud positsioon Sebedeuse poegadele (Mt 20:20-28), annab ta erineva ja sügavama vastuse. Kuninga trooni lähedal istumine kätkeb endas kannatusi, teenimist ja ohvreid. Meil ei tohiks olla ambitsiooni enda isiku suuruse, vaid  Jumala austamise suhtes.

 
Kas suudad näha Jumala kätt poliitilistes ja isiklikes võitustes, millega kristlased sinu koguduses ja rahva hulgas on praegu silmitsi?

Selle kommentaari autor: Richard Harvey