Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala hoiatused on tõelised

Reede, 14. August 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kn 9:1-14

Issand ilmutab ennast Saalomonile teist korda
1Kui Saalomon oli lõpetanud Issanda koja ja kuningakoja ehitamise ja täitnud kõik Saalomoni südamesoovid, mis ta igatses teoks teha,
2siis ilmutas Issand ennast Saalomonile teist korda, nagu ta oli ennast ilmutanud temale Gibeonis.
3Ja Issand ütles temale: „Ma olen kuulnud su palvet ja anumist, mis sa oled saatnud minu poole. Ma olen pühitsenud selle koja, mille sa ehitasid, et ma võiksin panna sinna oma nime igaveseks ajaks. Mu silmad ja mu süda on alati seal.
4Kui sa käid minu palge ees, nõnda nagu käis su isa Taavet, tehes vaga ja õiglase südamega kõike, mida ma sind käsin, ja pead mu määrusi ja seadlusi,
5siis ma kinnitan igaveseks su kuningriigi aujärje Iisraelis, nõnda nagu ma olen rääkinud su isale Taavetile, öeldes: Sul ei puudu mees Iisraeli aujärjel.
6Aga kui te taganete minu järelt, teie ja teie lapsed, ega pea mu käske ja seadlusi, mis ma teile olen andnud, vaid lähete ning teenite teisi jumalaid ja kummardate neid,
7siis ma hävitan Iisraeli sellelt maalt, mille ma neile olen andnud, ja koja, mille ma olen pühitsenud oma nimele, ma tõukan ära oma palge eest. Ja Iisrael saab kõnekäänuks ja pilkesõnaks kõigi rahvaste keskel.
8Ja kui kõrge see koda ka oli, ometi kohkub igaüks, kes sellest mööda läheb, ja vilistab. Ja kui küsitakse: Mispärast talitas Issand nõnda selle maa ja selle kojaga?,
9siis vastatakse: Sellepärast, et nad jätsid maha Issanda, oma Jumala, kes tõi nende vanemad ära Egiptusemaalt, ja haarasid teiste jumalate järele ning kummardasid ja teenisid neid. Sellepärast on Issand lasknud nende peale tulla kogu selle õnnetuse.”
Saalomoni edaspidine tegevus
10Möödus kakskümmend aastat, mille jooksul Saalomon ehitas need mõlemad kojad - Issanda koja ja kuningakoja.
11Et Hiiram, Tüürose kuningas, oli Saalomoni toetanud seedri- ja küpressipuude ja kullaga, niipalju kui ta soovis, siis andis kuningas Saalomon Hiiramile kakskümmend linna Galileamaal.
12Aga kui Hiiram tuli Tüürosest vaatama neid linnu, mis Saalomon temale oli andnud, siis ei olnud need tema silmis head,
13ja ta ütles: „Mis linnad need on, mis sa mulle oled andnud, mu vend?” Seepärast hüütakse neid tänapäevani „Kabuuli maaks”.
14Hiiram oli aga kuningale saatnud sada kakskümmend talenti kulda.

“ Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga! “(Hb 10:35)

Issanda teine ilmumine Saalomonile (s 1-9) erineb tugevalt sellest, kuidas Ta ilmus Gibeonis (1Kn 3:4-15) ning kus alandlikule kuningale tõtotati tarkust, rikkust ja au. Selles teises ilmumises uuendatakse Taavetile antud tõotust, kuid nüüd on palju suurem rõhk sõnakuulmisel, mida omakorda tugevdab väga selge hoiatus, et see imeline tempel muudetakse rusuhunnikuks, kui Saalomon või mõni tema järglastest peaks libisema ebajumalateenimisse. Nüüdsest alates on Saalomon kuningas kohtumõistmise hoiatusega. Kuidas Saalomon sellele vastab? Teisiti kui Gibeonis, on Saalomon seekord Jumala ees vait. Kas tal oli häbi ja sellepärast ta vaikis? Kui ta ka häbenes, ei ole meil mingit tõendust selle kohta, et see suubus edasi meeleparandusse.

Jah tõesti, peatüki teine pool (s 10-28) osutab pigem, et Saalomon hakkas kasutama inimlikke võtteid, püüdes asjatult vältida karistust mille ees ta hirmu tundis.

Ta tasub rahvusliku võla Hiiramile, pannes maale maksud ning päästes sel viisil muidu jätkuvad maksed  nisus ja oliivõlis (s 10-14, vt 1Kn 5:10-11). Järgmiseks tugevdab ta kaitsevõimet (s 15-24). Haasor, Meggido ja Geser olid kõik kindlused, mida püstitati strateegilistesse kohtadesse, Egiptuse ja Mesopotaamia vahel kulgeva Lähis-Ida kiirtee lähedusse. Ja siis räägitakse meile, kuidas Saalomon tugevdas rahvuslikku majandust, alustades tulusat luksuskaupade äri Eelati ja Oofiri vahel (mõned arvavad, et asi algas Araabiast, Indias või hoopiski Aafrikast enesest).

Saalomon kuulis Jumala hoiatust, kuid kuningal jäi puudu sellest samast “südame muutumisest”, mida ta ise teiste ellu planeeris (1Kn 8:47). Ja selles sarnaneb Saalomon paljudega meie hulgast. Oma sõnades pöörame me palju tähelepanu Pühakirjas antud hoiatustele, nt Heebrea kirjas  (Hb 

2:1–3; Hb 3:12-13; Hb 6:1–8;  Hb 10:26–31; Hb 12:25–29 ), aga me suhtume ja käitume nende suhtes palju väiksema pakilisusega kui nad seda vajaksid. Kahtlemata tuleb ka meil parandada meelt “Saalmoni illusioonist”. Oma usu kaotamise risk pole praegu meile sugugi väiksem, kui oli sel ajal temale.

 

Olgem tänulikud ja kummardagem Issandat Talle meelepärasel viisil aukartuses ja imetluses; sest meie Jumal on tõesti hävitav tuli (Hb 12:28-29)

Selle kommentaari autor: Richard Harvey