Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Avatud meelega otsija

Esmaspäev, 17. August 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kn 10:1- 29

Seeba kuninganna külaskäik
1Kui Seeba kuninganna kuulis Saalomoni kuulsusest Issanda nime tõttu, siis ta tuli teda mõistuküsimustega kimbutama.
2Ta tuli Jeruusalemma väga suure saatjaskonnaga ja kaamelitega, kes kandsid palsameid, väga palju kulda ja kalliskive. Ja kui ta jõudis Saalomoni juurde, siis ta kõneles temaga kõigest, mis tal südame peal oli.
3Aga Saalomon vastas kõigile tema küsimustele; ükski tema küsimus ei olnud kuningale liiga raske, ta suutis vastata kõigile.
4Kui Seeba kuninganna nägi kõike Saalomoni tarkust, ja koda, mille ta oli ehitanud,
5rooga ta laual, kuidas ta sulased istusid, tema teenrite teenimist ja nende riietust, tema jooke ja tema põletusohvreid, mis ta ohverdas Issanda kojas, siis ta jäi otse hingetuks.
6Ja ta ütles kuningale: „See kõne oli tõsi, mis ma oma maal kuulsin sinust ja sinu tarkusest.
7Aga mina ei uskunud neid jutte enne, kui ma tulin ja nägin oma silmaga; ja vaata, mulle ei olnud räägitud pooltki. Sinul on rohkem tarkust ja vara kui kuulduses, mida ma olin kuulnud.
8Õnnelikud on su mehed, õnnelikud on need su sulased, kes seisavad alati su ees ja kuulevad su tarkust.
9Kiidetud olgu Issand, su Jumal, kellele sa nõnda meeldisid, et ta pani su Iisraeli aujärjele! Sellepärast et Issand Iisraeli igavesti armastab, on ta sind pannud kuningaks, et sa teeksid, mis on kohus ja õige.”
10Ja ta andis kuningale sada kakskümmend talenti kulda ning väga palju palsameid ja kalliskive; nii suurt hulka palsameid kui see, mis Seeba kuninganna andis kuningas Saalomonile, ei toodud enam kunagi.
11Ka Hiirami laevad, mis olid toonud kulda Oofirist, tõid Oofirist väga palju almugipuud ja kalliskive.
12Ja kuningas valmistas almugipuust tugiosad Issanda kojale ja kuningakojale, samuti kandleid ja naableid lauljaile; niisugust almugipuud ei ole toodud ega nähtud enam tänapäevani.
13Ja kuningas Saalomon andis Seeba kuningannale kõike, mida ta soovis ja palus, lisaks sellele, mis temale oli antud kuningas Saalomoni jõu kohaselt; siis kuninganna pöördus ümber ja läks tagasi oma maale, tema ja ta sulased.
Saalomoni rikkus ja kuulsus
14Ja kulla kaal, mis tuli Saalomoni kätte ühe aasta jooksul, oli kuussada kuuskümmend kuus talenti kulda,
15lisaks see, mis tuli suurkaupmeestelt ja kaubitsejate tulust, samuti kõigilt Araabia kuningailt ja maa asevalitsejailt.
16Ja kuningas Saalomon valmistas kakssada suurt kilpi taotud kullast, tarvitades kuussada seeklit kulda üheks kilbiks;
17ja kolmsada väiksemat kilpi taotud kullast, tarvitades kolm miini kulda üheks kilbiks; ja kuningas pani need Liibanonimetsakotta.
18Ja kuningas valmistas suure elevandiluust aujärje ning kattis selle puhta kullaga.
19Aujärjel oli kuus astet ja aujärje tagakülg oli pealt ümmargune; kummalgi pool istepaika olid käetoed ja käetugede kõrval seisid kaks lõvi.
20Ja seal seisid kaksteist lõvi kummalgi pool kuuel astmel; niisugust ei ole valmistatud mitte üheski muus kuningriigis.

“Maailmas on vaid üks asi, mida tõesti tasub taga ajada - Jumlala tundmine”. (Robert H Benson, 1871–1914)

Seeba kuninganna on erutanud paljude autorite, lauljate ja näitlejate kujutlusvõimet. Ta on peategelaseks vähemalt kümnes poplaulus, kaheksas raamatus, viies filmis ning kahes poeemis, lisaks ooperis ja balletis. Tema annid Saalomonile viitavad, et tema kuningriik, mis tõenäoliselt asus praeguse Jeemeni aladel, oli rikas nii kulla, kalliskivide kui ka maitsetaimede poolest.

Peamine eesmärk, miks kuninganna võttis ette ligi tuhande-miilise teekonna üle Araabia poolsaare Jeruusalemma, oli soov proovile panna Saalomoni tarkuse kuulsus . Ilmselt kuulus ka kuninganna selliste “tarkade klubisse”, keda võis leida iidse Lähis-Ida kuningakodades. Jeesus tunnustab tema avatud meelt ning otsust tulla külastama Saalomoni (Mt 12:42.) Jeesuse sõnul erineb kuninganna suhtumine märkimisväärselt variserida ja kirjatundjate skeptilisusest, kes Jeesuselt nõudsid dramaatilisi ning üleloomulikke tunnustähti, kinnitamaks tema väidet, et ta on Jumala unikaalne esindaja.

See Lõunamaa kuninganna on usu eeskujuks kaasaja küünilisele põlvkonnale ning võib õpetada meile kolme asja. Esiteks - ta uuris. Ta suhtus tõsiselt Saalomoni suurest tarkusest kõnelevatesse kuuldustesse, kuid otsustas asja isiklikult lähemalt uurida. Kas meil jagub samasugust otsustavust ning vastupidamist uurimaks “Jumala tarkust”? (1Kr 1:24;  Kl 2:3)

Teiseks, ta austas ja imetles. Saalomoni õukonna ja selle luksuslikud vastuvõtud panid ta õhku ahmima hämmastusest (s 5). Aga kui meid kutsub enda lauda keegi, kes on “suurem kui Saalomon” - kui sageli oleme meie hämmasusest hingetud adudes Jumala hea sõnumi aulisust?

Kolmanaks kuninganna omandas. Lisaks kuninglikule õukonnale kohastele traditsioonilistele kingitustele, andis kuningas Saalomon Seeba kuningannale kõik, mida viimane igatses ning ihaldas (s 13). Kui teadlikud oleme meie neist kirjeldamatuist rikkustest, mille Jumal  on määranud meie pärandiks Kristuses? Kui paljut sellest pärandist oleme küsinud endale? Kui palju kätte saanud?

 
Jumala leidimine ei ole eesmärk omaette, vaid hoopis algus (Franz Rosenzweig, 1886–1929) Kui palju oleme meie algusest edasi liikunud?

Selle kommentaari autor: Richard Harvey