Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Isa rõõm

Laupäev, 29. August 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 11:25 - 30

Jeesus kutsub koormatuid
25Tolsamal ajal ütles Jeesus: „Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele!
26Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda.
27Kõik on mu Isa andnud mulle, ja keegi muu ei tunne Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid Poeg ja see, kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada.
28Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!
29Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele,
30sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!”

“Õpeta mind, Isa, Jeesuse sarnaselt tundma rõõmu kõigest, mis sulle meeldib.”

Tänased salmid näitavad, miks Jeesus jätkab oma missiooni, vaatamata Galilea külade ükskõiksusele. Ta näeb Isa töötamas oma missioonil, nii et kurvastus (“Häda sullle!”) ja kiitus kuuluvad kokku. Sõnad “Isa, taeva ja maa Issand”(s 25) näitavad intiimset suhet Loojaga. Jeesuse identiteet ei seisne edus või nurjumises, vaid Tema suhtes oma Isaga.

Isegi Jeesuse inkarneerunud elus on vastastikune sõltuvus. Isa peidab ja ilmutab, kuid Teda ei saa tunda, ilma et Poeg Teda ilmutaks. Siin näeme Jumala missiooni: pääste tuleb Isalt, Poja läbi, Püha Vaimu väes (Mt. 3:16-17). Viimaks ei ole kuningriik mitte ainult Jumala loomingu taastamine, vaid Jumala enda tundmine. Sellepärast on praegune kogemus kuningriigist, ükskõik kui puudulik see on, kaugelt palju väärtuslikum kui ükskõik milline “Johannese ajani” (salm 13).

Isa tundmine tuleb ilmutuse kaudu (Jumala “armulik tahe”), mitte intellektuaalsest võimekusest. See on peidetud tarkade eest, mitte sellepärast, et nad ei saaks seda tunda, vaid kuna nad ei saa seda tunda tänu tarkusele. Me usume selleks, et mõista ( Hippo Augustinus, 354–430, ja Cantebury Anselm, 1033–1109 ), mitte vastupidi. Isa ja Poeg tegutsevad, aga need, kellele meeldib maailm sellisena nagu ta on, ei saa seda näha. Isa peitmine ja ilmutamine ei ole suvaline. See on juba tehtud valikute kinnitamine.

Jeesuse kutse tuleb vaevatutele ja koormatutele (korrates “väsitatud ja vaevatud”, 9:36). Tema ike nõuab kõike, kuid on kerge, sest seda kantakse koos Temaga, mitte ainult Tema pärast. See on kerge, sest see on “Temalt õppimine” ning “Tema on tasane ja südamelt alandlik” (vt. ka 2. Kor. 10:1). Nendel, kes kutsuvad teisi Tema juurde, peavad olema samad iseloomujooned.

 
Isa on meie pääste kavandanud niimoodi, et vägi ja tarkus ei ole eeliseks. Kui see on nõnda, siis kuidas peaks see peegelduma meie kogudustes?

Selle kommentaari autor: Graham Cray