Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kaks on parem kui üks

Teisipäev, 4. August 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kn 5:1-18

Saalomoni tarkus ja rikkus
1Ja Saalomon valitses kõigi kuningriikide üle Frati jõest kuni vilistite maani ja Egiptuse piirini; need tõid ande ja teenisid Saalomoni kogu tema eluaja.
2Saalomoni igapäevaseks moonaks oli kolmkümmend koori peent jahu ja kuuskümmend koori muud jahu;
3kümme nuumveist, kakskümmend karjaveist ja sada lammast; peale selle hirved, gasellid ja kitsed ning nuumatud linnud.
4Sest ta valitses kõikjal siinpool Frati jõge, Tifsahst kuni Assani, kõiki kuningaid siinpool Frati jõge; ja tal oli rahu igalt poolt ümberkaudu.
5Juuda ja Iisrael elasid julgesti, igamees oma viinapuu ja viigipuu all, Daanist kuni Beer-Sebani, kogu Saalomoni eluaja.
6Saalomonil oli nelikümmend tuhat latrit vankrihobuste tarvis ja kaksteist tuhat ratsanikku.
7Need asevalitsejad muretsesid toidust kuningas Saalomonile ja kõigile, kes kuulusid kuninga lauda, igaüks oma kuus, jätmata midagi vajaka.
8Ja nad tõid, igaüks siis, kui oli tema kord, otri ja õlgi hobustele ja veoloomadele paika, kuhu oli määratud.
9Ja Jumal andis Saalomonile väga palju tarkust ja mõistust ja taipamisvõimet - nagu liiva mere ääres,
10nõnda et Saalomoni tarkus oli suurem kui kõigi hommikumaalaste ja kogu Egiptuse tarkus.
11Ta oli targem kõigist inimestest, targem kui esrahlane Eetan ja Heeman, Kalkol ja Darda, Maaholi pojad; ja ta oli kuulus kõigi rahvaste keskel ümberkaudu.
12Ta kõneles kolm tuhat õpetussõna ja ta laule oli tuhat viis.
13Ta kõneles puudest, Liibanoni seedritest müüril kasvava iisopini; ja ta kõneles loomadest ja lindudest, roomajatest ja kaladest.
14Saalomoni tarkust tuldi kuulama kõigist rahvaist ja kõigi maa kuningate hulgast, kes olid kuulnud tema tarkusest.
Saalomoni leping kuningas Hiiramiga
15Ja Tüürose kuningas Hiiram läkitas oma sulased Saalomoni juurde, kui ta kuulis, et tema oli võitud kuningaks oma isa asemele, sest Hiiram oli alati armastanud Taavetit.
16Ja Saalomon läkitas Hiiramile ütlema:
17„Sina tead ise, et mu isa Taavet ei suutnud ehitada koda Issanda, oma Jumala nimele sõja pärast, millega teda ümbritseti, kuni Issand andis vaenlased tema jalataldade alla.
18Aga nüüd on Issand, mu Jumal, andnud mulle rahu ümberkaudu, ei ole vaenlast ega hädaohu ähvardust.

Hoolimata sajandeid kestnud lõhedest, pettumustest, ja isegi meeleheitest, on tuhanded inimesed praegu üle maailma osutamas, et Jumala rahvas suudab teha koostööd.

Taaveti sõjaliste võitude läbi oli saavutatud poliitline stabiilsus, mille Saalomon päris ja mida mõnikord tuntakse kui “pax Solomonica’t” (Saalomoni rahuks). Saalomon kasutas seda rahu selle templi ehitamiseks, mida isa talle ülesandena oli jätnud (1Aj 22). Saalomoni tarkus oli palju laiem kavalatest juriidilistest otsustest (1Kn 3:16-28) ja õpetussõnade koostamisest ( 1Kn 4: 32). Jumal oli talle andnud ühtlasi ka võime viia ettevõetu lõpuni (vt Kg 10:10).

Saalomon mõistis, et ta vajas abi, ning seepärast reageeris ta Hiirami diplomaatilisele tunnustamisele tema positsiooni osas - pakkudes Hiiramile strateegilist allianssi, mis tagaksid nii templiprojekti jaoks vajamineva toormaterjali kui ka oskustöölised. Tol ajal oli Liibanon tohutu seedrimetsamassiiviga kaetud mäestikuala, mida tunti kui Foiniikiat. Neist metsadest tuleb puumaterjal oli hästi lõhnav ning vastupidav, ning seda kasutati väärikate ehitusprojektide tarvis Süürias, Egiptuses ja Mesopotaamias. Kaasajal on seedripuu Liibanoni rahvuslik sümbol.

Hiiram oli Tüürose, Foiniikia ühe peasadama ja seda ümbritseva linna kuningas, ning see asukoht võimaldas linnal kontrollida peaaegu kogu Vahemere kaubavahetust. Ajalugu näitas, et Hiiram oli Saalomonile üks olulisima tähendusega koostööpartner ning seda mitte ainult templiehitamise projektis, vaid ka jõukuses kasvava Israeli majandusala laiendamisel (1Kn 10:11). 

Me ei leia kusagilt viidet, et Hiiram oleks uskunud Issandat, ometi: tema sõnum Saalomonile (s 7) peegeldab iidset diplomaatilist kommet, kus üks valitseja tunnustab ka teise valitseja jumalaid. Kuigi Saalomoni hilisemal valitsemisajal sõlmitud rahvusvahelised lepingud, milledes sisaldus ka Saalomoni abielud paganakuningate tütardega, on sellest kajastusest raamatu autori poolt välja jäetud ( 1Kn 11: 1-13), sisaldub ka neis liitudes varjatud heakskiit Saalomoni allianssi pärast Hiiramiga.

Ka kaasajal on mitmeid olulisi alasid, kus kristlased võiksid avalikult ühendada jõud mittekristlastega, kuid astudes sellistesse liitudesse, teeme hästi järgides Saalomoni tarkust ning vältides tema vigu. 

 
Püüa leida enda kogukonnas mõned kriitilised teemad, milles kristlased võiksid üles kutsuda teisi tegema koostööd ühise kasu nimel.

Selle kommentaari autor: Richard Harvey